Home > Abuse of Process of Court, Art of Counter-CyberForensics, Blog, Breach of Expert Duties, Breach of Natural Justice, Breach of Prosecution's Duties, Case Law Studies, Chain of Custody, Chain of Evidence, Conspiracy Theory, Control, Credibility of Expert Witness, Criminal & Civil Liability of Expert Witness, Criminal Behavioral Studies, Criminal Justice, Criminal Procedures Code (Act 593) - Malayan Law, Criminology, Custody, Cyber Forensics & Investigations, Damages, Definition of Possession in Law, Domain Names, E-mail, Electronic Evidence, Evidence Act 1950 (Malayan Law), Expert At Crime Scene, Expert Evidence, Expert Witness, Federal Constitutions, First Information Report (FIR), Freedom and Privacy, Freedom of Thought, Fundamental Human Rights, Gazetted Expert Witness, Human Rights, Marriage & Privacy, Illegally Obtained Evidence, Information, Intellectual Properties & Copyrights, Invasion of Privacy, Knowledge, Law of Tort, Limitation of Immunity of Judge in Lower Court, Limitations to The Immunity Rule, Malicious Prosecution, Manner in which lack of competency may rise, Marriage Rights, Natural Justice, Networking and Internet, Penal Codes, Power and Privacy, Private Property, Private Spaces, Prosecution, Retrospective of Privacy, S 120 Parties to Civil Suits and Wives and Husbands, S44 Fraud or Collusion in Obtaining Judgement or Incompetency of Court May Be Rise, Scientific Evidence and Law, Secret of The Bodies, Territories of Selfness, Trial Within Trial, True Definition of Natural Justice, Websites, Without Search Warrant > My Written Submission at the Close of Defence Case On 7th of February 2011: The First Magistrate in Malaya Courts Had Been Proved To Be “The Greatest Liar of All Times”, and Of Course The Malicious Deputy Public Prosecutor

My Written Submission at the Close of Defence Case On 7th of February 2011: The First Magistrate in Malaya Courts Had Been Proved To Be “The Greatest Liar of All Times”, and Of Course The Malicious Deputy Public Prosecutor

Serious Malicious at:

15.       Pihak Pembelaan menyediakan hujahan bertulis ini tanpa memprejudiskan hak pihak Pembelaan untuk membangkitkan isu bahawa tiada Nota-nota Keterangan untuk prosiding pada 19.10.2010, 13.12.2010, 23.12.2010, 6.1.2011 dan 18.1.2011 dibekalkan oleh Mahkamah dan ini jelas tidak mengikut peruntukan Seksyen 265,268, 272 dan 433 Kanun Prosedur Jenayah (Akta 593).

24.       Adalah dihujahkan juga bahawa pihak Pendakwaan telah gagal membuktikan premis tempat kejadian kerana tiada gambar-gambar tempat kejadian dikemukakan oleh pihak Pendakwaan. Di samping itu, tiada rajah kasar disediakan oleh Pegawai Penyiasat (SP7). Walaupun pihak Pendakwaan telah memanggil SP3 untuk memberi keterangan tetapi gagal memberi lokasi tempat kejadian yang tepat dan tempat kejadian tidak dikenalpasti (mukasurat 40 Nota Keterangan). Selain itu premis tempat kejadian adalah rumah sewa yang turut berada di dalam kawalan SP3 yang sudah tentu mempunyai akses kepada premis tersebut. Oleh yang demikian bukan Tertuduh sahaja ada akses kepada premis tersebut (dinafikan oleh Tertuduh). Oleh yang demikian tempat kejadian tidak dibuktikan oleh pihak pendakwaan.

and etc.

Below is The Most Seriousness of Malicious Acts and Material Evidence by a Malicious Magistrate Kuala Lumpur:

68.       Tiada senarai klip video yang disediakan oleh Saksi Pendakwaan ke-7 (SP7) selaku Pegawai Penyiasat dan setiap satu daripada 106 klip video yang berlainan tajuk dan menjadi asas pertuduhan tidak ditanda sebagai ekshibit. Ini dapat dibuktikan dengan tiada keterangan direkodkan di dalam Nota-nota Keterangan sehingga 6.1.2011.

****************************************************************************************************

DALAM MAHKAMAH MAJISTRET DI KUALA LUMPUR

DALAM WILAYAH PERSEKUTUAN, MALAYSIA

KES TANGKAP NO:  2-83-7119-2009

ANTARA

PENDAKWA RAYA

DAN

MOHAMAD IZAHAM BIN MOHAMED YATIM

HUJAHAN BERTULIS PIHAK PEMBELAAN

Dengan izin Majistret,

1.                  Ini adalah hujahan bertulis pihak pembelaan di akhir kes pembelaan.

LATARBELAKANG KES:

2.                  Tertuduh dihadapkan dengan pertuduhan seperti berikut:

Bahawa kamu pada 13/07/09 jam lebih kurang 6.00 petang di alamat *** **** *** *** ** **********, dalam Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, telah didapati memiliki sebanyak 106 klip video lucah yang disimpan di dalam Hard Disc jenis Hitachi Deskstar S/N R325559XK yang di bawah milikan kamu. Oleh yang demikian kamu telah melakukan suatu kesalahan di bawah seksyen 5(1)(a) Akta Penapisan Filem 2002 dan boleh dihukum di bawah seksyen 5(2) akta yang sama”.

3.                  Pihak Pendakwaan telah memanggil 7 orang saksi untuk membuktikan kes pendakwaan iaitu:

3.1             SP-1 iaitu Insp. Mohd Razif b. Mohd Zaid I/16542

3.2             SP-2 iaitu Zanariah binti Ibrahim

3.3             SP-3 iaitu Mohanaraj Naidi Subbiah

3.4             SP-4 iaitu Mohamad Zamri bin Roslan

3.5             SP-5 iaitu Insp. Mohd Shah Rizal bin Sahabudin Shah I/17525

3.6             SP-6 iaitu Ainy Suhailah binti Yunus

3.7             SP-7 iaitu Insp. Siti Mazira binti Zakaria

4.                  Ekshibit-ekshibit yang telah ditanda adalah seperti berikut:-

4.1             P-1 – Borang Serah Menyerah (Borang D6)

4.2             P2(a), (b), (c), (d) – (n) – 7 DVC, 3 VCD, 2 Cd, 1 thumb drive dan hard disc

4.3             P3(a – m) – 13 keping DVD

4.4             P9 – Copy SP2

4.5             P11 – Quotation Baru

4.6             P12 – Surat Lawyer 1 mohon tangguh tarikh perbicaraan

4.7             P13 – Surat Lawyer 3 mohon hak penjagaan anak

4.8             P14 – Surat Lawyer 7

4.9             P15 – Surat Lawyer 7A2 contoh isteri derhaka yang nyata

4.10         P16-(dalam softcopy)Surat lawyer 7A2 dokumen

4.11         P17-(softcopy) surat lawyer 8 dokumen

4.12         P18 – Surat Lawyer 8 mohon tangguh tarikh perbicaraan

4.13         P19 – yearfocal – terdapat nama Saliza binti Ramli

4.14         P20 – S6301428.jpg

4.15         P21-S6301429.jpg

4.16         P22-S6301430.jpg

4.17         P23-S6301431.jpg

4.18         P24-S6301432.jpg

4.19         P25-S6301433.jpg

4.20         P26-S6301434.jpg

4.21         P27-S6301435.jpg

4.22         P28-S6301436.jpg

4.23         P29-S6301437.jpg

4.24         P30-S6301438.jpg

4.25         P31- S6301439.jpg

4.26         P32- S6301440.jpg

4.27         P33- S6301441.jpg

4.28         P34 – Dang Wangi Report D29694/2009

4.29         P35 – Laporan Analisa

4.30         P36 – Copy SP2

4.31         P37-Borang Senarai Geledah

5.         Pihak Pembelaan telah memohon untuk memanggil 3 orang saksi untuk membangkitkan keraguan yang munasabah tetapi telah ditolak oleh Mahkamah sebanyak 2 kali dan hanya Tertuduh memberi keterangan secara bersumpah.

6.         Pihak Pembelaan juga telah turut mengemukakan dokumen-dokumen berikut untuk membangkitkan keraguan yang munasabah terhadap kes pendakwaan iaitu:

6.1       Salinan Laporan Polis Jalan Patani Report No.5070/09

6.2       Salinan Saman dan Pernyataan Tuntutan

Kes Mal No. 07004-014.199/03

Mahkamah Rendah Syariah Balik Pulau,

Pulau Pinang

6.3       Salinan Sijil Kelahiran Abu Muhammad Abdullah No. AN 95545

6.4       Salinan Laporan Polis Bayan Lepas Report:3010/03

6.5       Salinan Wakalah Peguam Syarie bertarikh 19.5.03;

6.6       Penyata Tuntutan Kes Mal No. 07004-055-0036/04;

6.7       Surat daripada Mahkamah Rendah Syariah Balik Pulau bertarikh 11.1.2005 beserta Nota Prosiding bertarikh 8.3.2004;

6.8       Perintah Perceraian bertarikh 9.3.2004;

6.9       Surat Perakuan Perceraian bertarikh 23.9.2004.

6.10    Surat Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang bertarikh 16.4.2004;

6.11    Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang bertarikh 31.3.2004;

6.12    Certificate of Incorporation of Code Genius Limited bertarikh 7.12.2001;

6.13    Laporan Analisa bertarikh 27.7.2009 ditanda sebagai “ID-D1”; dan

6.14    Salinan karbon Senarai Geledah (tiada catatan masa) bertarikh 13.7.2009.

7.         Salinan dokumen-dokumen dikemukakan tanpa memprejudiskan hak Tertuduh yang telah membangkitkan bantahan terhadap Ekshibit-ekshibit “P-11” hingga “P-19” yang telah dibuat semasa kes pendakwaan.

8.         Pada 13.12.2010 apabila Tertuduh membuat permohonan agar kes ditangguhkan dengan mengemukakan otoriti bahawa rayuan ini perlu didengar terlebih dahulu, permohonan telah ditolak tanpa mengambilkira kes yang telah diputuskan dan dikemukakan kepada Mahkamah Majistret yang mengikat Mahkamah Majistret Jenayah 2.

9.         Pihak Pembelaan telah mengemukakan kes Mahkamah Rayuan (yang mengikat Mahkamah ini) kes Rowstead Systems Sdn Bhd v. Bumicrystal Technology (M) Sdn Bhd [2005] 2 CLJ 471 (di mukasurat 471 Ikatan Otoriti Tambahan Pihak Pembelaan) di mana Mahkamah Rayuan memutuskan bahawa penangguhan prosiding perlu dibenarkan apabila terdapat rayuan berkenaan keputusan Hakim yang menolak permohonan daripada menarik diri daripada mendengar kes tersebut.

Di muka surat 471, Mahkamah Rayuan memutuskan seperti berikut:

“As mentioned above, this case comes under the category of non-automatic disqualification. Hence the need to prove whether the element of bias exists. It has to be objectively decided, based on all the facts and circumstances of the case. But more important question to be asked is whether it is proper for such decision to be made by presiding judge against whom bias has been alleged? In other words, when a party alleges that a presiding judge is biased, and if the presiding judge himself decides he is not, would such decision not infringe the rule of natural justice in that “one should not be a judge in one’s own cause”. This, we think, is the crux of the instant case, even more so when the learned JC would have to decide the degree of bias that would be sufficient to affect his impartiality. In our judgment, this situation would come within the meaning of special circumstances.

We have taken into consideration the fact that in the event that a stay a proceedings was not granted and the learned JC be allowed to proceed with the hearing of this case, it would result in a waste of time and effort by all persons involved since if the Court of Appeal allows the appeal the whole proceedings conducted by the learned JC would have to be completely expunged. In the circumstances it would be more expedient to allow a stay of the proceedings until the hearing of the appeal has been completed.”

10.       Pada 13.12.2010 Tertuduh di dalam akuan bersumpah telah memberi keterangan-keterangan seperti berikut:

10.1    Tertuduh tiada di tempat kejadian pada 13.7.2009. Tertuduh berada di Johor Bahru, Johor.

10.2    Tertuduh tidak menandatangani Senarai Geledah yang dikeluarkan pada 13.7.2009. Salinan Senarai Geledah tersebut tiada catatan masa.

10.3    Pada 4.11.2009 Tertuduh telah dipanggil oleh Pegawai Penyiasat (SP7) untuk hadir memberi keterangan di Balai Polis Ampang, Selangor.

10.4    Tiada ekshibit ditunjukkan oleh SP7. Tertuduh dipaksa menandatangani kertas kosong.

10.5    Hard disk (“P-2”) bukan kepunyaan Tertuduh. Tertuduh tidak pernah membeli cakera keras (“hard disk”) di Malaysia.

10.6    Tertuduh tidak tahu apa yang dirampas oleh SP7 pada 13.7.2009.

10.7    Tertuduh mempertikaikan analisa dan Laporan Analisa yang disediakan oleh Saksi Pendakwaan pertama (SP1) kerana analisa tidak betul dan tidak mengikut piawaian antarabangsa yang diiktiraf oleh mahkamah-mahkamah lain di dunia. SP1 juga menyatakan beliau tidak buat analisis. Tiada imej forensik (‘forensic image’) dibuat oleh SP1. Integriti fail yang diekstrak oleh SP1 amat diragui. ‘Time stamp’ yang penting untuk pengesahan tarikh kewujudan fail tidak mengikut hukum alam. Masa tidak boleh berpatah balik.

10.8    Tertuduh tidak dipanggil untuk melihat kandungan P2.

10.9    DVD (ekshibit “P3a-P3m”) telah dibawa oleh Tertuduh ke Balai Polis Kepong dan seorang anggota polis bernama Kopral Azmi  telah mengira klip video yang berada di dalam ekshibit ” P3a-P3m” hanya berjumlah 82 klip video sahaja.

10.10  Cara penyimpanan ekshbit “P-2” tidak mengikut prosedur untuk (dengan izin) ‘electronic evidence’. Tiada (dengan izin) ‘casing’ disediakan oleh SP1.

10.11  Perkara yang menjadi perbincangan di antara Tertuduh dan SP2 mengenai ‘property’ berbeza dengan ekshibit “P-9”

10.12  Tertuduh hanya penah bertemu dengan SP3 pada tahun 2007.

10.13  Tertuduh turut mempertikaikan setiap salinan dokumen cetakan komputer yang dikemukakan iaitu ekshibit-ekshibit “P-11” hingga “P-19” (ditender di Mahkamah dalam bentuk ‘softcopy’)   dengan salinan dokumen-dokumen yang dikemukakan di perenggan 6.2 hingga 6.11 Hujahan Bertulis Pihak Pembelaan.

10.14  Tiada gambar tempat kejadian dikemukakan kepada Mahkamah.

10.15  Laporan Forensik yang diterima hanya bertarikh 27.7.2009 dan bukan seperti Ekshibit “P-35” bertarikh 28.7.2009.

10.16 Pengadu asal bagi salinan Laporan Polis Jalan Patani Report No. 5070/09 dikenali oleh Saksi Pendakwaan ke-enam (SP6) dan laporan polis dibuat untuk menganiaya SP6.

11.       Semasa pemeriksaan balas Tertuduh telah menafikan kesemua isu yang telah dibangkitkan oleh Pendakwaraya. Semasa pemeriksaan semula Tertuduh mengulangi fakta-fakta yang dinyatakan semasa pemeriksaan utama.

12        Pada 24.12.2010 apabila kes ditetapkan untuk sambung bicara bagi kes Pembelaan dan sepina kepada saksi turut dicatitkan tarikh yang sama, waran tangkap dikeluarkan oleh Mahkamah kerana dikatakan tarikh sambung bicara sebenarnya pada 23.12.2010.

13.       Pada 6.1.2011 tarikh yang ditetapkan untuk Sebutan waran tangkap, waran tangkap telah dibatalkan dan Majistret, Mahkamah Majistret Jenayah 2 telah menolak permohonan pihak Pembelaan untuk memanggil 2 orang saksi pembelaan dan menetapkan kes untuk hujahan bertulis pada 18.1.2011.

14.       Pada 17.1.2011 Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Jenayah 1 telah menolak rayuan Tertuduh dan kes ditetapkan untuk sebutan di hadapan Majistret Mahkamah Majistret Jenayah 2 untuk Tertuduh melantik peguambela dan Majistret Mahkamah Majistret Jenayah 2 telah menetapkan kes untuk hujahan bertulis pada 7.2.2011.

15.       Pihak Pembelaan menyediakan hujahan bertulis ini tanpa memprejudiskan hak pihak Pembelaan untuk membangkitkan isu bahawa tiada Nota-nota Keterangan untuk prosiding pada 19.10.2010, 13.12.2010, 23.12.2010, 6.1.2011 dan 18.1.2011 dibekalkan oleh Mahkamah dan ini jelas tidak mengikut peruntukan Seksyen 265,268, 272 dan 433 Kanun Prosedur Jenayah (Akta 593).

HUJAHAN PIHAK PEMBELAAN

16.       Di dalam kes ini pihak Pendakwaan perlu membuktikan setiap intipati (‘ingredients’) pertuduhan berkaitan seksyen 5(1) Akta Penapisan Filem 2002 yang dikenakan terhadap Tertuduh iaitu; (1) bahawa Tertuduh mempunyai milikan ekslusif pada setiap masa yang material iaitu pada 13-7-2009 jam lebih kurang 6.00 petang di alamat 7-3-5 Jalan 2/38B, Taman SPPK Segambut, dalam Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 106 klip video lucah yang disimpan di dalam Hard Disc jenis Hitachi Deskstar S/N R325559XK; dan (2) 106 klip video tersebut adalah lucah.

17.       Pihak Pembelaan merujuk kepada keputusan Mahkamah Tinggi (yang mengikat mahkamah ini) di dalam kes PP v. Chung Wan Li [2005] 8 CLJ 501 bahawa (di mukasurat 504 Ikatan Otoriti Pihak Pembelaan):

“I am of the view that the submission of the learned DPP in respect of the 1st ground comprising the 1st to the 3rd points is without merit. The charge preferred against the accused under s. 5(1) of the Film Censorship Act 2002 (“the Act”) requires proof of two essential ingredients:

(a) the accused was in exclusive possession at the material time, ie, 3p.m. on 18 November 2002 of the 18 obscene film’s in the form of VCD; and

(b) that the 18 film’s are of obscene material.

Pihak Pembelaan juga merujuk kepada keputusan Mahkamah Tinggi (yang mengikat mahkamah ini) di dalam kes PP v. Lee Swee Sing [2009] 1 CLJ 320 bahawa (di mukasurat 324 Ikatan Otoriti Pihak Pembelaan):

“[5] Bagi membuktikan satu kes prima facie dibawah s. 5(1)(a) Akta Penapisan Filem 2002, pihak pendakwaan hendaklah membuktikan bahawa:

(a) Responden mempunyai milikan terhadap VCD dan DVD lucah yang dirampas;

(b) tiada sebarang keraguan tentang identiti barang-barang kes yang dirampas pada hari kejadian dengan barang-barang kes yang dikemukakan di dalam mahkamah; dan

(c) kesemua VCD dan DVD yang dirampas mengandungi adegan lucah (“obscene material”).

Pihak Pembelaan juga merujuk kepada keputusan Mahkamah Tinggi (yang mengikat mahkamah ini) di dalam kes PP v. Kok Seong Yoon [2010] 5 CLJ 77 bahawa (di mukasurat 79 Ikatan Otoriti Pihak Pembelaan):

“The Charge

[8] The charge preferred against the respondent under s. 5(1) of the 2002 Act requires proof of two main ingredients ie, that:

(i)   the respondent at the material time was in possession of the 65 obscene films in the form of DVD; and

(ii) that the 65 films (DVDs) are obscene.

Isu Milikan Eksklusif Pada Setiap Masa Yang Material

18.       Pihak Pembelaan merujuk kepada keputusan Mahkamah Tinggi (yang mengikat mahkamah ini) di dalam kes PP v. Chung Wan Li [2005] 8 CLJ 501 bahawa (di mukasurat 504 Ikatan Otoriti Pihak Pembelaan):

“I am of the view that the submission of the learned DPP in respect of the 1st ground comprising the 1st to the 3rd points is without merit. The charge preferred against the accused under s. 5(1) of the Film Censorship Act 2002 (“the Act”) requires proof of two essential ingredients:

(a) the accused was in exclusive possession at the material time, ie, 3p.m. on 18 November 2002 of the 18 obscene film’s in the form of VCD; and

(b) that the 18 film’s are of obscene material.

Pihak Pembelaan juga merujuk kepada keputusan Mahkamah Tinggi (yang mengikat mahkamah ini) di dalam kes PP v. Lee Swee Sing [2009] 1 CLJ 320 bahawa (di mukasurat 324 Ikatan Otoriti Pihak Pembelaan):

“[5] Bagi membuktikan satu kes prima facie dibawah s. 5(1)(a) Akta Penapisan Filem 2002, pihak pendakwaan hendaklah membuktikan bahawa:

(a) Responden mempunyai milikan terhadap VCD dan DVD lucah yang dirampas;

(b) tiada sebarang keraguan tentang identiti barang-barang kes yang dirampas pada hari kejadian dengan barang-barang kes yang dikemukakan di dalam mahkamah; dan

(c) kesemua VCD dan DVD yang dirampas mengandungi adegan lucah (“obscene material”).

Pihak Pembelaan juga merujuk kepada keputusan Mahkamah Tinggi (yang mengikat mahkamah ini) di dalam kes PP v. Kok Seong Yoon [2010] 5 CLJ 77 bahawa (di mukasurat 79 Ikatan Otoriti Pihak Pembelaan):

“The Charge

[8] The charge preferred against the respondent under s. 5(1) of the 2002 Act requires proof of two main ingredients ie, that:

(i)   the respondent at the material time was in possession of the 65 obscene films in the form of DVD; and

(ii) that the 65 films (DVDs) are obscene.

19.       Apa yang boleh difahamkan daripada kes PP v. Lee Swee Sing, hanya si tertuduh berada di gerai haram tersebut sepanjang masa dan si tertuduh kelihatan melayan pelanggan dan ketika serbuan dibuat sewaktu si tertuduh berada di gerai haram tersebut, terdapat VCD dan DVD yang dikatakan lucah di gerai haram tersebut. Di peringkat pendakwaan ini, untuk membuktikan intipati ini, pihak pendakwaan tidak perlu membuktikan pemilikan dan pemunyaan sebenar premis tersebut dan DVD tersebut, cukup sekadar membuktikan pemilikan eksklusif. Pemilikan eksklusif tidak sama dengan pemilikan sebenar atau pemilikan fizikal.

.

20.       Di dalam kes PP v. Kok Seong Yoon, pemilikan eksklusif pada setiap masa yang material telah dibuktikan dengan cara berikut, iaitu:

“[9] Having read the appeal record and the written submission of the appellant and having heard both parties, I am in agreement with the learned deputy public prosecutor that the element of possession has been proved through the prosecution witnesses SP1, 2 and 3 who were members of the raiding party.

[10] The 65 DVDs alleged to be obscene were found under the counter of the premises and at the material time of the raid, the respondent was alone in the premises manning the counter. He attempted to flee when SP1 identified himself as a police officer.

[11] The facts of this case are similar to Mohamed Ibrahim v. PP [1962] 1 LNS 100 HC wherein the appellant was found to be in possession of 65 copies of the book “Tropic of Cancer”. The impugned books were found under the counter of his shop. The appellant in Mohamed Ibrahim (supra) was employed to manage the sale of books and though an attempt was made to absolve himself of knowledge as he could not read English, nevertheless the court held that the inference was irresistible that the 65 copies found in the shop for the purpose of being sold and that the appellant was the person in charge of selling of the books in the shop was in possession of them and in possession of them for purposes of sale. He also failed in his argument that knowledge was negated by his ignorance of the English language as the court held that he could have obtained the services of an English – speaking clerk in ordering the books.

[12] In this case, there was the uncontroverted evidence of SP1 and SP3 that the 65 DVDs were found under the counter and the respondent was found at the time of raid, behind this counter. Knowledge can also be inferred from the fact that he attempted flight when SP1 identified himself as a public officer. Therefore, viewed in its totality the prosecution had proved the element of possession.

[13] There is no cause for the adverse inference to be invoked as it is trite that the calling of witnesses is at the discretion of the prosecution and the burden is on the prosecution throughout to prove its case. I find no gap here, neither can it be said that there was any suppression of evidence.

[14] Therefore the learned magistrate had erred in holding that the element of possession was not proved and in invoking the adverse presumption.”

21.       Apa yang boleh difahamkan dari kes PP v. Kok Seong Yoon, ketika serbuan dibuat, si tertuduh berada keseorangan dan sedang menjaga kaunter di dalam premis yang diserbu tersebut, dan DVD yang dikatakan lucah tersebut dijumpai di bawah kaunter tersebut. Di peringkat pendakwaan ini, untuk membuktikan intipati ini, pihak pendakwaan tidak perlu membuktikan pemilikan dan pemunyaan sebenar premis tersebut dan DVD tersebut, cukup sekadar membuktikan pemilikan eksklusif. Pemilikan eksklusif tidak sama dengan pemilikan sebenar atau pemilikan fizikal.

22.       Pihak Pembelaan telah Berjaya mewujudkan satu keraguan yang munasabah daripada keterangan saksi-saksi pihak pendakwaan sendiri iaitu Saksi Pendakwaan 5 dan Saksi Pendakwaan 7 (Pegawai Penyiasat) kerana mengikut kedua-dua saksi, Tertuduh tiada di tempat kejadian pada 13.7.2009.

23.       SP5 iaitu pegawai yang terlibat semasa geledah dan SP7 iaitu Pegawai Penyiasat sendiri mengesahkan Tertuduh tiada di tempat kejadian pada 13.7.2009. Oleh yang demikian milikan secara fizikal tidak dibuktikan langsung (rakaman video prosiding perbicaraan pada 19.10.2010).

24.       Adalah dihujahkan juga bahawa pihak Pendakwaan telah gagal membuktikan premis tempat kejadian kerana tiada gambar-gambar tempat kejadian dikemukakan oleh pihak Pendakwaan. Di samping itu, tiada rajah kasar disediakan oleh Pegawai Penyiasat (SP7). Walaupun pihak Pendakwaan telah memanggil SP3 untuk memberi keterangan tetapi gagal memberi lokasi tempat kejadian yang tepat dan tempat kejadian tidak dikenalpasti (mukasurat 40 Nota Keterangan). Selain itu premis tempat kejadian adalah rumah sewa yang turut berada di dalam kawalan SP3 yang sudah tentu mempunyai akses kepada premis tersebut. Oleh yang demikian bukan Tertuduh sahaja ada akses kepada premis tersebut (dinafikan oleh Tertuduh). Oleh yang demikian tempat kejadian tidak dibuktikan oleh pihak pendakwaan.

SP3 di dalam pemeriksaan balas hanya memberi keterangan seperti berikut:

C         :           How many unit?

J          :           I’m not sure.

25.       Sekali lagi pihak Pembelaan merujuk kepada kes Pendakwa Raya v. Goh Hoe Cheong [2006] MLJU 0468 (yang mengikat Mahkamah ini) (di mukasurat 0471 Ikatan Otoriti Pihak Pembelaan) di mana K N Segara J memutuskan bahawa apabila tiada gambar dan pelan kasar tempat tertuduh ditahan di ‘baggage assembly area” maka terdapat keraguan di dalam kes pendakwaan.

26.       Di dalam kes kita pada hari ini, jika dilihat pada Borang Senarai Geledah  yang mesti diisi di tempat dan masa pemeriksaan, ianya merujuk kepada No. Repot 5070/09 Balai Jalan Patani, tempat/bangunan yang diperiksa ialah 7-3-5, Jalan 2/38B, Taman Segambut, SPPK, 50200 Kuala Lumpur (Premis tersebut), nama penghuni atau sesiapa yang hadir iaitu Ainy Suhailah binti Yunus (Penghuni tersebut), nama pegawai polis yang hadir semasa pemeriksaan iaitu Insp. Mohd Shah Rizal, Insp Siti Mazira bt Zakaria dan D/Kpl Nora (Pegawai Polis tersebut), pada tarikh 13-7-2009 dan masa yang tidak disebut (Tarikh dan Masa tersebut), barang yang dijumpai adalah seperti yang tertera di dalam Borang Senarai Geledah tersebut. Ini adalah terkandung di dalam Borang Geledah yang diberikan kepada penama pada 13.7.2009. Walaubagaimanapun Borang Geledah yang dikemukakan kepada Mahkamah pada 19.10.2010 adalah berbeza kerana ada masa dicatatkan. Pihak Pembelaan telah membangkitkan bantahan berkenaan perbezaan di antara Borang Geledah yang dikeluarkan pada 13.7.2009 dan Borang Geledah yang dikemukakan kepada Mahkamah pada 19.10.2010.

27.       Di antara ketiga-tiga Pegawai Polis tersebut yang hadir untuk pemeriksaan di Bangunan tersebut pada Tarikh tersebut, Insp. Mohd Shah Rizal bin Sahabudin Shah telah dipanggil oleh pihak pendakwaan sebagai SP5 untuk memberi keterangan mengenai penggeledahan tersebut.

28.       SP5 ketika pemeriksaan utama telah memberi keterangan (di mukasurat 46 – 47 Nota Keterangan) bahawa:

“Pada 13-7-2009, saya terima arahan daripada ketua bahagian saya iaitu ASP Kamarudin untuk beri bantuan kepada pegawai penyiasat dari Pulau Pinang iaitu Insp. Siti Mazira untuk membuat rampasan dan pemeriksaan. Saya dan Insp. Mazira telah sampai di alamat 7-3-5, Jalan 2/38B, Taman Segambut SPPK, Kuala Lumpur. Saya dan Insp. Mazira telah sampai di alamat tersebut dan Insp. Mazira telah ketuk pintu rumah beberapa kali dan keluar seorang wanita. Insp. Mazira telah perkenalkan diri sebagai pegawai kanan polis dengan menunjukkan kad kuasa kepada wanita tersebut. Wanita tersebut dikenali sebagai Aini Suhailah binti Yunus. Kemudian kami masuk ke dalam rumah untuk buat pemeriksaan setelah menerangkan tujuan kehadiran kami bersama saya Insp. Siti Mazira dan seorang anggota perempuan iaitu Kopral Nora. Saya lihat ada 2 orang kanak-kanak. Dan saya lihat sebelah kiri ada 2 bilik satu bilik tidur dan satu bilik bacaan. Pemeriksaan dilakukan dalam bilik bacaan tersebut, saya lihat Insp. Mazira telah merampas satu unit hard disc di rak buku iaitu Hitachi Deskstar. No. Siri R32559XK, satu unit thumbdrive Data Traveller, juga di rak buku, 2 unit CD, 3 unit VCD dan 7 unit DVD dalam bilik tersebut. Dalam bilik tersebut juga saya lihat satu CPU dan monitor yang mana CPU tersebut dalam keadaan tidak bertutup dengan casing dan tiada sambungan wayar ke monitor atau power. Saya anggap ia tidak berfungsi. Lepas membuat pemeriksaan saya lihat Insp. Mazira telah buat rampasan ke atas barang-barang yang saya sebut tadi dan telah disenaraikan dalam senarai bongkah. Senarai bongkah dibuat oleh pegawai penyiasat dan lihat ia ditandatangani pemilik rumah iaitu Aini Suhailah. Satu salinan diberi kepada penama. Kemudian rampasan telah diambil oleh pegawai penyiasat. Saya nampak barang itu dirampas oleh Insp. Mazira sebab saya ada di belakang beliau. Suasana cerah kerana rampasan dibuat waktu siang. Barang kes sentiasa dalam kawalan Insp. Siti Mazira. Saya masih boleh camkan hard disk P2a dan P2b itu berdasarkan nombor siri. (Saksi dirujuk hard disc dan thumbdrive P2a dan P2b – dicamkan SP5). Hanya satu jenis hard disc sahaja yang ditemui. Pemeriksaan dilakukan hanya dalam bilik bacaan sahaja dan tiada apa-apa yang berlaku.”

29.       SP5 ketika pemeriksaan balas telah memberi keterangan (di  mukasurat 47 – 49 Nota Keterangan) bahawa, antaranya:

“Saya diminta bantuan daripada Insp. Mazira yang menyiasat bersabit laporan Polis Jalan Patani Report 5070/09.”

“Saya hanya dimaklumkan untuk bantuan tentang bersabit kes itu.”

“Saya diminta untuk beri bantuan pemeriksaan dan rampasan oleh Insp. Kamarudin kepada Insp. Siti Mazira bersabit Patani Report.”

“Pada 13-7-2009 masuk jam 6.30 petang.”

“Tak nampak si tertuduh masa itu di kawasan itu.”

“Semasa masuk buat pemeriksaan Insp. Mazira telah perkenalkan diri dengan tunjukkan kad kuasa polis, waran tiada.”

“Masa masuk dalam rumah, nampak satu wanita dan 2 orang kanak-kanak.”

“Saya membantu Insp. Mazira untuk membuat pemeriksaan rumah.”

30.       Pihak Pembelaan berhujah bahawa melalui Borang Senarai Geledah dan keterangan SP5, dapat disimpulkan bahawa Tertuduh di dalam kes kita pada hari ini tiada di dalam Premis tersebut pada Tarikh tersebut pada jam 6.30 petang.

31.       Pihak Pembelaan berhujah bahawa merujuk kepada dokumen di perenggan 6.14 tiada catatan mengenai masa di dalam Borang Senarai Geledah tidak dimasukkan. Ini berlainan dengan Ekshibit “P-37” dan ini menunjukkan bahawa Borang Geledah telah diubahsuai.

32.       Pihak Pembelaan berhujah bahawa masa di dalam kertas pertuduhan dan di dalam keterangan SP5 tidak sama. Tiada penerangan mengenainya daripada SP5. Begitu juga tiada penerangan mengenainya daripada SP7.

33.       SP6 telah dipanggil untuk pemeriksaan utama hanya disuruh membaca sehelai kertas yang didakwa sebagai borang geledah oleh pihak pendakwaan. Tiada pengecaman yang dibuat dengan SP6 berkenaan ketiga-tiga anggota polis yang datang ke premis tersebut pada 13.7.2009.

34.       Borang Senarai Geledah yang disediakan oleh SP7 telah gagal mematuhi kehendak peruntukan Seksyen 36(1) dan (2) Akta Penapisan Filem 2002 kerana tiada senarai lengkap klip video yang dirampas.

Akta Penapisan Filem

Notis penyitaan

36. (1) Jika apa-apa penyitaan dibuat di bawah Bahagian ini, Pegawai Penguat Kuasa atau pegawai polis yang membuat penyitaan itu hendaklah menyediakan suatu senarai tiap-tiap filem, bahan publisiti filem, buku, dokumen atau benda lain yang disita dan tempat filem, bahan publisiti filem, buku, dokumen atau benda lain itu telah dijumpai dan hendaklah menandatangani senarai itu.

(2) Senarai yang disediakan mengikut subseksyen (1) hendaklah diserahkan dengan serta-merta kepada penghuni tempat atau premis di mana filem, bahan publisiti filem, buku, dokumen atau benda lain yang disita itu dijumpai.

Pihak Pembelaan ingin merujuk kepada kes Kalidasan A/L Manikam lawan Pendakwaraya Rayuan Jenayah No. 41-44A-2009 (yang Mengikat Mahkamah ini) (Mukasurat Ikatan Otoriti Tambahan Pembelaan) di mana Yang Arif Hakim Yaacob bin Haji Md. Sam telah memutuskan bahawa timbul keraguan apakah sebenarnya judul-judul filem yang perayu dipertuduhkan sebagai memilikinya apabila identiti VCD dan DVD yang dirampas gagal dibuktikan tanpa keraguan oleh pihak pendakwaan.

35.       SP7 telah dipanggil untuk pemeriksaan utama oleh Timbalan Pendakwaraya menyatakan Tertuduh tiada di tempat kejadian.

36.       Ada anggota polis lain yang memasuki premis tersebut pada masa material tetapi tidak dipanggil kerana berdasarkan keterangan SP5 semasa pemeriksaan utama:

“Kemudian kami masuk ke dalam rumah untuk buat pemeriksaan setelah menerangkan tujuan kehadiran kami bersama saya Insp. Siti Mazira dan seorang anggota perempuan iaitu Koperal Nora. Pihak Pembelaan memohon Mahkamah menggunapakai Seksyen 114(g) Akta Keterangan 1950 di mana saksi ini sekiranya dipanggil akan memudaratkan kes pendakwaan walaupun beliau perlu dipanggil untuk pengesahan perbezaan Borang Geledah yang dikeluarkan pada 13.7.2009 dan Borang Geledah yang dikemukakan di Mahkamah pada 19.10.2010.

37.       Bagi membuktikan elemen milikan, pihak Pendakwaan telah memanggil saksi-saksi SP1, SP2, SP4 dan SP6.

38.       Di dalam kes ini Tertuduh masih lagi membangkitkan bantahan terhadap setiap dokumen lain yang dikatakan diekstrak oleh SP1 dan dalam bentuk ‘softcopy’ (Ekshibit-ekshibit “P-11”, P-12”, “P-13”, “P-14, “P-15”, “P-16”, “P-17”, “P-18”, “P-19”, “P-20”, “P-21”, “P-22, “ P-23”, “P-24” P-25”, “P-26”, “P-27”, “P-28”, “P-29”, “P-30”, “P-31”, “P-32” dan “P-33” mukasurat 16,17 Nota Keterangan) yang tiada kaitan langsung dengan pertuduhan dan tidak termasuk di dalam lingkungan definisi “filem” sebagaimana yang diperuntukkan oleh Seksyen 3 Akta Penapisan Filem 2002.

39.       Di dalam kes ini juga pihak Pembelaan telah berjaya mengemukakan dokumen untuk membuktikan bahawa ekshibit “P-9” yang ditender melalui  SP2 tidak berkaitan dengan pertuduhan (Ekshibit “P-9mukasurat 34 dan 35 Nota Keterangan). Pihak Pembelaan telah membangkitkan bantahan terhadap pengemukaan salinan dokumen tersebut kerana tiada kaitan dengan pertuduhan dan mengikut keterangan SP2 semasa pemeriksaan balas, dokumen asal telah dimusnahkan kerana polisi syarikat.

40.    Tiada definisi untuk ‘milikan’ di dalam Akta Penapisan Filem 2002. Oleh yang demikian, pihak Pembelaan merujuk kepada satu kes yang diputuskan oleh Hamid Sultan Abu Backer JC di dalam kes Pendakwaraya lawan Sim, Odita, Muhammad Architects Sdn Bhd [2008] 3 CLJ 623 (yang mengikat Mahkamah ini) (di mukasurat 5 Ikatan Otoriti Pihak Pembelaan) di mana Mahkamah perlu merujuk kepada definisi untuk milikan di dalam kes-kes yang telah diputuskan. Di dalam kes ini responden telah dilepaskan dan dibebaskan daripada pertuduhan apabila pihak pendakwaan gagal membuktikan milikan secara fizikal perisian yang melanggar hakcipta oleh responden.

Di dalam kes tersebut Hamid Sultan Abu Backer JC memutuskan seperti berikut:

The word “possession’ is not defined in the Copyrights Act 1987 and therefore it is pertinent to refer to judicial decisions involving criminal charges to guide us to define the word “possession’. Thus, it was the contention of the defence that prosecution has to establish physical possession of the alleged infringing programs by the accused. The prosecution failed to prove actual physical possession of the alleged infringing copies of computer programs, as evidence was before the court that the premises of the accused was not for the sole usage of the accused company but also shared among the other companies mentioned above. This by itself, in my view, is sufficient to sustain the order of acquittal.

41.       Pihak Pembelaan berhujah lanjut mengenai isu ini di mana daripada Nota Keterangan tersebut, amat jelas saksi awam SP4 mengesahkan tiada surat-surat yang ditunjuk oleh pihak pendakwaan diterima oleh Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang (Ekshibit P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19 dan muka surat 42, 43, 44 dan 45 Nota Keterangan) untuk membuktikan surat-surat yang dikatakan diekstrak oleh SP1.

42.       Fakta ini seterusnya telah disahkan oleh saksi pendakwaan ketujuh iaitu Pegawai Penyiasat bahawa Ekshibit P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18 dan P19 (rakaman video perbicaraan pada 19.10.2010) tiada di dalam rekod Mahkamah Syariah. Oleh yang demikian Ekshibit P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18 dan P19 tidak seharusnya diterima sebagai ekshibit kerana tiada fakta mengesahkan kewujudan ekshibit-ekshibit tersebut.

43.       Tertuduh semasa memberi keterangan semasa pemeriksaan utama kes pembelaan telah mengemukakan dokumen-dokumen daripada Mahkamah Syari’ah untuk menunjukkan percanggahan yang wujud bagi ekshibit “P-12”, “P-13”, “P-14”, “P-15”, “P-16”, “P-17”, “P-18” dan “P-19” tetapi Mahkamah tidak menanda setiap satu dokumen yang dikemukakan oleh Tertuduh sebagai ekshibit sebagaimana mengikut peruntukan Seksyen 173(j)(iii) Kanun Prosedur Jenayah.

44.       Pihak Pembelaan ingin berhujah bahawa pengemukaan dokumen cetakan komputer berupa gambar-gambar tersebut yang telah ditanda sebagai ekshibit “P21” hingga “P33” amat jelas telah mencabul hak (dengan izin) ‘privacy’ dan (dengan izin) ‘privillege’ Tertuduh dan keluarga sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Artikel 13 Perlembagaan Persekutuan. Pengemukaan dokumen cetakan komputer berupa gambar-gambar tersebut yang telah ditanda sebagai ekshibit “P21” hingga “P33” adalah tanpa sebarang kebenaran daripada pembuat dokumen-dokumen tersebut dan tidak relevan kepada pertuduhan terhadap Tertuduh.

45.       Pihak Pendakwaan turut memanggil SP6 untuk memberi keterangan mengenai ekshibit “P21” hingga “P33” yang kononnya mengikut pihak Pendakwaan diekstrak dari cakera keras tersebut. Walaubagaimanapun SP6 menggunapakai peruntukan undang-undang Seksyen 122 Akta Keterangan 1950 kerana beliau mempunyai ‘privilege’ ke atas gambar-gambar berbentuk perlakuan tersebut yang merupakan satu bentuk komunikasi di antara Tertuduh dan SP6. Mahkamah sendiri telah turut memutuskan bahawa ekshibit “P-20” hingga “P-33” adalah dokumen-dokumen yang dilindungi di bawah privilege di bawah Seksyen 122 Akta Keterangan 1950 dan oleh yang demikian tidak boleh diterima sebagai bukti di Mahkamah (rakaman video perbicaraan pada 19.10.2010). Seksyen 122 Akta Keterangan 1950 memperuntukkan seperti berikut:

S122. No person who is or has been married shall be compelled to disclose any communication made to him during marriage by any person to whom he is or has been married; nor shall he be permitted to disclose anu such communication unless the person who made it or his representative in interest consents, except in suits between married persons or proceedings in which one married person is prosecuted for any crime committed against the other.”

46.       Pihak Pembelaan bersandarkan satu kes yang diputuskan oleh Mustapha Hussain J di dalam Palldas a/l Arumugam v Public Prosecutor [1988] 1 CLJ 661, 665 (yang mengikat Mahkamah ini) (di mukasurat 5 Ikatan Otoriti Pihak Pembelaan) menyatakan bahawa perlakuan juga satu bentuk komunikasi di antara isteri dan Tertuduh.

“From the record of appeal, the appellant’s wife Gudi Kaur (PW3) had, in examination-in-chief, given quite a lengthy evidence of all communications between herself and her husband. Though some of the evidence relates between purely to acts, as distinct from words spoken, ie, what she saw appellant was doing, it is so inextricably interwoven with what appellant had said to her, that to separate each act from words spoken by the appellant to her would be extremely difficult, if not impossible. Even if extricable and rejecting the words spoken, one would have their prejudicial effect still lingering.

Even though objection was not taken by the defence, this silence cannot convert what the law says is inadmissible evidence to be admissible. One would expect the wife’s evidence to be led in such a way as to confine such evidence to what she saw the appellant doing. The wife should have been stopped the moment she started uttering what her husband said to her. From the record it would seem that nobody ever bothered about this section 122.

47.       Di dalam kes Public Prosecutor lawan Abdul Majid [1994] 3 MLJ 457 (yang mengikat Mahkamah ini) (di mukasurat 6 Ikatan Otoriti Pihak Pembelaan) James Foong J telah memutuskan bahawa isteri tertuduh boleh dipaksa memberi keterangan kecuali komunikasi yang dibuat oleh tertuduh kepada beliau melainkan jika keizinan tertuduh diperolehi seperti yang diperlukan di bawah S122 Akta itu.

48.       Di samping itu Pemohon ingin menyatakan bahawa pengemukaan “P21” hingga “P33” tersebut telah mencabul hak ‘privacy’ Pemohon dan keluarga Pemohon sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Artikel 10 dan 13 Perlembagaan Persekutuan.

49.       Tertuduh berhujah bahawa milikan tidak boleh dibuktikan melalui keterangan persekitaran (‘circumstantial evidence’) iaitu dengan mengemukakan kepada Mahkamah Ekshibit-ekshibit “P-11”, “P-12”, “P-13”, “P-14, “P-15”, “P-16”, “P-17”, “P-18”, “P-19”, “P-20”, “P-21” hingga “P33” yang merupakan salinan dokumen-dokumen yang tidak berkaitan dengan pertuduhan hanya kerana dokumen-dokumen tersebut didakwa terdapat di dalam cakera keras (‘hard disc’) tersebut (dinafikan oleh Tertuduh).

50.       Di antara ketiga-tiga Pegawai Polis tersebut yang hadir untuk pemeriksaan di Bangunan tersebut pada Tarikh tersebut, Insp. Mohd Shah Rizal bin Sahabudin Shah telah dipanggil oleh pihak pendakwaan sebagai SP5 untuk memberi keterangan mengenai penggeledahan tersebut.

51.       SP5 ketika pemeriksaan utama telah memberi keterangan (di mukasurat 46 – 47 Nota Keterangan) bahawa:

“Pada 13-7-2009, saya terima arahan daripada ketua bahagian saya iaitu ASP Kamarudin untuk beri bantuan kepada pegawai penyiasat dari Pulau Pinang iaitu Insp. Siti Mazira untuk membuat rampasan dan pemeriksaan. Saya dan Insp. Mazira telah sampai di alamat 7-3-5, Jalan 2/38B, Taman Segambut SPPK, Kuala Lumpur. Saya dan Insp. Mazira telah sampai di alamat tersebut dan Insp. Mazira telah ketuk pintu rumah beberapa kali dan keluar seorang wanita. Insp. Mazira telah perkenalkan diri sebagai pegawai kanan polis dengan menunjukkan kad kuasa kepada wanita tersebut. Wanita tersebut dikenali sebagai Aini Suhailah binti Yunus. Kemudian kami masuk ke dalam rumah untuk buat pemeriksaan setelah menerangkan tujuan kehadiran kami bersama saya Insp. Siti Mazira dan seorang anggota perempuan iaitu Kopral Nora. Saya lihat ada 2 orang kanak-kanak. Dan saya lihat sebelah kiri ada 2 bilik satu bilik tidur dan satu bilik bacaan. Pemeriksaan dilakukan dalam bilik bacaan tersebut, saya lihat Insp. Mazira telah merampas satu unit hard disc di rak buku iaitu Hitachi Deskstar. No. Siri R32559XK, satu unit thumbdrive Data Traveller, juga di rak buku, 2 unit CD, 3 unit VCD dan 7 unit DVD dalam bilik tersebut. Dalam bilik tersebut juga saya lihat satu CPU dan monitor yang mana CPU tersebut dalam keadaan tidak bertutup dengan casing dan tiada sambungan wayar ke monitor atau power. Saya anggap ia tidak berfungsi. Lepas membuat pemeriksaan saya lihat Insp. Mazira telah buat rampasan ke atas barang-barang yang saya sebut tadi dan telah disenaraikan dalam senarai bongkah. Senarai bongkah dibuat oleh pegawai penyiasat dan lihat ia ditandatangani pemilik rumah iaitu Aini Suhailah. Satu salinan diberi kepada penama. Kemudian rampasan telah diambil oleh pegawai penyiasat. Saya nampak barang itu dirampas oleh Insp. Mazira sebab saya ada di belakang beliau. Suasana cerah kerana rampasan dibuat waktu siang. Barang kes sentiasa dalam kawalan Insp. Siti Mazira. Saya masih boleh camkan hard disk P2a dan P2b itu berdasarkan nombor siri. (Saksi dirujuk hard disc dan thumbdrive P2a dan P2b – dicamkan SP5). Hanya satu jenis hard disc sahaja yang ditemui. Pemeriksaan dilakukan hanya dalam bilik bacaan sahaja dan tiada apa-apa yang berlaku.”

Isu Kaedah Analisis Forensik Komputer (SP1)

52.       Saksi pakar SP1 dipertikaikan oleh pihak Pembelaan berdasarkan sebab-sebab berikut:

a.               Pertuduhan terhadap Tertuduh telah dibuat berdasarkan laporan polis SP1 Dang Wangi Report No. 029694/09 (Ekshibit “P-34mukasurat 18 Nota Keterangan) apabila SP1 membuat pemeriksaan analisa pada 23.7.2009. Walaubagaimanapun di dalam salinan laporan polis tersebut ada jelas tercatit bahawa laporan polis tersebut tidak boleh digunakan untuk tuntutan atau perbicaraan di Mahkamah dan hanya untuk kegunaan dalaman PDRM sahaja.  Oleh yang demikian pertuduhan di hadapan Mahkamah ini adalah cacat, defektif dan tidak sah di sisi undang-undang kerana berasaskan laporan polis yang tidak boleh digunakan untuk pendakwaan dan perbicaraan di Mahkamah yang Mulia ini. Walaubagaimanapun di akhir kes pendakwaan pada 19.10.2010, Mahkamah ada menyatakan bahawa laporan polis SP1 sekarang adalah ‘First Information Report’ (rakaman video perbicaraan pada 19.10.2010).

b.         Di dalam kes ini terdapat konflik kepentingan (‘conflict of interest’) dan melanggar etika seorang pakar (‘Breach of Expert Duties’) di pihak SP1 yang bertindak sebagai pakar dan pengadu pada masa yang sama dan telah memprejudiskan secara material pertuduhan terhadap Tertuduh dan ini sangat bertentangan dengan kod etika dan amalan saksi pakar yang diterimapakai oleh mahkamah-mahkamah di seluruh dunia. Setelah meneliti Nota Keterangan bagi perbicaraan-perbicaraan yang dijalankan dari 7.6.2010 hingga 29.7.2010, memang ketara bahawa terdapat konflik kepentingan (‘conflict of interest’) dan “Breach of Expert Duties” di mana saksi pendakwaan pertama (SP1) bukan hanya bertindak sebagai pengadu dan pakar tetapi juga sebagai pegawai penyiasat pada masa yang sama kerana semua barang kes diterima melalui beliau dan catatan di atas Ekshibit “P-20” hingga Eksihbit “P-33” ditanda oleh beliau mengikut keterangan SP7(rakaman video perbicaraan pada 19.10.2010). Keterangan SP1 bersifat keterangan dengar cakap (‘hearsay’) dan tidak dapat diterima pakai.

Di dalam kes Alcontara A/L Ambross v Public Prosecutor [1996] 1 MLJ 209 (yang mengikat Mahkamah ini) (di mukasurat 211 Ikatan Otoriti Pihak Pembelaan) Mahkamah Persekutuan memutuskan seperti berikut:

“(5)   Although no objection had been raised to the admission of one of the statement made by ASP Abdul Wahab which was clearly based on hearsay and therefore inadmissible, the judge was nevertheless under an automatic duty to stop it from being adduced, for inadmissible evidence does not become admissible by reason of failure to object.”.

c.               Adalah menjadi hujah Pihak Pembelaan bahawa saksi pendakwaan SP1 hanya merupakan saksi pakar dan adalah menjadi prinsip undang-undang yang jelas bahawa keterangan seorang saksi pakar hanya bersifat sokongan (‘corroborative’), boleh diambilkira tetapi tidak semestinya perlu diterima dan Mahkamah sendiri yang perlu menentukan isu kebolehterimaan sesuatu bukti.

Pihak Pembelaan ingin menarik perhatian Mahkamah kepada kes Public Prosecutor v. Lin Lian Chen [1992] 2 MLJ 561 (yang mengikat Mahkamah ini) (di mukasurat 317 Ikatan Otoriti Pihak Pembelaan) di mana Mahkamah Agung telah mengesahkan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi bahawa bila memanggil keterangan pakar, pihak pendakwaan mesti mendirikan kepakaran saksi tersebut.

d.         Selain daripada itu, Pihak Pembelaan turut berhujah bahawa kaedah yang betul perlu digunapakai apabila melibatkan saksi pakar sebagaimana yang diputuskan oleh Hashim J di dalam kes Wong Chop Saow v. Public Prosecutor [1965] 1 MLJ 247 (yang mengikat Mahkamah ini) (di mukasurat 2 Ikatan Otoriti Pihak Pembelaan) seperti berikut:

“To avoid confusion the expert witness should give his evidence as follows: He should first state his qualifications as an expert. He should then state that he has given evidence as an expert in such cases and that his evidence has been accepted by the courts.”

e.         Daripada Nota Keterangan tersebut, tiada keterangan daripada SP1 yang menunjukkan kelayakan beliau dan samada beliau pernah memberi keterangan di mahkamah dan mahkamah menerima keterangan beliau.

f.          Setelah meneliti Nota Keterangan tersebut, banyak tokok tambah, percanggahan keterangan yang direkodkan dan juga fakta-fakta penting tidak direkodkan oleh Majistret, Mahkamah Majistret Jenayah 2, Kuala Lumpur. Di antara percanggahan keterangan tersebut SP1 telah menyatakan bahawa beliau tiada sijil ENCase tetapi mengikut Nota Keterangan tersebut SP1 menyatakan bahawa beliau ada sijil dari satu syarikat dan identiti syarikat tersebut tidak dinyatakan (mukasurat 22 Nota Keterangan tersebut). Seperti yang dijelaskan di dalam buku “Guide to Computer Forensics and Investigations3rd Edition muka surat 81, Bill Nelson, Amelia Phillps, Frank Enfiger, and Christopher Steuart:

EnCase Certified Examiner (EnCE) Certification

Guidance Software, the creator of EnCase, sponsors the EnCE certification program. EnCE certification is open to the public and private sectors and is specific to the use and mastery of EnCase computer forensics analysis. Requirements for taking the EnCE certification exam don’t depend on taking the Guidance Software EnCase training courses. Candidates for this certificate are required to have a licensed copy of EnCase.

Tertuduh ingin menarik perhatian Mahkamah yang Mulia ini kepada kes Foo Fio Na v. Hospital Assunta & Anor [1999] 6 MLJ 738 (yang mengikat Mahkamah ini) (di mukasurat 758 Ikatan Otoriti Pihak Pembelaan) yang merujuk kepada kes Whitehouse v Jordan & Anor [1981] 1 All ER pada mukasurat 276:

“While some degree of consultation between experts and legal advisers is entirely proper, it is necessary that expert evidence presented to the court should be, and should be seen to be the independent product of the expert, uninfluenced as to form or content by the exigencies of litigation. To the extent that it is not, the evidence is likely to be not only incorrect but self defeating.”

Tertuduh ingin juga merujuk kepada kes R v Harris [2006] 1 Cr App Rep 55 (di mukasurat 65 Ikatan Otoriti Pihak Pembelaan)seperti berikut:

“[271] It may be helpful for judges, practitioners and experts to be reminded of the obligations of an expert witness summarised by Cresswell J in National Justice Cia Naviera SA v Prudential Assurance Co Ltd, The Ikarian Reefer [1993] 2 Lloyd’s Rep 68 at 81. Cresswell J pointed out amongst other factors the following,which we summarise as follows:

(1) Expert evidence presented to the court should be and seen to be the independent product of the expert uninfluenced as to form or content by the exigencies of litigation.

(2) An expert witness should provide independent assistance to the court by way of objective unbiased opinion in relation to matters within his expertise. An expert witness in the High Court should never assume the role of advocate.

(3) An expert witness should state the facts or assumptions on which his opinion is based. He should not omit to consider material facts which detract from his concluded opinions.

(4) An expert should make it clear when a particular question or issue falls outside his expertise.

(5) If an expert’s opinion is not properly researched because he considers that insufficient data is available then this must be stated with an indication that the opinion is no more than a provisional one.

(6) If after exchange of reports, an expert witness changes his view on material matters, such change of view should be communicated to the other side without delay and when appropriate to the court.”

g.      Saksi SP1 tidak memaklumkan kepada Mahkamah Yang Mulia ini kelulusan akademik berkaitan dengan kepakaran di dalam bidang komputer dan tidak pernah menduduki peperiksaan (EnCE) yang diiktiraf oleh syarikat EnCase Software bagi melayakkan beliau mengendalikan perisian Encase dengan betul dan tepat berdasarkan piawaian persijilan ISO kawalan mutu forensik komputer antarabangsa. Ini amat memudaratkan kes Pendakwaan kerana kelayakan dan kepakaran SP1 tidak dibuktikan.

h.      Mengikut keterangan Tertuduh semasa dipanggil membela diri, ianya di luar kemampuan SP1 untuk mempunyai satu lesen Encase di atas nama sendiri dan apabila SP1 gagal mengemukakan sebarang sijil kelayakan pengendalian Encase, adalah diragui analisis yang dijalankan oleh SP1 menggunakan perisian Encase yang tulen.

SP1 semasa pemeriksaan balas memberi keterangan seperti berikut:

C         :           “Qualified untuk handle Encase?

:           Saya berkursus untuk belajar Encase dan jalankan analisa, tak ingat nama company tapi ada sijil”

(mukasurat 22 Nota Keterangan)

Ini disokong dengan satu kes Pendakwaraya lawan Kit Chee Wan [1999] 1 MLJ 16 (yang mengikat Mahkamah ini) (di mukasurat 6 Ikatan Otoriti Pihak Pembelaan) di mana Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa saksi pakar mesti membuktikan latarbelakang kelayakan akademik dan keupayaan kepakaran beliau.

h.         Analisis terhadap barang rampasan yang dijalankan oleh SP1 tidak mengikut piawaian forensik komputer antarabangsa. SP1 di dalam keterangannya semasa pemeriksaan balas mengaku bahawa beliau tidak melakukan analisa forensik yang ditetapkan oleh piawaian forensik komputer antarabangsa malah SP1 juga mengaku tidak melakukan proses ‘acquisition’, ‘forensic imaging’, dan pengesahan kesahihan kandungan hard disk tersebut (mukasurat 2, 3, 4, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 dan 27 Nota Keterangan).

Bagi isu ini pihak Pembelaan memohon agar Mahkamah yang Mulia ini menggunapakai peruntukan Seksyen 5 Kanun Prosedur Jenayah dan dibaca bersama Seksyen 56 dan Seksyen 57 Akta Keterangan 1950 untuk mengambilkira kes-kes yang telah diputuskan mengikut Common Law  atau undang-undang yang berkuatkuasa di England mengenai kaedah pembuktian forensik komputer memandangkan terdapat ‘lacunae’ di dalam undang-undang Malaysia dan tiada kes berkaitan pembuktian cakera keras (‘hard disc’) yang diputuskan dengan piawaian forensik antarabangsa di Malaysia pada masa ini.

Piawaian forensik komputer antarabangsa untuk penggunaan perisian Encase, peralatan pengimejan forensik ImagerSolo III, dan beberapa perisian yang lain yang diiktiraf oleh piawaian forensik antarabangsa dan persijilan ISO kawalan mutu forensik komputer antarabangsa, kaedah ‘acquisition’ yang betul dan tepat di samping kaedah pengimejan menggunakan format pengimejan forensik komputer yang diterima oleh piawaian forensik antarabangsa tetapi tidak ditunjukkan dan dilakukan oleh SP1. Kaedah pengiraan ‘hash value’ bagi setiap klip video dengan menggunakan proses ‘one-way hash functions’ yang akan menghasilkan ‘digital fingerprint’ (‘hash value’) yang unik bagi setiap maklumat yang diproses dengan algorithma ‘digital signature’ atau ‘DNA signature’ tertentu yang peka terhadap Kesan Avalanche (Avalanche Effect) (di mukasurat 1-2 Ikatan Otoriti Pihak Pembelaan). Kaedah ‘forensic imaging’ yang betul dan tepat juga memainkan peranan yang sangat penting untuk mengawal rapi ketepatan dan bahan bukti di dalam bentuk yang asal dan tidak tercemar atau ‘tampered’. Penggunaan dan pemilihan algorithma-algorithma yang betul dan tepat amat bersesuaian untuk tujuan pengesahan, kesahihan, integriti dan kebolehterimaan kandungan cakera keras (‘harddisk’) untuk perbicaraan di mahkamah di mana kaedah pengekstrakan bahan bukti secara imej-imej forensik yang disalin dari cakera keras satu persatu bit (bit per bit) dan kesemua proses tersebut tidak dilakukan oleh SP1 (mukasurat 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 dan 27 Nota Keterangan).

i.          SP1 juga tidak tahu apa itu yang dimaksudkan sebagai ‘hash value‘, ‘hash functions’ dan ‘algorithm‘ yang digunakan untuk tujuan pengesahan, integriti, kebolehterimaan dan kebolehpercayaan data di dalam harddisk tersebut. Malah SP1 juga telah memberi keterangan bahawa dia tidak tahu kegunaan ‘hash functions’, ‘hash value’, ‘hash algorithm’ dan ‘forensic tools’ yang sepatutnya digunakan semasa melakukan analisa forensik terhadap ‘harddisk’ seperti yang telah dibangkitkan oleh Tertuduh semasa pemeriksaan balas (mukasurat 22, 23, 24, 25, 26 dan 27 Nota Keterangan).

Pihak Pembelaan merujuk kepada kes R v. Trapp [2009] S.J. No. 64; 2009 SKPC 109; 2009SK.C. LEXIS 686 (di mukasurat 2-10 Ikatan Otoriti Pihak Pembelaan) di mana pakar telah menunjukkan kepada mahkamah penggunaan ‘hash function’ atau ‘hash algorithm’ dan ‘hash value’ merupakan proses yang sangat kritikal dan penting di samping pengimejan forensik dilakukan sebelumnya. Di dalam kes tersebut, pakar telah menggunakan SHA-1 sebagai ‘hash function’, ‘hash value’ pengiraan ‘hash value’ ditunjukkan dan dibandingkan dengan salinan imej forensik semasa perbicaraan. Berdasarkan keterangan saksi SP1, telah jelas bahawa saksi SP1 tidak melakukan analisa yang betul dan tepat untuk memenuhi piawaian forensik antarabangsa yang ditetapkan berdasarkan Piawaian Daubert, di dalam kes Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc. 509 U.S. 579 (1993)(mukasurat 13 Ikatan Otoriti Pembelaan), yang merupakan satu piawaian yang diterimapakai oleh semua badan forensik di seluruh dunia, seperti di bawah:

Daubert Test for Reliability

Witness qualified as an expert by knowledge, skill, experience, training, or education, may testify thereto in the form of an opinion or otherwise, if:

-The testimony is based upon sufficient facts or data

-The testimony is the product of reliable principles and methods

-The witness has applied the principles and methods reliably to the facts of the case

The key for the Court in determining whether an expert may testify before a jury is therefore primarily one of “reliability of method”. The court will not look at the actual opinion held by an expert, but merely examines his or her methodology to determine whether the procedures used or his methodology is not reliable, then his entire opinion is likewise unreliable and should be excluded from the jury.

Daubert Factors

The U.S Supreme Court set out several specific factors that should be used by the courts in evaluating any proposed expert testimony. These factors are not exclusive and some or all may not apply in any given case, but they are always the place to start the reliability analysis. The factors are as follows:

1. Whether the theory or technique has been scientifically tested.

2. Whether the theory or technique has been subject to peer review or publication.

3. The (expected) error rate of the technique used.

4. Acceptance of the theory or technique in the relevant scientific community.

SP1 semasa pemeriksaan balas menyatakan bahawa beliau tidak membuat pengimejan bahan bukti di dalam bentuk salinan imej-imej forensik bagi keseluruhan kandungan cakera keras (‘harddisk’) (mukasurat 26 Nota Keterangan) seperti yang ditetapkan oleh piawaian forensik komputer antarabangsa (Piawaian Daubert). Fakta ini telah ditegaskan oleh Tertuduh semasa pemeriksaan utama bagi kes pembelaan. Oleh yang demikian SP1 tidak mengikut kaedah yang diiktiraf oleh piawaian komputer forensik antarabangsa dan bahan bukti tidak disahkan kesahihan dan integritinya. Tertuduh juga telah menerima 13 keping DVD salinan klip video yang disalin dengan menggunakan format DVD yang bukan mengikuti piawaian format pengimejan forensik antarabangsa yang ditetapkan di mana apabila diperiksa oleh Tertuduh telah mendapati metadata setiap fail klip video tidak sama dengan metadata yang diterangkan oleh SP1 dan bilangan klip video juga berbeza bilangan yang diberi dengan keterangan SP1 semasa perbicaraan. Terdapat juga kandungan yang sama dikira berulang-ulang semasa perbicaraan.

Fakta ini dinyatakan semasa pemeriksaan utama SP1:

“Selepas analisa/kenalpasti video2 lucah yang terkandung tindakan seterusnya adalah masukan video2 ini ke dalam DVD. Tidak ingat berapa keping. Saya masih boleh cam.”

(Rujuk DVD dalam sampul putih-di dalam ada 13 keping tanda X1-X13. Dicamkan SP1. Ditanda sebagai P3a-m) (mukasurat 13 Nota Keterangan).

Di dalam kertas penyelidikan yang dibentangkan oleh Renico Koen dari ICSA, University of Pretoria, South Africa dan Martin S. Oliver, ICSA, University of Pretoria, South Africa yang bertajuk “The Use of File Timestamps in Digital Forensics” menyatakan:

“Event data is generated when a significant digital event occurs. Although the generated event data is of little value when viewed independently, collectively event data can produce information that can help investigators to deduce relationships between events to produce abstract views of the evidence at hand.”

Dan mereka juga telah membuat kesimpulan bahawa:

“A principle was introduced based on the concept of synergy claiming that insignificant pieces of event datum may collectively be of significant forensic importance.”

Diikuti juga di dalam kertas penyelidikan oleh Svein Yngvar Willassen yang bertajuk “Hypothesis Based Investigation of Digital Timestamps” dengan jelas menerangkan di dalam abstract bahawa:

Timestamps stored on digital media play an important role in digital investigations. Unfortunately, timestamps may be manipulated, and also refer to a clock that can be erroneous, failing or maladjusted. This reduces the evidentiary value of timestamps. This paper takes the approach that historical adjustments to a clock can be hypothesized in a clock hypothesis. Clock hypotheses can then be tested for consistency with stored timestamps. A formalism for the definition and testing of a clock hypothesis is developed, and test methods for clock hypothesis consistency are demonstrated. With the number of timestamps found in typical digital investigations, the methods presented in this paper can justify clock hypotheses without having to rely on timestamps from external sources. This increases the evidentiary value of timestamps, even when the originating clock has been erroneous, failing or maladjusted.”

Di dalam kes Regina v. Shipman (Harold Frederick) (1999, unreported) terdapat persoalan modifikasi dan manipulasi ‘timestamps’ di mana semasa perbicaraan didapati bahawa ‘timestamp’ boleh diubah yang boleh membawa kepada penipuan metadata yang akan memberi impak besar dan nilai signifikan yang tinggi kepada analisis forensik terhadap kebolehterimaan probative evidence, kebolehpercayaan di dalam perbicaraan mahkamah.

j.          Persijilan ISO – Analisis SP1 gagal mengikut piawaian kawalan kualiti dan standard forensik komputer antarabangsa bagi ‘error’ dan ralat saintifik yang berkaitan dengan perisian dan peralatan untuk tujuan penganalisa forensik kerana SP1 telah memberi keterangan semasa pemeriksaan balas bahawa makmal beliau tidak dipersijilkan dengan standard ISO 9000 (Quality Management System in Production Environment), ISO 9001 (Quality Management), ISO 9069 (Software Quality Model), ISO 9241 (Ergonomic requirements for office work with visual display), ISO 17025 (General requirements for competence of test and calibration laboratories), ISO 27001 (Information technology-Security Techniques-Information Security Management Systems) dan ISO 15489/1:2001 (mukasurat 26 Nota Keterangan) untuk pengurusan kualiti untuk prosedur, proses, perisian, peralatan forensik computer yang digunakan dan yang berkaitan dengannya. Ini merupakan satu syarat yang sangat kritikal dan penting bagi sesuatu analisis forensik komputer dapat dijalankan dengan betul dan tepat.

Semasa pemeriksaan balas SP1 telah mengesahkan ada ‘error’ semasa ujitayang dibuat dengan menggunakan ‘software Encase’. (Mukasurat 20 Nota Keterangan).

Pihak Pembelaan ingin bersandarkan kepada satu kes yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan New Zealand, di dalam kes Holt lawan Auckland City Council [1980] 2 NZLR 124; 1980 NZLR LEXIS 568, (mukasurat  Ikatan Otoriti Tambahan Pembelaan) Mahkamah Rayuan memutuskan bahawa sesiapa yang menggunakan peralatan perlu memastikan ketepatan data yang dihasilkan:

“The presumption serves the important purpose of saving the time and expense of proving the obvious. At the same time, until it can be considered that the functioning and trustworthiness of a newly developed device is a matter of common knowledge, those who rely on the equipment must carry the responsibility of establishing its accuracy.”

k.         Pihak Pembelaan mempertikaikan tentang catatn masa yang berlawanan daripada hukum alam kerana masa yang direkodkan di dalam senarai klip video yang disediakan oleh SP1 adalah terkebelakang. Tertuduh semasa pemeriksaan utama kes pembelaan telah menunjukkan bahawa setiap catatan masa pada Laporan Forensik bertarikh 27.7.2009 tidak seiring dengan hukum alam dan jelas menunjukkan berlaku perubahan atau fabrikasi pada cakera keras tersebut.

Pihak Pembelaan ingin merujuk kepada kes Director of Public Prosecutions lawan Mc Keown dan Director of Public Prosecutions lawan Jones [1997] All ER 737 [1997] 1 WLR 295, [1997] RTR 162, 161 JP 356, [1997] 2 Cr App Rep 155, [1997] Crim LR 522 (mukasurat  Ikatan Otoriti Tambahan Pembelaan) yang membuat pemerhatian tentang masa seperti berikut:

“I have considered the matter on the assumption that the error in the clock display showed that the computer was not operating properly. I should say, however, that I am not satisfied that this conclusion should have been drawn. Computer clocks, like any others, have to be set to the correct time and the most obvious explanation for the 15-minute discrepancy was that someone had made a mistake when he last set the clock.”

Pihak Pembelaan juga turut merujuk kepada kes Castle v Cross
QUEEN’S BENCH DIVISION [1985] 1 All ER 87, [1984] 1 WLR 1372, [1984] Crim LR 682, [1985] RTR 62
(mukasurat  Ikatan Otoriti Tambahan Pembelaan) di  mana Queen’s Bench Division membuat kesimpulan mengenai penggunaan peralatan komputer bergantung kepada kawalan seseorang adalah seperti berikut:

“Of course, where a computer is used in respect of its memory function, it is possible to envisage where it might fall foul of the rule against hearsay.”

“[Counsel for the appellant] submitted that there was a difference in kind between the measuring device (even a sophisticated one) and this computer. He also suggested that there was a difference in kind between a mathematician who used a slide rule and one who used a calculating computer. We do not agree. This computer was rightly described as a tool. It did not contribute its own knowledge. It merely did a sophisticated calculation which could have been done manually by the chemist and was in fact done by the chemists using the computer programmed by Mr. Kellie whom the Crown called as a witness. The fact that the efficiency of a device is dependent on more than one person does not make any difference in kind. Virtually every device will involve the persons who made it, the persons who calibrated, programmed or set it up (for example with a clock the person who set it to the right time in the first place) and the person who uses or observes the device. In each particular case how many of these people it is appropriate to call must depend on the facts of, and the issues raised and concessions made in that case.”

l.          Tertuduh telah mengemukakan bantahan terhadap Laporan Forensik SP1 yang mana Laporan Forensik yang cuba ditender di Mahkamah bertarikh 28.7.2009 yang amat ketara berlainan dengan Laporan Forensik bertarikh 27.7.2009 yang diberikan oleh pihak pendakwaan di bawah peruntukan Seksyen 51A Kanun Prosedur Jenayah. Pihak Tertuduh terpaksa membangkitkan bantahan apabila pihak pendakwaan sendiri tidak mematuhi prosedur-prosedur di bawah peruntukan Seksyen 51A dan Seksyen 399 Kanun Prosedur Jenayah di mana apabila pihak Pendakwaan gagal memberikan salinan di dalam tempoh waktu yang ditetapkan dan penerimaan Laporan Forensik tersebut sebagai ekshibit adalah bertentangan dengan kes-kes yang telah diputuskan oleh Mahkamah di mana Mahkamah telah memutuskan bahawa apabila pihak pendakwaan gagal mematuhi tempoh penyerahan laporan yang ditetapkan di bawah Seksyen 399 Kanun Prosedur Jenayah, ianya ‘fatal’ kepada kes pendakwaan dan laporan forensik tersebut tidak boleh diterima sebagai bukti.

Tertuduh semasa pemeriksaan utama kes pembelaan telah menunjukkan bahawa setiap catatan masa pada Laporan Forensik bertarikh 27.7.2009 (“ID-D1”) tidak seiring dengan hukum alam dan jelas menunjukkan berlaku perubahan atau fabrikasi.

Berkenaan isu ini, pihak Tertuduh ingin merujuk kepada satu kes Ooi Lean Chai v. Public Prosecutor [1991] 1 MLJ 337 (Rep) (yang mengikat Mahkamah ini) (di mukasurat 2 Ikatan Otoriti Pihak Pembelaan) di mana Mahkamah Agung telah memutuskan bahawa Seksyen 399 Kanun Prosedur Jenayah bukan hanya bersifat prosedural tetapi mengandungi peraturan untuk kebolehterimaan laporan pakar sebagai bukti di mana sekiranya ‘proviso’ kepada Seksyen 399 Kanun Prosedur Jenayah tidak dipatuhi, laporan pakar tidak boleh diterima sebagai bukti.

53.       SP1 juga gagal memberi sebarang keterangan bagaimana beliau menjaga ‘hard disk’ tersebut selepas menerimanya dari Pegawai Penyiasat dari tarikh 13.7.2009 ke 26.7.2009 dan dari tarikh analisa ke tarikh pertama sebutan kes. Adalah dihujahkan di sini bahawa rantaian kawalan dan rantaian bukti telah terputus (“break in the chain of custody and break in the chain of evidence’). SP1 di dalam pemeriksaan semula hanya memberi keterangan seperti berikut:

“J : Ianya ada dalam kawalan saya. Disimpan dalam makmal forensic disimpan dalam peti khas untuk hard disc yang mana kunci dipegang oleh saya sendiri.”

54.       Tertuduh semasa dipanggil membela diri mempertikaikan cara penyimpanan barang kes oleh SP1 kerana tiada ‘casing’ khusus untuk mengelakkan berlakunya ‘anti static’ dan fabrikasi semasa pemindahan dari tempat kejadian ke makmal tempat analisa SP1.

Kes ini perlu dibezakan dengan kes-kes Mahkamah yang telah diputuskan berkenaan ‘compact disc’ (CD/VCD/DVD) kerana cakera keras mempunyai kapasiti penyimpanan data yang lebih besar dan dibandingkan dengan ‘compact disc‘, malah tiada material yang boleh dimasukkan semula ke dalam ‘compact disc’ melainkan hanya berlaku pada cakera keras – (data yang terdahulu akan terbatal (dengan izin ‘fast overwrite‘)).

55.       Apabila cakera keras tersebut dimainkan dengan set komputer yang bukan dirampas dari tempat kejadian, ianya tidak terdiri daripada satu sistem yang lengkap dan sekiranya ianya dimainkan dengan bukan sistem komputer yang asal dan komputer yang lain cakera keras tersebut telah dicemari (‘tampering with evidence‘) dan ini tidak seharusnya dibenarkan berlaku oleh Mahkamah. Dirujuk kepada buku bertajuk “Cyber Forensics – A Field Manual for Collecting, Examining, and Preserving Evidence of Computer Crimes”, 2nd Edition oleh Albert J. Marcella, Jr. dan Doug Menendez ms 288, 289, 276-281 menyatakan keperluan buku log bagi merekod setiap aktiviti siasatan dan analisis forensik wajib dinyatakan semasa perbicaraan di mahkamah.

56.       Tertuduh berhujah bahawa milikan tidak boleh dibuktikan melalui keterangan persekitaran (‘circumstantial evidence‘) iaitu dengan mengemukakan kepada Mahkamah Ekshibit-ekshibit “P11”, “P12”, “P13”, “P14, “P15”, “P16”, “P17”, “P18”, “P19”, “P20”, “P21” hingga “P33” yang merupakan salinan dokumen-dokumen yang tidak berkaitan dengan pertuduhan hanya kerana dokumen-dokumen tersebut didakwa terdapat di dalam cakera keras (‘hard disc’) tersebut (dinafikan oleh Tertuduh).

Pihak Pembelaan ingin menarik perhatian Mahkamah kepada satu kes yang diputuskan oleh VT Singham J di dalam kes Ah Poon & Ors v Public Prosecutor [2006] 5 CLJ 521 (yang mengikat Mahkamah ini) (di mukasurat 10-11 Ikatan Otoriti Pihak Pembelaan) di mana VT Sigham J menyatakan seperti berikut:

“Irrelevant and Prejudicial Facts Or Evidence

[17] As for the police report which contains serious allegation that the accuseds are suspected to be involved in the activity of prostitution, it cannot be denied that this is highly prejudical, inadmissible or is otherwise objectionable and the accuseds have every right to know and understand the contents and they should be given the opportunity of raising any objection to the contents of the police report which is against them. In the instant case, there is nothing in the record to show whether the contents of the police report which has been marked as exh. P 3 was read and explained to the accuseds and what was their reponse.

[18] It is paramount importance that all documentary evidence which are tendered as evidence by the prosecution and marked as exhibits in proceedings where the accused has pleaded guilty to a charge if possible should be shown, read and explained to the accuseds and understood by him or her so that in the event the contents of the documents which contains some incriminating facts which implicates the accuseds are disputed or not admitted, the document will have to be rejected without having it marked as an exhibit…..Be that as it may, a document or an exhibit is not to be admitted unless it is relevant to the charge.”

57.       Oleh itu, laporan Forensik SP1 (Ekshibit “P35”) tidak komprehensif dan konklusif.

58.       Oleh yang demikian, kesimpulan yang tidak dapat dielakkan ialah Tertuduh di dalam kes kita pada hari ini tidak mempunyai pemilikan eksklusif pada setiap masa yang material, bahan yang dikatakan lucah tersebut.

Isu 106 Klip Video Tersebut Mestilah Lucah di Sisi Undang-undang

59.       Di dalam kes PP v. Chung Wan Li, di dalam membuktikan sama ada bahan tersebut adalah lucah, Mahkamah Tinggi telah memutuskan bahawa:

“2nd Ground

Under the 2nd ground the prosecution submitted that the learned Magistrate had erred in law and in fact when he came to his finding that the prosecution has failed to prove that all of exh. P1, ie, the remaining 14 VCD (video cakera padat) seized are obscene films and disregarded PW5’s evidence that the result of a screen test conducted on the seized items has shown that all these items are obscene films.

Under the 2nd ground, in my view, it would be unsafe for the court to solely rely on PW5’s evidence that he had conducted a screen test on all the 18 VCD’s and that they were all obscene films because I find that exh. P5 which was prepared by him in respect of the 18 VCDs handed to him lacked evidential value and besides there was a material contradiction as from whom he received the 18 VCDs (discussed earlier).

Therefore, the screening of each and everyone of the 18 VCDs is necessary to determine whether they were obscene films becomes critical. Here as per the finding of the learned Magistrate not only were only four VCDs screened but unfortunately the titles of the four VCDs were not even identified. Hence, there is no evidence before the court of which of the four VCDs out of the 18 VCDs exh. P1 (A-R) were of obscene material and neither was there proof whether the remaining 14 VCDs were of obscene material or otherwise.

I agree with the defence that the learned Magistrate should not be faulted just because he had allowed the prosecution’s application to conduct random screening. In my opinion the permission granted by the learned Magistrate is not tantamount to a waiver of the burden emplaced on the prosecution to prove each and every essential ingredient of the charge for purposes of establishing a prima facie case. It is the duty of the prosecution throughout to establish a prima facie case and it is not for the learned Magistrate, as pointed out by the defence, to tell them as to the correct procedure to be adopted.”

60.       Di dalam kes PP v. Lee Swee Sing, di dalam membuktikan sama ada bahan tersebut adalah lucah, Mahkamah Tinggi telah memutuskan bahawa:

“Intipati (b)

[9] Berdasarkan keterangan, SP1 ada membuat rampasan terhadap barang-barang kes. Namun begitu, adalah didapati tiada sebarang penandaan dibuat pada mana-mana bahagian pada VCD dan DVD lucah yang dirampas. Setelah barang-barang kes diserahkan kepada SP3 (C/Insp. Saifulnizam bin Mohamed Jais), SP3 juga tidak membuat apa – apa tanda pada barang-barang kes yang diterima dan menyimpan barang-barang kes tersebut di bilik stor barang kes. Penjaga stor pula tidak dipanggil untuk memberikan keterangan di mahkamah. Kemungkinan bahawa barang-barang kes ini telah bercampur-aduk dengan barang kes untuk kes yang lain tidak dapat diketepikan.

[10] Mahkamah ini bersetuju dengan keputusan Majistret apabila beliau mendapati senarai bongkar (eks. P3) yang merujuk kepada senarai VCD dan DVD lucah yang dirampas adalah tidak lengkap. Terdapat sepuluh keping VCD dan DVD lucah dalam bahasa Cina tidak dinyatakan tajuk (“title”) dan begitu juga dengan empat keping DVD dalam bahasa Cina yang tidak dinyatakan tajuk. Dalam eksh. P3 cuma dinyatakan seperti berikut: “pelbagai tajuk VCD/DVD lucah dalam bahasa Cina”. Dalam perkara ini, saya bersetuju dengan penghakiman dalam kes Public Prosecutor v. Chung Wan Li [2005] 8 CLJ 501, di mana Hakim Lau Bee Lan memutuskan:

… the principle to be gleaned is the effect of non-compliance of the provision governing a search list merely cast doubt on the bona fides of the parties conducting the search and then becomes incumbent on the trial judge to scrutinize the evidence further whether a prima facie has made out.

In the context of the present case, the identity of the 18 VCDs is central to proving that the accused had possession of them and the absence of the listing of each of the titles of the 18 VCDs greatly weakens the case for the prosecution.

Intipati (c)

[11] Timbalan pendakwa raya terpelajar menghujahkan bahawa kesemua VCD dan DVD lucah yang dirampas telah dibuktikan mengandungi adegan lucah. Dengan hormat, mahkamah ini tidak bersetuju. Walaupun pihak pendakwaan telah mendapat kebenaran dari mahkamah Majistret untuk menjalankan uji tayang secara rawak terhadap barang-barang kes, namun begitu, adalah menjadi tugas pihak pendakwaan untuk membuktikan kes mereka sepanjang perbicaraan. Hanya sepuluh keping dari VCD dan DVD lucah yang dirampas dibuat uji tayang di mahkamah Majistret dan sepuluh keping VCD/DVD yang dibuat uji tayang itu juga tidak dinyatakan tajuk-tajuknya. Tidak terdapat mana-mana peruntukan dalam Akta Penapisan Filem 2002 yang menyatakan bahawa penayangan sejumlah VCD/DVD yang dirampas yang dipercayai mengandungi adegan lucah akan dianggap sebagai telah membuktikan bahawa keseluruhan VCD/DVD tersebut mengandungi adegan lucah. Oleh yang demikian, setiap satu VCD/DVD yang dirampas itu perlu dibuat uji tayang. Keadaan ini adalah berbeza, misalnya, dengan peruntukan yang jelas dibawah s. 37(j) Akta Dadah Berbahaya 1952 yang menyatakan bahawa adalah mencukupi jika sampel dadah diambil tidak kurang dari 10% bekas (receptacles) yang mengandungi dadah berbahaya (lihat kes-kes Gunalan Ramachandran & Ors v. PP[2004] 4 CLJ 551; Chu Tak Fai v. PP [2006] 4 CLJ 931 dan PP v. Seow Wei Hoong[2008] 4 CLJ 453).

[12] Dalam perkara ini, saya juga bersetuju dengan penghakiman dalam kes Public Prosecutor v. Chung Wan Li (supra) apabila hakim dipetik berkata:

Therefore, the screening of each and everyone of the 18 VCDs is necessary to determine whether they were obscene films becomes critical. Here as per the finding of the learned magistrate not only were only four VCDs screened but unfortunately the titles of the four VCDs were not even identified. Hence, there is no evidence before the court of which the four VCDs out of the 18 VCDs Exh P1 (A-R) were of obscene material and neither was there proof whether the remaining 14 VCDs were of obscene material or otherwise.

I agree with the defence that the learned magistrate should not be faulted just because he had allowed the prosecution’s application to conduct random screening. In my opinion, the permission granted by the learned magistrate is not tantamount to a waiver of the burden emplaced on the prosecution to prove each and every essential ingredient of the charge for purposes of establishing a prima facie case. It is the duty of the prosecution throughout to establish a prima facie case and it is not for the learned magistrate, as pointed out by the defence, to tell them as to the correct procedure to be adopted.

[13] Keputusan bahawa terdapat keraguan yang munasabah sama ada barang-barang kes yang dirampas pada hari kejadian adalah sama dengan barang-barang kes yang dikemukakan di dalam mahkamah dan sama ada kesemua VCD dan DVD yang dirampas itu mengandungi adegan lucah (“obscene material”) adalah penemuan fakta yang dibuat oleh Puan Majistret berdasarkan kepada keterangan yang dikemukakan di hadapan beliau di mana beliau mempunyai kelebihan untuk melihat dan mendengar saksi-saksi berkenaan. Penemuan fakta adalah merupakan fungsi eksklusif mahkamah bicara (lihat PP v. Mohd Radzi Abu Bakar [2006] 1 CLJ 457). Perkara ini telah menjadi undang-undang yang mantap. Dalam kes Herchun Singh & Ors v. PP [1969] 1 LNS 52, Ong Hock Thye, KH berkata:

An appellate court should be slow in disturbing such finding on fact arrived at by the judge, who had the advantage of seeing and hearing the witness, unless there are substantial and compelling reasons for disagreeing with the finding: see Sheo Swarup v. King- Emperor AIR [1934] PC 227.

[14] Mahkamah ini berpuas hati bahawa tidak terdapat apa-apa alasan untuk memutuskan bahawa Puan Majistret telah “mishandling the fact” dalam kes ini. Keputusan selainnya oleh Puan Majistret akan bertentangan dengan keberatan keterangan (“weight of evidence”) yang ada di hadapan mahkamah.

[15] Kesan terkumpul undang-undang terhadap keterangan yang dikemukakan oleh pihak pendakwaan dalam kes ini telah menimbulkan keraguan yang munasabah terhadap kes pihak pendakwaan. Terdapat jurang yang tidak dipenuhi oleh pihak pendakwaan terutama yang berhubung dengan identiti ekshibit dan adegan lucah. Perkara ini memudaratkan kes pihak pendakwaan. Dalam kes Mohan Singh Lachman Singh v. PP [2002] 3 CLJ 293, Mahkamah Rayuan membuat pemerhatian:

The burden of proving its case at every stage lies on the prosecution. The only task of the accused is to raise a reasonable doubt as to the prosecution’s case. If there are gaps in the case for the prosecution, these cannot be filled by resorting to a purported failure on the part of the defence to put specific questions relevant to its case. Such gaps must be filled by the prosecution itself: Abdullah Zawawi v. PP [1985] CLJ 19 (Rep); [1985] 2 CLJ 2; [1985] 2 MLJ 16. That has always been the law. It is still the law.

[16] Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, mahkamah ini memutuskan bahawa rayuan timbalan pendakwa raya tidak mempunyai merit. Dengan itu, rayuan ditolak dan keputusan Puan Majistret yang melepas dan membebaskan responden di akhir kes pendakwaan bagi pertuduhan kedua dikekalkan.”

61.       Di dalam kes PP v. Kok Seong Yoon, di dalam membuktikan sama ada bahan tersebut adalah lucah di sisi undang-undang, Mahkamah Tinggi telah memutuskan bahawa:

“Screen Testing For Obscenity

[15] However, I find that the second vital ingredient in this case, ie, that the 65 DVDs are obscene was not proved.

15.1. There is no evidence at all that the 65 DVDs were subject to a screen test (uji tayang) for the court to make a finding that the 65 DVDs are obscene.

15.2. SP1 merely testified that he was satisfied that the 65 DVDs were obscene by looking at the covers of the DVDs.

15.3. SP4, the I.O. of the case, said he had screen tested them at random in his office and found them to be obscene.

15.4. Although at one point of the proceedings the learned APP applied to reserve screen-testing of the DVDs, the learned defence counsel had responded that there was no need for screen-testing (p. 29 of Appeal Record). Unfortunately the court appeared to have agreed with learned defence counsel because nowhere in the notes of evidence does it appear that screen testing was done.

[16] In the case of PP v. Chung Wan Li [2005] 8 CLJ 501 HC, the learned High Court judge held that “the screening of each and everyone of the 18 VCD’s is necessary to determine whether they were obscene films”. In Chung’s case (supra), the learned High Court judge did not approve of the random testing that was conducted during the trial.

[17] His Lordship Mohd. Zawawi Salleh, JC, concurred with the learned High Court judge in the case of PP v. Lee Swee Sing [2009] 1 CLJ 320 HC. His Lordship held in Lee Swee Sing’s case that there is no provision in the Film Censorship Act 2002 which allows for random testing. A comparison was drawn with the provision of s. 37(j) of the Dangerous Drugs Act 1952 which allowed for a 10% of the sample of the drugs to be tested.

[18] In this case, there was no screen testing at all carried out during the trial. How then can the court arrive at a finding that the 65 DVDs are obscene? It is patently clear that the prosecution had failed to prove that the 65 DVDs were obscene and the learned magistrate should have so found.

[19] For the reasons as adumbrated above the acquittal and discharge of the respondent is hereby affirmed as the prosecution had failed to prove a prima facie case against the respondent as per the charge.

[20] The appeal is accordingly dismissed.”

62.       Apa yang boleh difahamkan daripada ketiga-tiga kes di atas, kesemua jumlah bahan yang tercatat di dalam kertas pertuduhan mestilah dibuktikan lucah di sisi undang-undang. Sekiranya satu bahan tidak lucah, maka si tertuduh mestilah dilepaskan dan dibebaskan daripada pertuduhan tersebut kerana tidak terdapat mana-mana peruntukan dalam Akta Penapisan Filem 2002 yang menyatakan bahawa penayangan sejumlah VCD/DVD yang dirampas yang dipercayai mengandungi adegan lucah akan dianggap sebagai telah membuktikan bahawa keseluruhan VCD/DVD tersebut mengandungi adegan lucah.

63.       Pihak pendakwaan telah memanggil SP1 untuk memberi keterangan bahawa 106 klip video tersebut adalah lucah. SP1 telah memberi keterangan (di mukasurat 4 – 11 Nota Keterangan) bahawa: “Ada 150 video. Dalam senarai, ada 106 yang lucah. Saya ada list saya buat dalam list laporan forensic saya.” SP1 seterusnya telah diberi keterangan bahawa di antara klip video tersebut adalah lucah, tidak lucah, tidak dapat dimainkan, ada gambar lucah, tiada video lucah, tiada bahan lucah, tidak boleh dimainkan, mohon delete temporary file.

64.       Oleh itu, melalui keterangan SP1 dan Ekshibit P35 (Laporan Analisa), jumlah klip video yang dikatakan lucah tidak sampai 106. Maka, pihak Pendakwaan tidak berjaya membuktikan intipati ini menurut undang-undang.

65.       Bilangan klip video lucah sebanyak 106 klip tersebut sebenarnya tidak dapat dibuktikan oleh pihak pendakwaan kerana terdapat klip video yang berulang-ulang dan mempunyai kandungan yang sama tetapi nama fail yang berbeza (mukasurat 5 Nota Keterangan). Terdapat klip-klip video yang tidak dapat dimainkan seperti dancewater.avi, dcmonument.avi dan moonrise.avi, ROSEBLOOM.avi, video001.avi, V10raw.mpg dan V137raw.mpg (mukasurat 5, 6 dan 13 Nota Keterangan). Ada klip-klip video yang tidak keluar (mukasurat 13 Nota Keterangan). Ada yang tiada kandungan lucah (mukasurat 5,6,7 dan 13 Nota Keterangan). Ada klip yang tidak dapat dibaca seperti V10.raw.mpg (mukasurat 7 Nota Keterangan). Ada klip video yang tidak lucah tetapi ditandakan sebagai bahan lucah seperti Sato1.mpg dan sato2.mpg (mukasurat 6 Nota Keterangan). Di samping itu terdapat 2 klip video yang tidak boleh dikira sebagai lucah apabila melibatkan perlakuan di antara suami dan isteri (beast1.Mpg dan dollah2.mpg – mukasurat 5 Nota Keterangan) yang pada asalnya berada di tempat persendirian tetapi telah didedahkan oleh SP7 apabila ekshibit “P2” diambil.

66.       Tertuduh di dalam pemeriksaan utama Kes Pembelaan telah member keterangan bahawa DVD (ekshibit “P3a-P3m”) telah dibawa oleh Tertuduh ke Balai Polis Kepong dan seorang anggota polis bernama Kopral Azmi  telah mengira klip video yang berada di dalam ekshibit P3 hanya berjumlah 82 klip video sahaja.

67.       Pegawai Penyiasat juga tidak menyediakan senarai klip video lucah tersebut kerana tiada senarai diberikan mengikut Seksyen 51A Kanun Prosedur Jenayah. Sekiranya pihak Pendakwaan mendakwa senarai klip video yang dilampirkan bersama Laporan Forensik (ekshibit “P35”) maka senarai tersebut tidak boleh diambilkira kerana Laporan Forensik tersebut telah dicabar kesahihannya dengan jumlah uji tayang yang dibuat di Mahkamah dan penerimaan Laporan Forensik tersebut sebagai ekshibit tidak mengikut lunas undang-undang.

68.       Tiada senarai klip video yang disediakan oleh Saksi Pendakwaan ke-7 (SP7) selaku Pegawai Penyiasat dan setiap satu daripada 106 klip video yang berlainan tajuk dan menjadi asas pertuduhan tidak ditanda sebagai ekshibit. Ini dapat dibuktikan dengan tiada keterangan direkodkan di dalam Nota-nota Keterangan sehingga 6.1.2011.

69.       Bagi intipati kedua pertuduhan, Pihak Tertuduh berhujah bahawa tiada definisi yang khusus bagi ‘lucah’ di dalam undang-undang.

70.       SP7 selaku Pegawai Penyiasat juga gagal memberikan definisi yang tepat mengenai lucah di sisi perundangan. Beliau di dalam pemeriksaan balas turut menyatakan bahawa apa yang berlaku di dalam rumah di antara pasangan tidak boleh diambilkira sebagai lucah dan ini sangat bertentangan dengan apa yang beliau lakukan dengan menghadapkan Tertuduh dengan pertuduhan terhadap klip video beast1.Mpg dan dollah2.mpg (mukasurat 5 Nota Keterangan) di mana kedua-dua klip video tersebut merupakan klip antara Tertuduh dengan bekas isteri yang diambil semasa masih lagi suami isteri. Ini merupakan pencabulan hak asasi manusia dan bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan.

Pihak Pembelaan ingin merujuk kepada kes Stanley v. Georgia, 394 U.S. 557 (1969) (mukasurat 7 Ikatan Otoriti Pembelaan):

[ Footnote 7 ] The Supreme Court of Ohio considered the issue in State v. Mapp, 170 Ohio St. 427, 166 N. E. 2d 387 (1960). Four of the seven judges of that court felt that criminal prosecution for mere private possession of obscene materials was prohibited by the Constitution. However, Ohio law required the concurrence of “all but one of the judges” to declare a state law unconstitutional. The view of the “dissenting” judges was expressed by Judge Herbert:

“I cannot agree that mere private possession of . . . [obscene] literature by an adult should constitute a crime. The right of the individual to read, to believe or disbelieve, and to think without governmental supervision is one of our basic liberties, but to dictate to the mature adult what books he may have in his own private library seems to the writer to be a clear infringement of his constitutional rights as an individual.” 170 Ohio St., at 437, 166 N. E. 2d, at 393.

71.       Tiada definisi bagi perkataan ‘lucah’ berdasarkan perundangan yang boleh digunapakai di dalam rumah samada di dalam Akta Tafsiran 1948 dan 1967, Akta Penapisan Filem 2002 dan Kanun Kesiksaan.

72.       Mengikut Ratanlal & Dhirajlal’s Law of Crimes, Volume 1, 24th Edition di muka surat 1115 dengan jelas menerangkan bahawa:

“The word “obscene” has not been defined in the Code.”

73.       Definisi Lucah (‘Obscene’) atau Kelucahan (‘Obscenity’) bergantung kepada keadaan, tempat dan konteks semasa ianya berlaku. Apabila seseorang tanpa seurat benang di tubuh berada di rumahnya tanpa kehadiran orang luar tiada sesiapa boleh mengatakan bahawa beliau berkelakuan lucah. Keadaan yang sama juga jika sesuatu rakaman dibuat di dalam rumah dengan diri sendiri tanpa kehadiran orang lain atau dengan kehadiran pasangan yang sah di sisi undang-undang sahaja berada di rumah di mana di dalam konteks tersebut perlakuan tidak dikira bersifat lucah. Kesopanan awam hanya meliputi luar premis persendirian dan lucah tidak didefinisikan secara khusus di dalam perundangan.

Akta Penapisan Filem

Filem lucah

5. (1) Tiada seorang pun boleh—

(a) ada atau menyebabkan dirinya ada dalam milikan, jagaan, kawalan atau pemunyaannya; atau

(b) menyebarkan, menayangkan, mengedarkan, mempamerkan, membuat, mengeluarkan, menjual atau menyewakan, apa-apa filem atau bahan publisiti filem yang lucah atau yang selainnya bertentangan dengan kesopanan awam.

(2) Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak kurang daripada sepuluh ribu ringgit dan tidak lebih daripada lima puluh ribu ringgit atau dipenjarakan

74.       Di dalam kes-kes ‘compact disc’ (CD/VCD/DVD), ‘compact disc’ (CD/VCD/DVD) tersebut diedar, dijual  dan disebarkan untuk orang awam yang sudah tentu akan memberi kesan kepada orang awam terutamanya golongan muda yang memilikinya. Ini berbeza dengan kes ini di mana pihak polis telah memasuki premis tanpa waran geledah yang sah di sisi undang-undang dan rampasan harta peribadi dibuat yang jelas bukan untuk tatapan umum.

75.       Mengikut Ratanlal & Dhirajlal’s Law of Crimes, Volume 1, 24th Edition di mukasurat 1122, faktor yang perlu diambilkira di dalam menentukan sesuatu material itu lucah adalah material berunsur lucah tersebut jatuh ke tangan siapa. Di dalam kes ini Pegawai Penyiasat telah memasuki tempat kejadian dan material tersebut berada di tangan beliau. Hanya beliau membuat kesimpulan bahawa material itu lucah.

76.       Oleh yang demikian, kesimpulan yang tidak dapat dielakkan ialah Tertuduh di dalam kes kita pada hari ini tidak mempunyai kandungan lucah di sisi undang-undang pada setiap masa yang material, bahan yang dikatakan lucah tersebut.

77.       Pihak Pembelaan menyatakan bahawa memandangkan kedua-dua intipati penting di peringkat pendakwaan ini bagi membuktikan kes melampaui keraguna yang munasabah terhadap Tertuduh tidak dapat dibuktikan menurut undang-undang, kesimpulan yang tidak boleh dielakkan ialah Tertuduh dilepaskan dan dibebaskan serta merta daripada pertuduhan tersebut.

78.       Pihak Pembelaan menyatakan bahawa pihak Pendakwaan masih gagal untuk membuktikan kes melampaui keraguan yang munasabah terhadap Tertuduh dengan butir-butirannya seperti di perenggan di bawah.

79.       Menurut Nota Keterangan, terdapat ruang (‘gap’) di antara ekshibit-ekshibit di mahkamah yang menyebabkan pihak Pembelaan tidak dapat berhujah sepenuhnya dan ini telah memprejudiskan Tertuduh. Pihak Pembelaan ingin menarik perhatian Mahkamah bahawa di dalam Nota Keterangan bagi perbicaraan dari 7.6.2010 hingga 17.8.2010 tiada keterangan mengenai ekshibit-ekshibit “P4” “P5”, “P6”, ”P7, “P8’ dan “P10”. Oleh yang demikian pihak Pembelaan tidak dapat mengutarakan hujah berkenaan ekshibit “P4”, “P5”, “P6”, “P7”, “P8” dan “P10”. Walaubagaimanapun sekiranya ekshibit “P4”, “P5”, “P6”, “P7, “P8’ dan P10” adalah salinan dokumen-dokumen yang diesktrak oleh SP1, pihak Pembelaan membangkitkan bantahan mengenai penerimaan salinan dokumen-dokumen tersebut kerana pihak Pendakwaan gagal mengikut peruntukan Seksyen 90A Akta Keterangan 1950.

80.       Kertas pertuduhan adalah bersangkut dengan laporan Polis Jalan Patani Report 5070/2009. Ini menggambarkan Laporan Polis Jalan Patani adalah ‘First Information Report’. Dokumen ini telah dikemukakan di Mahkamah Majistret tetapi tidak ditanda sebagai ekshibit kerana Mahkamah Majistret telah menolak permohonan Tertuduh untuk memanggil Pengadu asala sebagai saksi kedua pembelaan yang menyebabkan pihak Pembelaan tiada peluang untuk membuktikan fakta-fakta berkenaan aduan pengadu.

81.       SP5 telah memberi keterangan bahawa pemeriksaan dan penggeledahan yang dibuat di Premis tersebut pada Tarikh tersebut adalah berkenaan dengan laporan Polis Jalan Patani Report 5070/2009 (mukasurat 47 Nota Keterangan). Keterangan SP5 ini menunjukkan laporan Polis Jalan Patani Report 5070/2009 ialah ‘First Information Report’ yang membolehkan penggeledahan dan pemeriksaan di Premis tersebut pada Tarikh tersebut. Barang-barang yang dirampas adalah untuk laporan Polis Jalan Patani Report 5070/2009 bukannya report polis lain. Mana-mana ‘First Information Report’ lain yang menggunakan barang-barang geledah menurut Borang Senarai Geledah pada Tarikh tersebut di Premis tersebut telah mencabuli hak setiap rakyat Malaysia yang telah dijamin dan termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia.

82.       Pihak Pembelaan merujuk kepada satu kes Mahkamah Tinggi di dalam kes Chong Chieng Jen lawan Mohd Irwan Hafiz bin Md Radzi & Anor  [2009] 8 MLJ 364 (yang mengikat Mahkamah ini) (di mukasurat 7 Ikatan Otoriti Pihak Pembelaan) di mana komputer riba pemohon telah dirampas apabila satu waran geledah dikeluarkan oleh Majistret apabila pemohon disyaki menyimpan bahan berunsur hasutan. Mahkamah Tinggi memutuskan untuk mengetepikan waran geledah dan memerintahkan komputer riba dikembalikan kepada Pemohon. Di dalam kes ini Rhodzariah Bujang JC menyatakan seperti berikut:

The requirement for ‘information’ and ‘reason to believe’ is mandatory because the execution of the warrant willl definitely result in the invasion of the privacy and property of the owner of the premises so named and may even result in the consfication of his property. A person’s privacy and the right to his property are very basic rights of a man and that to his property is even enshrined under Article 13(1) of the Federal Constitution.”

83.       Apalagi di dalam kes ini jika tiada waran geledah diperolehi dari mana-mana Mahkamah dan ini sudah tentu mengganggu hak ‘privacy’ Tertuduh sebagaimana yang termaktub di bawah Artikel 10 dan 13 Perlembagaan Persekutuan.

84.       Adalah mustahil sesuatu tempat itu digeledah terlebih dahulu sebelum adanya ‘First Information Report’ atau sesuatu tempat itu digeledah mendahului ‘First Information Report’. Tambahan lagi Laporan Analisa oleh SP1 adalah berkenaan dengan Dang Wang Rpt 29694/09 bersabit Jalan Patani Rpt 5070/2009.

85.       Laporan Polis Jalan Patani Report 5070/2009 sebagai ‘First Information Report’ adalah amat penting di dalam kes ini memandangkan penggeledahan dan pemeriksaan Premis tersebut pada Tarikh tersebut adalah berkenaan dengan Laporan Polis Jalan Patani tersebut. Tertuduh semasa memberi keterangan di dalam pemeriksaan utama telah memohon agar Laporan Polis Jalan Patani Report No. 5070/09 tersebut ditanda sebagai “ID” tetapi disebabkan Pengadu Norina Zainol Abidin tidak dapat dipanggil kerana ditolak oleh Mahkamah, salinan laporan polis tersebut ditender mengikut Seksyen 173(j)(iii) Kanun Prosedur Jenayah.

86.       SP-5 memberi keterangan bahawa tiada waran untuk melakukan penggeledahan dan pemeriksaan tersebut. Bagi situasi ini, pihak Pendakwaan mestilah mematuhi S.62 Kanun Prosedur Jenayah dan segala intipati S.62 mestilah dipenuhi terlebih dahulu sebelum membuat pemeriksaan atau penggeledahan tanpa waran. Tiada apa-apa keterangan mengenai situasi ini maka penggeledahan atau pemeriksaan pada Tarikh tersebut di Bangunan tersebut adalah tidak sah di sisi undang-undang.

87.       Pihak Pendakwaan telah memanggil saksi pendakwaan pertama (SP1) sebagai saksi pakar. Pengadu asal tidak dipanggil sebagai saksi. Maklumat pertama (“First Information Report’) adalah dari seorang bernama Norina Zainol Abidin yang tidak dipanggil oleh pihak pendakwaan sebagai saksi pertama kerana berdasarkan laporan beliau, polis telah datang ke premis tersebut pada 13.7.2009 tanpa waran geledah dan alasan yang munasabah untuk memasuki premis tersebut. Laman web yang dikatakan lucah http://www.kelabseksmelayu.wordpress.com merupakan laman blog yang kosong  oleh itu tidak wujud isu kelucahan atau isu yang melanggar kesopanan awam pada laman blog tersebut. Amat ketara bahawa laporan pertama tersebut tidak benar dan merupakan laporan yang palsu yang sengaja direka-reka oleh Pengadu asal untuk menceroboh hak persendirian Tertuduh. Oleh yang demikian cakera keras (‘hard disc’) yang ditender sebagai ekshibit tidak sepatutnya dirampas pada hakikat sebenarnya kerana tiada peralatan atau peranti atau modem atau talian rangkaian yang dilanggani pada tarikh 13hb. Julai, 2009 yang dijumpai di tempat kejadian mengikut seksyen 248 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.

88.       Tiada sebarang keterangan daripada SP1 dan SP7 yang menerangkan bagaimana laman web tersebut dikesan daripada ‘internet protocol’ dari ‘service provider’ kepada internet yang terdapat dari premis tempat kejadian. SP5 dan SP7 mengesahkan di dalam keterangan masing-masing bahawa tiada modem atau peranti dijumpai. Apa yang boleh digarapkan daripada keterangan-keterangan ini bahawa tiada bukti kukuh mengaitkan tempat kejadian dengan laporan pengadu “First Information Report”. SP5 memberi keterangan bahawa set komputer tidak disambung ke sumber kuasa dan tidak berfungsi. Beliau menyatakan bahawa komputer di tempat kejadian rosak. Oleh yang demikian bagaimana cakera keras (‘hard disk’) boleh dirampas sedangkan untuk akses kepada internet memerlukan peranti modem, talian internet yang pada masa material membawa satu internet protocol (IP) yang unik yang boleh dikesan dan dikaitkan dengan “MAC address” (Networking Card) pada komputer yang disyaki tersebut. Tiada keterangan mengenai analisis forensik rangkaian dan analisis forensik Facebook yang dibuat oleh SP1 untuk membuktikan bahawa Tertuduh boleh dikaitkan dengan laman web yang dinyatakan sebelum ini. Nama Domain (‘domain name’) http://www.kelabseksmelayu.wordpress.com tidak dibuktikan siapa tuanpunya atau pemiliknya atau siapa yang mendaftar ‘domain name’ tersebut.

89.       Di samping itu tiada keterangan daripada SP1 dan SP7 bahawa Tertuduh adalah ‘friend’ yang diterima oleh Pengadu asal untuk akaun ‘Facebook’ Pengadu asal. Oleh itu tiada bukti yang menunjukkan bahawa Tertuduh ada akses kepada maklumat akaun ‘Facebook’ Pengadu asal.

Pihak Pembelaan merujuk kepada satu kes Mahkamah Tinggi berkaitan internet dan ‘domain name’ (yang mengikat mahkamah ini) Petroliam Nasional Bhd v. Khoo Nee Kiong [2003] 4 MLJ 216 (mukasurat 230-231 Ikatan Otoriti Pembelaan):

[35] I also reproduce below the following excerpt from the judgment of Aldous LJ in British Telecommunications plc and another v One In A Million Ltd and others and other actions [1998] 4 All ER 476 at p480-481 which explains in very simple terms what is internet and which also adopts the explanation by the learned trial judge, Jonathan Sumption QC sitting as a deputy judge of the High Court on what is domain name:

At its simplest the internet is a collection of computers which are connected through the telephone network to communicate with each other.

As explained by the judge [1998] FSR 265 at p 267:

The internet is increasingly used by commercial organizations to promote themselves and their products and in some cases to buy and sell. For these purposes they need a domain name identifying the computer which they are using. A domain name comprises groups of alphanumeric characters separated by dots. A first group commonly comprises the name of the enterprise or a brand name or trading name associated with it, followed by a ‘top level’ name identifying the nature and sometimes the location of the organization….

Members of the public would not ordinarily have a domain name. They would subscribe to a service provider and have an e-mail address. That enables a subscriber to send a message to another computer through the service provider, which forwards the message requested to the appropriate computer. The subscriber can also browse around the world wide web and seek web pages associated with a particular domain name. Thus if he transmits a domain name and the web pages sought and provide the information obtained.”

Pihak Pembelaan bersandarkan kepada satu kes Frangione v. Vandadongen [2010] O. J. No. 2337 (mukasurat Ikatan Otoriti Pihak Pembelaan) di mana Mahkamah Agung Ontario memutuskan seperti berikut:

[33] Counsel have referred to several cases in Ontario that have dealt with the relatively new issue of production of the contents of Facebook sites given the proliferation of social networking sites. Our courts have observed and accepted that “Facebook” is a social networking sites used by members to communicate information about one’s personal life to other members of the Facebook community. When a person registers with Facebook, at http://www.facebook.com website, he creates his own profile and privacy settings. Profile information is displayed to people in the networks specified by the user in his privacy settings e.g a user may choose to make his private profile information available to others within his school, geographic area, employment network, or to “friends” of “friends”. A user can set privacy options that limit access to his profile only to those to whom he grants permission the so called “friends” of the user (Murphy v. Perger, [2007] O.J. No. 5511 (S.C.J.); Leduc, supra[19] Wicev. Dominion of Canada General Insurance Co.[2009] O.J. No. 2946 (S.C.J.); Kourtesis v. Joris [2007] O.J. No. 5539 (S.C.J).

90.       Adalah amat jelas bahawa penyitaan barang kes pada 13.7.2009 dibuat tanpa sebab yang munasabah dan berlawanan dengan kehendak Seksyen 42 Akta Penapisan Filem 2002 dan juga prinsip yang telah diputuskan di dalam kes Chong Chieng Jen lawan Mohd Irwan Hafiz bin Md Radzi & Anor  [2009] 8 MLJ 364 dan Tertuduh berhak kepada gantirugi kerana penyitaan tanpa sebab yang munasabah.

91.       Pada 17.1.2011 Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Jenayah 1 telah membuat perintah untuk Kes Tangkap tersebut ditetapkan untuk sebutan di hadapan Majistret Mahkamah Majistret Jenayah 2 untuk Tertuduh melantik peguambela dan Majistret Mahkamah Majistret Jenayah 2 telah menetapkan kes untuk hujahan bertulis pada 7.2.2011 tanpa member peluang dan masa untuk mencukupi untuk Tertuduh melantik peguambela yang nyata tidak mengikut peruntukan Seksyen 255 Kanun Prosedur Jenayah.

Tertuduh ingin bersandarkan kepada kes Mahkamah Agung (yang mengikat Mahkamah ini) Liaw Kwai Wah & Anor v. PP [1987] 2 MLJ 69 (mukasurat Ikatan Otoriti Tambahan Pembelaan) di mana Mahkamah Agung menyatakan bahawa hak Tertuduh untuk diwakili seorang peguambela adalah termaktub di bawah Perlembagaan Persekutuan.

Di dalam kes Mahkamah Tinggi (yang mengikat Mahkamah ini) Awaluddin bin Suratman & Ors lawan Pendakwaraya [1992] 1 MLJ 416 (mukasurat Ikatan Otoriti Tambahan Pembelaan) Mohtar Abdullah J membuat pemerhatian seperti berikut:

“Although the court should be strict in dealing with application for the postponement, the court owes a duty to an accused person to ensure that he has the benefit of counsel who would be properly able to act on his behalf. Since counsel had just been retained for the first accused, a short adjournment would further the interest of justice as counsel needed the notes of evindece to be properly prepared to safeguard the accused’s interest”.

92.       Pihak Pembelaan turut berhujah bahawa prosiding ‘hostile witness’ yang dilakukan terhadap Saksi Pendakwaan ke-enam (SP6) spade 19.10.2010 semasa kes pendakwaan telah tidak mengikut prosedur ‘hostile witness’ yang sewajarnya mengikut kes yang diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan kerana, inter alia, SP6 tidak ditunjukkan dengan bahagian pernyataan yang berlawanan dan tidak diberi peluang untuk memberi penjelasan  bagi kenyataan yang berlawanan.

Salleh Abas FJ di dalam kes Mahkamah Persekutuan (yang mengikat Mahkamah ini) Krishnan v. PP [1981] 2 MLJ 121, 123 (mukasurat Ikatan Otoriti Tambahan Pembelaan) telah mengesahkan prosedur ‘hostile witness’ di dalam kes Muthusamy v. PP [1948] MLJ 57 (mukasurat Ikatan Otoriti Tambahan Pembelaan)adalah prosedur yang diterima dan digunapakai secara konsisten oleh mahkamah-mahkamah di Malaysia:

“This procedure has been accepted and consistently followed by courts in this country and we see no reason to depart from it.”

Taylor J in Muthusamy v. PP:

“The proper way to apply the section is this. On the request of either side, the court reads the former statement. If there is no serious discrepancy the court so rules and no time is wasted. The first necessity is to read it with confident expextation that it will be different form the evidence but looking judicially to see whether the difference really so serious as to suggest that the witness is unreliable.

Differences may be divided into four classes:

(a)       Minor differences, not amounting to discrepancies;

(b)       Apparent discrepancies;

(c)        Serious discrepancies;

(d)       Material contradictions.

Minor differences are attributable mainly to differences in interpretation and the way in which the statement was taken and sometimes to differences in recollection. A perfectly truthful witness may mention a detail on one occasion and not remember it on another. A mere omission is hardly ever a discrepancy. The police statement is usually much briefer than the evidence. Both the statement and the evidence are usually narratives reduced from question and answer. The witness is not responsible for the actual expressions used in either, and all the less wehre he does not speak English.

If the police statement gives an outline of substantially the same story, there being no apparent irreconcilable conflict between the two on any point material to the issue, the Magistrate should say at once “The difference is not such as to affect his credit” and hand the statement back.

If, however, the difference is so material as probably to amount to a discrepancy affecting the credit of the witness, the court may permit the witness to eb asked whether he made the alleged statement. If he denies having made it, then either the matter must be dropped or the document must eb formally proved, by calling the writer or, if he is not available, by proving in some other way that the witness did make the statement.

If the witness admits making the former statement, or is proved to have made it, then the two conflicting versions must be carefully explained to him, preferably by the Court, and he must have a fair and full opportunity to explain the difference. If he can, then his credit is saved, though there may still be doubt as to the accuracy of his memory. This procedure is cumbersome and slow and therefore should not be used unless the apparent discrepancy is material to the issue.”

93.       Mahkamah Majistret sewajarnya mengendalikan penilaian maksimum ke atas keterangan semua saksi dan kegagalan untuk mengendalikan penilaian maksimum ke atas keterangan saksi-saksi mengakibatkan salah laksana keadilan.

Di dalam kes Mahkamah Persekutuan (yang mengikat Mahkamah ini) Lee Kwan Woh v Public Prosecutor [2009] 5 MLJ 301, (mukasurat Ikatan Otoriti Tambahan Pembelaan) Mahkamah Persekutuan memutuskan seperti berikut:

“[27] It is plain from what we have said when discussing the evidence that a reasonable tribunal properly directing itself on the applicable law and judicially appreciating the evidence would have acquitted the appellant at the close of prosecution case. The failure of the learned judge to undertake a maximum or positive evaluation of the evidence of PW3, PW4 and PW8 has in the present case resulted in a substantial miscarriage of justice.”

94.       Kesimpulannya berdasarkan hujahan-hujahan yang dikemukakan di atas, terdapat kecacatan yang material dan amat memudaratkan kes pihak Pendakwaan. Oleh yang demikian, pihak Pendakwaan telah gagal membuktikan setiap satu intipati pertuduhan dan pihak Pembelaan telah berjaya membuktikan terdapat keraguan yang munasabah di dalam kes pendakwaan. Oleh yang demikian Tertuduh pohon dilepaskan dan dibebaskan daripada pertuduhan di atas.

……………………………..

Mohamad Izaham bin Mohamed Yatim

Tertuduh

Advertisements
Categories: Abuse of Process of Court, Art of Counter-CyberForensics, Blog, Breach of Expert Duties, Breach of Natural Justice, Breach of Prosecution's Duties, Case Law Studies, Chain of Custody, Chain of Evidence, Conspiracy Theory, Control, Credibility of Expert Witness, Criminal & Civil Liability of Expert Witness, Criminal Behavioral Studies, Criminal Justice, Criminal Procedures Code (Act 593) - Malayan Law, Criminology, Custody, Cyber Forensics & Investigations, Damages, Definition of Possession in Law, Domain Names, E-mail, Electronic Evidence, Evidence Act 1950 (Malayan Law), Expert At Crime Scene, Expert Evidence, Expert Witness, Federal Constitutions, First Information Report (FIR), Freedom and Privacy, Freedom of Thought, Fundamental Human Rights, Gazetted Expert Witness, Human Rights, Marriage & Privacy, Illegally Obtained Evidence, Information, Intellectual Properties & Copyrights, Invasion of Privacy, Knowledge, Law of Tort, Limitation of Immunity of Judge in Lower Court, Limitations to The Immunity Rule, Malicious Prosecution, Manner in which lack of competency may rise, Marriage Rights, Natural Justice, Networking and Internet, Penal Codes, Power and Privacy, Private Property, Private Spaces, Prosecution, Retrospective of Privacy, S 120 Parties to Civil Suits and Wives and Husbands, S44 Fraud or Collusion in Obtaining Judgement or Incompetency of Court May Be Rise, Scientific Evidence and Law, Secret of The Bodies, Territories of Selfness, Trial Within Trial, True Definition of Natural Justice, Websites, Without Search Warrant
 1. 4tress security
  September 26, 2011 at 8:10 pm

  It is best to take part in a contest for among the best blogs on the web. I’ll recommend this site!

 2. 4tress security
  September 26, 2011 at 11:00 pm

  A formidable share, I simply given this onto a colleague who was doing somewhat evaluation on this. And he in truth purchased me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to debate this, I feel strongly about it and love reading extra on this topic. If attainable, as you grow to be expertise, would you thoughts updating your blog with more details? It is highly helpful for me. Huge thumb up for this blog publish!

 3. The Mathematical Theory of Nothing
  September 27, 2011 at 2:00 am

  Please visit these posts for more clear vision…

  https://anticyberforensics.wordpress.com/2011/09/20/absence-of-jurisdiction-in-legal-and-philosophy/

  https://anticyberforensics.wordpress.com/2011/09/08/my-written-submission-for-the-reversal-of-malicious-prosecution-and-recalcitrant-of-magistrate-malice-defeats-immunity-judicial-immunity-2/

 4. marbella market
  September 27, 2011 at 7:37 pm

  you have got an awesome weblog here! would you prefer to make some invite posts on my weblog?

 5. The Mathematical Theory of Nothing
  September 28, 2011 at 12:33 am

  Yes, please…

 6. digestive system disorders
  October 1, 2011 at 12:04 am

  Aw, this was a really nice post. In idea I wish to put in writing like this moreover – taking time and precise effort to make an excellent article… however what can I say… I procrastinate alot and by no means seem to get something done.

 7. best halloween costumes
  October 1, 2011 at 12:32 am

  I used to be very pleased to search out this net-site.I wanted to thanks on your time for this wonderful read!! I positively having fun with every little bit of it and I have you bookmarked to take a look at new stuff you blog post.

 8. best halloween costumes
  October 2, 2011 at 3:37 am

  I am usually to blogging and i actually respect your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your site and preserve checking for new information.

 9. Digestive System Disorders
  October 2, 2011 at 6:09 pm

  This really answered my downside, thank you!

 10. marbella holidays
  October 3, 2011 at 7:34 pm

  Spot on with this write-up, I really assume this website needs rather more consideration. I’ll most likely be once more to read much more, thanks for that info.

 11. Manchester Electrician
  October 5, 2011 at 2:08 am

  It’s best to participate in a contest for top-of-the-line blogs on the web. I’ll advocate this website!

 12. marbella travel guide
  October 11, 2011 at 9:55 pm

  Youre so cool! I dont suppose Ive learn something like this before. So nice to seek out any individual with some authentic thoughts on this subject. realy thank you for beginning this up. this website is one thing that is wanted on the net, someone with a bit of originality. helpful job for bringing something new to the internet!

 13. iphone 5 leaked
  October 12, 2011 at 8:14 pm

  You must take part in a contest for among the best blogs on the web. I’ll advocate this website!

 14. Immobilien Schweiz
  October 13, 2011 at 12:26 pm

  Terrific paintings! That is the kind of information that are supposed to be shared across the net. Disgrace on Google for not positioning this publish higher! Come on over and discuss with my website . Thank you =)

 15. iphone 5
  October 18, 2011 at 2:41 pm

  Can I just say what a relief to seek out someone who actually is aware of what theyre speaking about on the internet. You undoubtedly know methods to deliver an issue to light and make it important. More people need to learn this and understand this side of the story. I cant imagine youre no more well-liked since you undoubtedly have the gift.

 16. Easy methods to Speak with a good Australian Accent
  November 10, 2011 at 5:40 am

  One more important factor is that if you are an elderly man or women, travel insurance meant for pensioners is actually something you should make sure you definitely consider. The more aged you will be, the harder in danger you happen to be for helping to make something awful finally you even though overseas. If an individual necessarily covered by many different comprehensive insurance policy, you may have a variety of serious difficulties. Thanks with regard to discussing your ideas on this web site site.

 17. Devry University Reviews
  November 23, 2011 at 11:31 pm

  you have a terrific blog here! would you like to make some invite posts on my blog?

 18. Lyson Crate
  November 30, 2011 at 1:42 pm

  I can see the light and it looks good. I am looking to my next visit. Keep me plug-in.

 19. invest liberty reserve
  January 9, 2012 at 5:14 pm

  Fantastic goods from you, man. My Written Submission at the Close of Defence Case On 7th of February 2011: The First Magistrate in Malaya Courts Had Been Proved To Be “The Greatest Liar of All Times”, and Of Course The Malicious Deputy Public Prosecutor Anti Cyber Forensics – The Art of Counter-Cyber Forensics I’ve understand your stuff previous to and you’re just extremely magnificent. I really like what you’ve acquired here, certainly like what you’re stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it sensible. I can’t wait to read much more from you. This is actually a wonderful My Written Submission at the Close of Defence Case On 7th of February 2011: The First Magistrate in Malaya Courts Had Been Proved To Be “The Greatest Liar of All Times”, and Of Course The Malicious Deputy Public Prosecutor Anti Cyber Forensics – The Art of Counter-Cyber Forensics informations.

 20. John
  January 17, 2012 at 2:04 am

  It is in reality a nice and helpful piece of information. I’m happy that you just shared this helpful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 21. Chris
  February 1, 2012 at 11:05 am

  It’s really a great and helpful piece of info. I am glad that you just shared this useful information with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

 22. invest liberty reserve
  February 11, 2012 at 4:28 pm

  Great goods from you, man. My Written Submission at the Close of Defence Case On 7th of February 2011: The First Magistrate in Malaya Courts Had Been Proved To Be “The Greatest Liar of All Times”, and Of Course The Malicious Deputy Public Prosecutor Anti Cyber Forensics – The Art of Counter-Cyber Forensics I have understand your stuff previous to and you’re just too magnificent. I actually like what you’ve acquired here, certainly like what you are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it wise. I can not wait to read far more from you. This is actually a tremendous My Written Submission at the Close of Defence Case On 7th of February 2011: The First Magistrate in Malaya Courts Had Been Proved To Be “The Greatest Liar of All Times”, and Of Course The Malicious Deputy Public Prosecutor Anti Cyber Forensics – The Art of Counter-Cyber Forensics informations.

 23. invest liberty reserve
  February 28, 2012 at 10:33 pm

  My Written Submission at the Close of Defence Case On 7th of February 2011: The First Magistrate in Malaya Courts Had Been Proved To Be “The Greatest Liar of All Times”, and Of Course The Malicious Deputy Public Prosecutor Anti Cyber Forensics – The Art of Counter-Cyber Forensics I was recommended this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my difficulty. You’re wonderful! Thanks! your article about My Written Submission at the Close of Defence Case On 7th of February 2011: The First Magistrate in Malaya Courts Had Been Proved To Be “The Greatest Liar of All Times”, and Of Course The Malicious Deputy Public Prosecutor Anti Cyber Forensics – The Art of Counter-Cyber Forensics Best Regards Lawrence Agata

 24. invest liberty reserve
  March 10, 2012 at 3:55 pm

  My Written Submission at the Close of Defence Case On 7th of February 2011: The First Magistrate in Malaya Courts Had Been Proved To Be “The Greatest Liar of All Times”, and Of Course The Malicious Deputy Public Prosecutor Anti Cyber Forensics – The Art of Counter-Cyber Forensics I was recommended this web site by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my problem. You are amazing! Thanks! your article about My Written Submission at the Close of Defence Case On 7th of February 2011: The First Magistrate in Malaya Courts Had Been Proved To Be “The Greatest Liar of All Times”, and Of Course The Malicious Deputy Public Prosecutor Anti Cyber Forensics – The Art of Counter-Cyber Forensics Best Regards Nick Yoder

 25. TUV Rheinland Firewoman
  March 21, 2012 at 11:24 pm

  I’d have to check with you here. Which is not something I usually do! I enjoy reading a post that will make people think. Also, thanks for allowing me to comment!

 26. manual handling courses
  March 22, 2012 at 12:28 am

  Very interesting topic , thankyou for posting .

 27. financial advisory
  March 22, 2012 at 1:26 am

  hello there and thank you for your info ¡V I¡¦ve certainly picked up something new from right here. I did however expertise a few technical points using this site, since I experienced to reload the site many times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my e-mail and could look out for a lot more of your respective interesting content. Make sure you update this again very soon..

 28. Clair Gano
  March 22, 2012 at 2:58 am

  I’d have to test with you here. Which isn’t one thing I usually do! I enjoy studying a put up that can make individuals think. Also, thanks for permitting me to remark!

 29. home mortgage rate
  March 22, 2012 at 3:28 am

  Thanks for this post, I am a big fan of this website would like to continue updated.

 30. TUV Rheinland Firewoman
  March 22, 2012 at 6:47 am

  Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your website? My website is in the very same niche as yours and my users would certainly benefit from some of the information you present here. Please let me know if this okay with you. Cheers!

 31. Russound Safety Gal
  March 22, 2012 at 6:51 am

  After study a few of the blog posts on your website now, and I truly like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Pls check out my web site as well and let me know what you think.

 32. one way link building
  March 22, 2012 at 2:00 pm

  I like this internet site because so much useful material on here : D.

 33. search engine marketing brisbane
  March 22, 2012 at 2:48 pm

  Loving the information on this site, you have done outstanding job on the blog posts.

 34. water ionizer
  March 22, 2012 at 4:18 pm

  I got what you mean , saved to bookmarks , very nice web site .

 35. christian debt management
  March 22, 2012 at 9:01 pm

  Undeniably believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people think about worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 36. cheap debt management programs
  March 22, 2012 at 9:31 pm

  This site is my breathing in, really superb pattern and perfect written content .

 37. the simple golf swing
  March 22, 2012 at 10:13 pm

  This internet site is my breathing in, rattling fantastic design and perfect subject material .

 38. wholesale debt consolidation services
  March 22, 2012 at 10:25 pm

  Great post. I was checking continuously this blog and I’m impressed! Extremely helpful info specifically the last part 🙂 I care for such information much. I was looking for this particular information for a very long time. Thank you and best of luck.

 39. child custody disputes
  March 22, 2012 at 11:55 pm

  I am not very fantastic with English but I find this really easy to translate.

 40. accident at work compensation
  March 23, 2012 at 1:12 am

  Just what I was looking for, thanks for posting .

 41. escort sydney
  March 23, 2012 at 1:35 am

  Some genuinely interesting details you have written.Helped me a lot, just what I was looking for : D.

 42. powered by
  March 23, 2012 at 3:37 am

  I’d incessantly want to be update on new posts on this website , saved to bookmarks ! .

 43. indian hills louisville ky luxury homes for sale
  March 23, 2012 at 4:42 am

  I like this website its a master peace ! Glad I detected this on google .

 44. social media management
  March 23, 2012 at 7:47 am

  Thanks for helping out, good info .

 45. automatic link building software
  March 23, 2012 at 7:57 am

  I am impressed with this web site , very I am a fan .

 46. website simulator
  March 23, 2012 at 8:26 am

  I am happy that I noticed this blog , exactly the right information that I was searching for! .

 47. homepage
  March 23, 2012 at 11:41 am

  Great post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Very useful information particularly the last part 🙂 I care for such information much. I was looking for this certain information for a long time. Thank you and best of luck.

 48. insurance quotes car info
  March 23, 2012 at 12:15 pm

  Simply wanna input on few general things, The website pattern is perfect, the content material is rattling superb : D.

 49. small business coach
  March 23, 2012 at 12:26 pm

  Thanks for this post, I am a big big fan of this website would like to continue updated.

 50. Shaquana Nooner
  March 23, 2012 at 3:14 pm

  Very good information. Lucky me I ran across your website by accident (stumbleupon). I have book-marked it for later!

 51. the link
  March 23, 2012 at 4:24 pm

  I believe other website proprietors should take this web site as an example , very clean and excellent user friendly layout.

 52. Evan Bratt
  March 23, 2012 at 5:43 pm

  I like it when individuals come together and share thoughts. Great site, continue the good work!

 53. research debt elimination programs
  March 23, 2012 at 6:12 pm

  I think other website proprietors should take this internet site as an model, very clean and wonderful user pleasant design and style .

 54. vegas vip services
  March 23, 2012 at 6:13 pm

  I am glad to be one of the visitants on this great web site (:, thankyou for posting .

 55. pension release
  March 23, 2012 at 7:48 pm

  I conceive you have remarked some very interesting points , thankyou for the post.

 56. omron hem-650
  March 23, 2012 at 7:55 pm

  Unquestionably believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the internet the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people think about worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 57. file server host
  March 23, 2012 at 11:02 pm

  I too conceive thence , perfectly pent post! .

 58. consolidate credit cards
  March 24, 2012 at 1:20 am

  This web site is my breathing in, very great design and perfect subject material .

 59. Janey Stubby
  March 24, 2012 at 1:55 am

  solid post my dad does this kind of work BUT last thing im saying tonight is if anyone can help me with some solid seo work or knows someone please email me

 60. found it
  March 24, 2012 at 3:57 am

  Rattling nice style and design and wonderful articles , absolutely nothing else we require : D.

 61. second mortgages
  March 24, 2012 at 4:19 am

  Sweet site, super design , rattling clean and employ friendly .

 62. notariat
  March 24, 2012 at 6:41 am

  Woh I enjoy your content , bookmarked ! .

 63. tata photon data card
  March 24, 2012 at 7:15 am

  Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just extremely wonderful. I actually like what you’ve acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it sensible. I can not wait to read far more from you. This is really a tremendous site.

 64. melbourne strip clubs
  March 24, 2012 at 7:41 am

  I respect your work , thankyou for all the interesting posts .

 65. Booker Launelez
  March 24, 2012 at 12:33 pm

  I was very happy to seek out this net-site.I wanted to thanks on your time for this wonderful read!! I positively enjoying every little little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you weblog post.

 66. wig style
  March 24, 2012 at 2:11 pm

  But a smiling visitor here to share the love (:, btw outstanding style and design .

 67. denver attorneys
  March 24, 2012 at 4:13 pm

  Thankyou for helping out, excellent info .

 68. Apolonia Kowalowski
  March 24, 2012 at 5:02 pm

  WONDERFUL Post.thanks for share..more wait .. …

 69. konto firmowe
  March 24, 2012 at 6:57 pm

  I have decided to sell my 39 Herringbone that you can hear on Gospel Radio Gems and Old Friends.

 70. san diego bed and breakfast
  March 25, 2012 at 3:31 am

  Some genuinely select articles on this site, saved to bookmarks .

 71. Tracey Mcglothlen
  March 25, 2012 at 3:32 am

  I am usually to blogging and i really respect your content. The article has actually peaks my interest. I’m going to bookmark your site and hold checking for brand spanking new information.

 72. Palmer Hefferman
  March 25, 2012 at 3:52 am

  There are some fascinating time limits in this article however I don’t know if I see all of them center to heart. There may be some validity but I’ll take hold opinion till I look into it further. Good article , thanks and we want extra! Added to FeedBurner as well

 73. business tax accountant
  March 25, 2012 at 4:29 am

  Very interesting topic , thanks for putting up.

 74. worth reading
  March 25, 2012 at 6:45 am

  Thank you for sharing with us, I think this website really stands out : D.

 75. cheap payday loans
  March 25, 2012 at 7:25 am

  Yeah bookmaking this wasn’t a speculative decision outstanding post! .

 76. web cheap loans
  March 25, 2012 at 7:54 am

  I like your writing style truly enjoying this web site .

 77. Graham Hazarika
  March 25, 2012 at 10:45 am

  I’m usually to running a blog and i actually respect your content. The article has really peaks my interest. I’m going to bookmark your web site and keep checking for brand new information.

 78. free debt consolidation
  March 25, 2012 at 11:26 am

  hey there and thank you for your information ¡V I¡¦ve certainly picked up anything new from right here. I did however expertise several technical issues using this website, as I experienced to reload the website many times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I¡¦m adding this RSS to my e-mail and could look out for a lot more of your respective exciting content. Make sure you update this again very soon..

 79. windows derby
  March 25, 2012 at 6:08 pm

  Very interesting subject , regards for posting .

 80. remedio para emagrecer
  March 25, 2012 at 8:26 pm

  But a smiling visitant here to share the love (:, btw outstanding layout.

 81. high quality backlinks
  March 25, 2012 at 8:32 pm

  As I website owner I believe the content here is very wonderful, regards for your efforts.

 82. Kimberlie Sawinski
  March 25, 2012 at 11:50 pm

  That is the right weblog for anyone who desires to search out out about this topic. You understand a lot its virtually exhausting to argue with you (not that I truly would need…HaHa). You definitely put a brand new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, just great!

 83. bad credit debt consolidation
  March 26, 2012 at 2:09 am

  so much great information on here, : D.

 84. cps obsessed
  March 26, 2012 at 3:20 am

  Undeniably believe that which you stated. Your favorite reason appeared to be on the internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people think about worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 85. best leather briefcase
  March 26, 2012 at 3:48 am

  Utterly written content , Really enjoyed looking through .

 86. purchase military payday loans
  March 26, 2012 at 7:52 am

  You have mentioned very interesting points ! ps nice web site .

 87. bullion
  March 26, 2012 at 10:23 am

  Some truly howling work on behalf of the owner of this web site , utterly great written content .

 88. branding company
  March 26, 2012 at 10:40 am

  Woh I love your content , bookmarked ! .

 89. beneprotein
  March 26, 2012 at 12:08 pm

  Just wanna remark that you have a very nice internet site , I love the pattern it really stands out.

 90. Nickolas Garbacz
  March 26, 2012 at 12:45 pm

  This is the right website for anybody who wants to find out about this topic. You know a whole lot its almost hard to argue with you (not that I really would want to…HaHa). You definitely put a brand new spin on a topic which has been discussed for years. Great stuff, just wonderful!

 91. child custody disputes
  March 26, 2012 at 4:28 pm

  I think this is among the most vital info for me. And i’m glad reading your article. But want to remark on few general things, The site style is perfect, the articles is really great : D. Good job, cheers

 92. Earl Cutchember
  March 26, 2012 at 6:27 pm

  Having read this I believed it was very informative. I appreciate you taking the time and energy to put this content together. I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile!

 93. article
  March 26, 2012 at 8:10 pm

  I’d incessantly want to be update on new content on this site, saved to fav! .

 94. Nickolas Garbacz
  March 26, 2012 at 11:55 pm

  This is a great tip particularly to those new to the blogosphere. Brief but very precise information… Appreciate your sharing this one. A must read post!

 95. Estell Jalbert
  March 27, 2012 at 12:26 am

  WONDERFUL Post.thanks for share..extra wait .. …

 96. scooter carrier
  March 27, 2012 at 3:06 am

  hey there and thank you for your info ¡V I have definitely picked up something new from right here. I did however expertise a few technical points using this web site, since I experienced to reload the website lots of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I¡¦m adding this RSS to my e-mail and can look out for much more of your respective interesting content. Ensure that you update this again very soon..

 97. rogaine
  March 27, 2012 at 3:50 am

  I really like your writing style, excellent info , regards for putting up : D.

 98. arc flash safety
  March 27, 2012 at 5:50 am

  Thank you for sharing with us, I believe this website genuinely stands out : D.

 99. blankets and throws
  March 27, 2012 at 7:41 am

  You are my inspiration , I possess few blogs and very sporadically run out from to brand : (.

 100. daybed bedding sets
  March 27, 2012 at 9:27 am

  Keep up the superb work , I read few blog posts on this website and I think that your web blog is very interesting and has lots of good info .

 101. vendre maison
  March 27, 2012 at 11:59 am

  As I website owner I think the subject material here is real great , regards for your efforts.

 102. snoreguard
  March 27, 2012 at 12:37 pm

  You are my inspiration , I possess few web logs and sometimes run out from to post : (.

 103. cheap term life insurance
  March 27, 2012 at 1:22 pm

  I like this web blog its a master peace ! Glad I found this on google .

 104. aquacel ag
  March 27, 2012 at 7:03 pm

  I like the helpful info you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here regularly. I’m quite certain I¡¦ll learn plenty of new stuff right here! Best of luck for the next!

 105. mobiele website maken
  March 27, 2012 at 8:03 pm

  I think this is among the most important information for me. And i am glad reading your article. But should remark on few general things, The web site style is ideal, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 106. Vonnie Gilsdorf
  March 27, 2012 at 11:32 pm

  Wonderful article. You constantly publish a interesting blog post. I will visit again in future.

 107. konto firmowe
  March 28, 2012 at 12:00 am

  This is a good example of a site that has been indexed but has fallen out of index. In this case a good investigative crawl issue has resolved the problem.

 108. konto firmowe
  March 28, 2012 at 12:00 am

  Thanks Amanda! I added it to the post (:

 109. magnetic motor
  March 28, 2012 at 1:38 am

  Real instructive and excellent complex body part of content material , now that’s user pleasant (:.

 110. dui attorneys
  March 28, 2012 at 8:47 am

  Thanks for this post, I am a big fan of this site would like to continue updated.

 111. constellation place
  March 28, 2012 at 9:02 am

  I see something really interesting about your website so I saved to fav.

 112. payment gateway
  March 28, 2012 at 9:07 am

  I like this web site very much so much excellent information.

 113. beautiful people meet
  March 28, 2012 at 9:45 am

  You got a very excellent website, Gladiolus I noticed it through yahoo.

 114. religious decor
  March 28, 2012 at 10:18 am

  Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I’ve truly enjoyed browsing your blog posts. In any case I¡¦ll be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

 115. rental assistance program
  March 28, 2012 at 12:10 pm

  I conceive you have remarked some very interesting details , thankyou for the post.

 116. kids kissing website
  March 28, 2012 at 3:35 pm

  I dugg some of you post as I thought they were handy handy

 117. wtf
  March 28, 2012 at 4:33 pm

  Keep up the good piece of work, I read few articles on this website and I think that your site is really interesting and has got sets of wonderful information.

 118. buy advance cash
  March 28, 2012 at 4:52 pm

  I got what you mean , regards for putting up.Woh I am lucky to find this website through google.

 119. continue reading
  March 28, 2012 at 5:14 pm

  Enjoyed studying this, very good stuff, thanks .

 120. url
  March 28, 2012 at 5:32 pm

  Very excellent visual appeal on this site, I’d rate it 10 10.

 121. insurance rates for cars
  March 28, 2012 at 5:41 pm

  Lovely just what I was looking for.Thanks to the author for taking his clock time on this one.

 122. stress urinary incontinence
  March 28, 2012 at 6:18 pm

  I real pleased to find this website on bing, just what I was looking for : D too saved to favorites .

 123. stone age
  March 28, 2012 at 7:26 pm

  Respect to website author , some superb selective information .

 124. rabbit hutch
  March 28, 2012 at 8:04 pm

  Real fantastic visual appeal on this web site , I’d rate it 10 10.

 125. workers compensation insurance quote
  March 28, 2012 at 8:22 pm

  I like the helpful info you provide in your articles. I¡¦ll bookmark your weblog and check again here regularly. I am quite sure I will learn many new stuff right here! Best of luck for the next!

 126. more information
  March 28, 2012 at 9:16 pm

  so much great information on here, : D.

 127. enfamil nutramigen
  March 28, 2012 at 9:57 pm

  Some really nice stuff on this internet site , I love it.

 128. go debt free
  March 28, 2012 at 11:17 pm

  Very superb visual appeal on this site, I’d value it 10 10.

 129. edhi foundation qurbani
  March 29, 2012 at 2:33 am

  I regard something truly interesting about your blog so I saved to bookmarks .

 130. body opponent bag
  March 29, 2012 at 3:50 am

  I really appreciate your piece of work, Great post.

 131. no fax cash advance
  March 29, 2012 at 5:41 am

  Yay google is my queen assisted me to find this outstanding internet site ! .

 132. plumber santa barbara
  March 29, 2012 at 5:55 am

  I got what you intend, saved to my bookmarks , very nice site.

 133. windows derby
  March 29, 2012 at 8:00 am

  I am glad to be one of several visitants on this great website (:, thanks for posting .

 134. individual tax services
  March 29, 2012 at 8:06 am

  I conceive other website proprietors should take this internet site as an model, very clean and fantastic user friendly layout.

 135. browse on over here
  March 29, 2012 at 9:08 am

  I have noticed that over the course of creating a relationship with real estate owners, you’ll be able to get them to understand that, in most real estate transaction, a fee is paid. In the long run, FSBO sellers do not “save” the percentage. Rather, they fight to win the commission by way of doing a agent’s task. In this, they expend their money as well as time to execute, as best they could, the obligations of an broker. Those responsibilities include revealing the home through marketing, delivering the home to all buyers, developing a sense of buyer emergency in order to make prompt an offer, organizing home inspections, managing qualification inspections with the loan company, supervising repairs, and aiding the closing.

 136. sydney strippers
  March 29, 2012 at 11:27 am

  Yeah bookmaking this wasn’t a risky decision great post! .

 137. point of purchase displays
  March 29, 2012 at 11:32 am

  Glad to be one of several visitants on this awesome website : D.

 138. snore guard review information
  March 29, 2012 at 1:44 pm

  Woh I like your content , saved to fav! .

 139. hcg diet
  March 29, 2012 at 2:00 pm

  Some really nice and useful info on this site, too I conceive the design has got great features.

 140. rent oregon insurance quotes
  March 29, 2012 at 3:37 pm

  I got what you intend, appreciate it for putting up.Woh I am happy to find this website through google.

 141. sponsors
  March 29, 2012 at 3:44 pm

  Loving the information on this web site , you have done great job on the posts .

 142. hitachi impact wrench
  March 29, 2012 at 4:26 pm

  I’d always want to be update on new posts on this internet site , saved to my bookmarks ! .

 143. weber natural gas grills
  March 29, 2012 at 4:54 pm

  Very informative and great body structure of articles , now that’s user friendly (:.

 144. loan home
  March 29, 2012 at 5:43 pm

  Some truly fantastic work on behalf of the owner of this website , perfectly outstanding subject matter.

 145. bad credit payday loans
  March 29, 2012 at 9:21 pm

  Some times its a pain in the ass to read what people wrote but this website is real user genial ! .

 146. military personal loan article
  March 29, 2012 at 11:12 pm

  Very wonderful visual appeal on this site, I’d value it 10 10.

 147. cheap advair
  March 30, 2012 at 12:10 am

  Perfectly indited articles , Really enjoyed reading through .

 148. payday cash loans information
  March 30, 2012 at 12:44 am

  I reckon something really special in this web site .

 149. paycheck advance
  March 30, 2012 at 12:58 am

  Real nice style and wonderful subject matter, very little else we require : D.

 150. read more
  March 30, 2012 at 1:02 am

  hey there and thank you for your info ¡V I¡¦ve certainly picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical points using this web site, since I experienced to reload the website lots of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords. Well I¡¦m adding this RSS to my email and could look out for much more of your respective intriguing content. Make sure you update this again soon..

 151. the guide to auto liability insurance
  March 30, 2012 at 1:19 am

  I’d perpetually want to be update on new posts on this site, saved to my bookmarks ! .

 152. click
  March 30, 2012 at 1:20 am

  Thankyou for this rattling post, I am glad I found this web site on yahoo.

 153. snoreguard
  March 30, 2012 at 2:00 am

  Sweet internet site , super layout, rattling clean and utilize genial .

 154. click here
  March 30, 2012 at 2:21 am

  I do trust all of the ideas you’ve introduced on your post. They’re really convincing and can definitely work. Still, the posts are too short for newbies. Could you please extend them a bit from next time? Thank you for the post.

 155. internet whole life insurance policies
  March 30, 2012 at 2:35 am

  Glad to be one of many visitants on this awesome site : D.

 156. credit counseling corp online
  March 30, 2012 at 4:46 am

  Its wonderful as your other blog posts : D, thankyou for posting .

 157. airtel dth
  March 30, 2012 at 8:08 am

  I really like your writing style, superb info , regards for posting : D.

 158. keyword autoitalicising
  March 30, 2012 at 8:34 am

  Simply wanna remark on few general things, The website style and design is perfect, the subject material is rattling superb : D.

 159. buy life insurance
  March 30, 2012 at 10:08 am

  Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it is truly informative. I am going to watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!

 160. like
  March 30, 2012 at 2:52 pm

  Some times its a pain in the ass to read what people wrote but this web site is rattling user friendly ! .

 161. howard johnson motor
  March 30, 2012 at 3:51 pm

  I see something really special in this website .

 162. field hockey camps denver
  March 30, 2012 at 6:35 pm

  I’d always want to be update on new articles on this internet site , saved to my bookmarks ! .

 163. fast payday loans
  March 30, 2012 at 8:32 pm

  Very interesting details you have observed , thanks for posting .

 164. kenmore portable washer and dryers
  March 30, 2012 at 10:51 pm

  Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 165. portable washer and dryers
  March 30, 2012 at 11:11 pm

  I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 166. imperial office furniture
  March 31, 2012 at 2:53 am

  Appreciate it for helping out, superb information.

 167. Wayne Caso
  March 31, 2012 at 8:45 am

  After research just a few of the weblog posts in your website now, and I really like your manner of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site record and shall be checking back soon. Pls take a look at my site as well and let me know what you think.

 168. Jay Lippard
  March 31, 2012 at 9:07 am

  Aw, this was a very nice post. In thought I want to put in writing like this moreover – taking time and precise effort to make an excellent article… but what can I say… I procrastinate alot and by no means appear to get something done.

 169. Credit Score Range
  March 31, 2012 at 10:16 am

  Good luck getting people behind this one. Though you make some VERY fascinating points, youre going to have to do more than bring up a few things that may be different than what weve already heard. What are trying to say here? What do you want us to think? It seems like you cant really get behind a unique thought. Anyway, thats just my opinion.

 170. Dan Zamparini
  March 31, 2012 at 11:57 am

  Spot on with this write-up, I truly suppose this web site wants far more consideration. I’ll most likely be again to learn rather more, thanks for that info.

 171. acai beeren
  April 1, 2012 at 12:46 am

  If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 172. acai beere wikipedia
  April 1, 2012 at 2:31 am

  If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 173. villas in corralejo fuerteventura
  April 1, 2012 at 3:59 am

  I like your writing style truly enjoying this internet site .

 174. business tax accountant
  April 1, 2012 at 10:04 am

  Only wanna admit that this is very useful , Thanks for taking your time to write this.

 175. e cigarette importer in south america
  April 1, 2012 at 5:00 pm

  Sorry for the huge review, but I’m really loving the new Zune, and hope this, as well as the excellent reviews some other people have written, will help you decide if it’s the right choice for you.

 176. e cigarette importer in south america
  April 1, 2012 at 6:47 pm

  Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 177. crossfit shoes puma
  April 2, 2012 at 2:01 pm

  Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 178. associates degree computer science
  April 3, 2012 at 12:03 am

  I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 179. ssd lawyers tacoma wa
  April 3, 2012 at 9:22 pm

  This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 180. ssd lawyer ny
  April 3, 2012 at 9:36 pm

  The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 181. chicago air conditioning companies
  April 4, 2012 at 6:14 pm

  Have you ever thought about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and all. Nevertheless think of if you added some great pictures or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and clips, this website could undeniably be one of the best in its niche. Wonderful blog!

 182. chicago air conditioning companies
  April 4, 2012 at 8:05 pm

  Hello! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to no data backup. Do you have any methods to protect against hackers?

 183. surveys for money paypal
  April 4, 2012 at 9:18 pm

  Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 184. cosmopolitan hotel las vegas
  April 5, 2012 at 10:01 am

  Some times its a pain in the ass to read what website owners wrote but this site is real user pleasant! .

 185. PA Lemon Law
  April 5, 2012 at 10:30 am

  Why didnt I think about this? I hear exactly what youre saying and Im so happy that I came across your blog. You really know what youre talking about, and you made me feel like I should learn more about this. Thanks for this; Im officially a huge fan of your blog.

 186. Personal Injury Lawyer Philadelphia
  April 5, 2012 at 10:51 am

  Cool, there is actually some good points on here some of my readers will maybe find this relevant, will send a link, many thanks.

 187. nonprofit jobs chicago
  April 5, 2012 at 11:30 am

  I like this blog its a master peace ! Glad I discovered this on google .

 188. childrens wig
  April 7, 2012 at 3:59 pm

  I like this web site very much, Its a really nice post to read and find info .

 189. wedding favours
  April 7, 2012 at 7:32 pm

  Some genuinely quality posts on this site, saved to favorites .

 190. tour car buying tip
  April 8, 2012 at 2:55 am

  I like the helpful info you provide in your articles. I¡¦ll bookmark your blog and check again here frequently. I’m quite sure I¡¦ll learn plenty of new stuff right here! Good luck for the next!

 191. golf balls
  April 8, 2012 at 9:07 am

  I think you have mentioned some very interesting details , thanks for the post.

 192. how payday loans work
  April 8, 2012 at 2:16 pm

  Enjoyed reading through this, very good stuff, thankyou .

 193. best diet
  April 9, 2012 at 5:40 am

  I rattling glad to find this website on bing, just what I was looking for : D too saved to fav.

 194. wardrobe doors
  April 11, 2012 at 3:05 pm

  I also conceive therefore , perfectly pent post! .

 195. magnetic motor info
  April 11, 2012 at 3:08 pm

  hey there and thank you for your information ¡V I have certainly picked up something new from right here. I did however expertise several technical issues using this website, since I experienced to reload the website many times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords. Well I¡¦m adding this RSS to my e-mail and could look out for much more of your respective interesting content. Ensure that you update this again very soon..

 196. banks with free checking accounts
  April 11, 2012 at 4:07 pm

  The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 197. free checking account san diego
  April 11, 2012 at 4:19 pm

  If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 198. the guide to cheap online insurance
  April 11, 2012 at 4:27 pm

  I think this is one of the most important info for me. And i’m glad reading your article. But want to remark on few general things, The website style is wonderful, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 199. inspirational speaker
  April 11, 2012 at 9:32 pm

  I like gathering useful information , this post has got me even more info! .

 200. read payday advance online
  April 11, 2012 at 9:36 pm

  I really like assembling useful information , this post has got me even more info! .

 201. hydroxypropyl guar gum cas
  April 11, 2012 at 9:41 pm

  Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 202. yoga therapy
  April 11, 2012 at 9:49 pm

  I like the helpful info you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here regularly. I’m quite certain I¡¦ll learn a lot of new stuff right here! Good luck for the next!

 203. visit family medical insurance
  April 11, 2012 at 9:57 pm

  Some genuinely nice stuff on this website , I like it.

 204. devon okehampton
  April 11, 2012 at 10:11 pm

  Only wanna comment that you have a very nice internet site , I the style and design it actually stands out.

 205. like
  April 11, 2012 at 10:54 pm

  I am constantly thought about this, appreciate it for posting .

 206. sviluppo software
  April 11, 2012 at 11:46 pm

  Appreciate it for this marvelous post, I am glad I discovered this site on yahoo.

 207. sviluppo software merate
  April 12, 2012 at 2:08 am

  Hey. Cool article. There’s an issue with your web site in internet explorer, and you may want to check this… The browser is the market chief and a good component to other people will leave out your magnificent writing because of this problem.

 208. get a car loan with bad credit
  April 12, 2012 at 4:11 am

  I dugg some of you post as I cerebrated they were invaluable handy

 209. inside car loan financing
  April 12, 2012 at 5:34 am

  I love assembling utile info, this post has got me even more info! .

 210. bad credit payday loans
  April 12, 2012 at 7:58 am

  Very nice style and fantastic subject matter, nothing at all else we require : D.

 211. try conference badges
  April 12, 2012 at 9:56 am

  I visited a lot of website but I conceive this one has got something extra in it in it

 212. article
  April 12, 2012 at 10:08 am

  Deference to post author, some fantastic selective information .

 213. discover bad credit
  April 12, 2012 at 11:36 am

  Enjoyed reading through this, very good stuff, regards .

 214. get a car loan with bad credit information
  April 12, 2012 at 12:06 pm

  I got what you mean , saved to favorites , very decent web site .

 215. myarcadeplugin pro discount
  April 12, 2012 at 1:09 pm

  I dugg some of you post as I cogitated they were invaluable invaluable

 216. moxhull hall weddings
  April 12, 2012 at 1:42 pm

  Magnificent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely wonderful. I really like what you’ve acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it wise. I can’t wait to read far more from you. This is really a wonderful website.

 217. the guide to bad credit payday loans
  April 12, 2012 at 2:34 pm

  Thank you for sharing with us, I think this website genuinely stands out : D.

 218. no credit check payday loans information
  April 12, 2012 at 2:55 pm

  We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your site provided us with valuable information to work on. You have done an impressive job and our whole community will be grateful to you.

 219. auto refinancing info
  April 12, 2012 at 3:20 pm

  As soon as I detected this internet site I went on reddit to share some of the love with them.

 220. quality cheap payday loans
  April 12, 2012 at 3:47 pm

  I believe you have observed some very interesting details , regards for the post.

 221. whole life insurance online
  April 12, 2012 at 4:35 pm

  Keep up the good piece of work, I read few articles on this web site and I think that your weblog is really interesting and has lots of fantastic information.

 222. click here
  April 12, 2012 at 4:55 pm

  Yeah bookmaking this wasn’t a risky decision outstanding post! .

 223. how to not snore at night
  April 12, 2012 at 5:58 pm

  I got what you intend, saved to fav, very nice website .

 224. creating a resume in indesign
  April 12, 2012 at 7:53 pm

  Hi. Neat post. There is an issue with the website in chrome, and you may want to test this… The browser is the marketplace leader and a large component to other people will pass over your excellent writing because of this problem.

 225. creating a resume free online
  April 12, 2012 at 10:06 pm

  Great information thanks alot ill be back for more info on Used Cars

 226. new york insurance article
  April 13, 2012 at 1:11 pm

  Utterly indited subject matter, Really enjoyed reading .

 227. stock video explosion
  April 13, 2012 at 3:22 pm

  Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 228. full service chimney
  April 13, 2012 at 5:00 pm

  Really superb info can be found on weblog .

 229. window graphics
  April 13, 2012 at 5:14 pm

  Some truly choice blog posts on this website , saved to fav.

 230. glass manifestation
  April 13, 2012 at 5:35 pm

  Deference to post author, some excellent information .

 231. Personal Injury Oceanside
  April 13, 2012 at 11:58 pm

  I loved your article post.Really looking forward to read more. Really Cool.

 232. cash loan online
  April 14, 2012 at 9:24 am

  I likewise believe so , perfectly composed post! .

 233. cystic acne treatment
  April 15, 2012 at 3:16 am

  Hey. Neat post. There is a problem with your website in chrome, and you might want to check this… The browser is the marketplace chief and a good element of people will omit your fantastic writing due to this problem.

 234. cystic acne home remedies
  April 15, 2012 at 5:30 am

  If as we you is the right place. Here you have the best information for topic issue of our problems.

 235. state farm ratings
  April 15, 2012 at 8:53 am

  I consider something really special in this web site .

 236. penny stock picks
  April 15, 2012 at 1:39 pm

  Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 237. legitimate penny stock advice
  April 15, 2012 at 1:55 pm

  Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 238. SEO packages
  April 15, 2012 at 3:23 pm

  Everyone loves what you guys are usually up too. This sort of clever work and exposure! Keep up the good works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll.

 239. my quick payday loans
  April 15, 2012 at 9:06 pm

  Thankyou for all your efforts that you have put in this. very interesting info .

 240. illinois car insurance online
  April 15, 2012 at 9:53 pm

  I am glad to be a visitant of this unadulterated weblog ! , thankyou for this rare information! .

 241. KIZLIK BOZMA
  April 16, 2012 at 5:15 am

  calendar days of the leaves without you, I leave you now to keep diary of absence. In regards to each new day as you must not rebel.

 242. mature
  April 16, 2012 at 6:26 am

  not race at all. Passing in front of a flower, a flower shop today, I said take me very beautiful. Shame on you,

 243. casinos online
  April 16, 2012 at 9:18 am

  Some really quality content on this website , bookmarked .

 244. commercial cheap payday loans
  April 16, 2012 at 9:52 am

  I real glad to find this web site on bing, just what I was looking for : D as well saved to my bookmarks .

 245. ace wheels
  April 16, 2012 at 10:03 am

  As I website owner I think the written content here is rattling fantastic , thanks for your efforts.

 246. Pre walker baby shoes
  April 16, 2012 at 1:07 pm

  Howdy! I’m at work surfing around your blog from my new iphone! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Carry on the fantastic work!

 247. hcg wholesale san jose calif
  April 16, 2012 at 1:15 pm

  The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 248. research fast payday loans
  April 16, 2012 at 2:56 pm

  Regards for all your efforts that you have put in this. very interesting information.

 249. serwis komputerowy kraków
  April 16, 2012 at 5:14 pm

  Youre so cool! I dont suppose Ive learn something like this before. So good to find any individual with some unique thoughts on this subject. realy thank you for starting this up. this web site is something that’s needed on the net, somebody with somewhat originality. useful job for bringing something new to the web!

 250. San Diego Painters
  April 16, 2012 at 5:44 pm

  Great post.Much thanks again. Awesome.

 251. personal injury attorney Oceanside
  April 16, 2012 at 5:59 pm

  Thanks again for the blog.Thanks Again. Want more.

 252. term life insurance premiums
  April 16, 2012 at 9:05 pm

  Appreciate it for all your efforts that you have put in this. very interesting info .

 253. Longmont Landscaper
  April 16, 2012 at 9:30 pm

  I appreciate you sharing this article post.Thanks Again. Awesome.

 254. all credit cards
  April 16, 2012 at 9:32 pm

  I like this website very much so much superb information.

 255. skin care San Diego
  April 17, 2012 at 9:54 pm

  Thank you for your article post.Really looking forward to read more. Really Great.

 256. San Diego medical spa
  April 17, 2012 at 10:02 pm

  Enjoyed every bit of your blog post.Much thanks again. Want more.

 257. dui defense attorney los angeles
  April 18, 2012 at 3:51 am

  This is one awesome article post.Really thank you! Really Cool.

 258. prawnik kraków
  April 18, 2012 at 6:34 am

  *WONDERFUL Post.thanks for share..more wait .. …

 259. social security disability lawyer los angeles
  April 18, 2012 at 3:52 pm

  Thank you for your blog.Really thank you! Much obliged.

 260. International Health Insurance
  April 18, 2012 at 4:11 pm

  Im thankful for the blog post.Much thanks again. Fantastic.

 261. RSA
  April 18, 2012 at 4:13 pm

  My partner and I absolutely love your blog and find the majority of your post’s to be just what I’m looking for. Does one offer guest writers to write content to suit your needs? I wouldn’t mind producing a post or elaborating on a few of the subjects you write with regards to here. Again, awesome blog!

 262. swine flu symptoms
  April 18, 2012 at 5:38 pm

  This post is so well written and it’s easy to see you know what you’re talking about.

 263. fotografia ślubna rzeszów
  April 18, 2012 at 10:32 pm

  There may be noticeably a bundle to find out about this. I assume you made certain good factors in features also.

 264. SEO packages
  April 19, 2012 at 12:23 pm

  Hey there this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

 265. tinapittsburgh
  April 19, 2012 at 3:02 pm

  keep up the good work!

 266. Adolph Mathieu
  April 19, 2012 at 3:59 pm

  I really like and appreciate your post.Really looking forward to read more. Great.

 267. pozycjonowanie
  April 20, 2012 at 3:02 pm

  Ok, thx. waiting for your next post

 268. Food handling certificate
  April 20, 2012 at 5:59 pm

  Hello, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam remarks? If so how do you prevent it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me mad so any help is very much appreciated.

 269. Certificate in food handling
  April 20, 2012 at 6:10 pm

  Howdy! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa? My site goes over a lot of the same subjects as yours and I think we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to shoot me an email. I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way!

 270. Melisa Mcduffey
  April 21, 2012 at 5:12 am

  Sprawdzalem ten serwis jest ciekawy

 271. Homecare Providers Los Angeles
  April 21, 2012 at 9:01 am

  I loved your post.Much thanks again. Want more.

 272. Immigration Attorney San Diego
  April 21, 2012 at 11:19 am

  I really like and appreciate your blog.Much thanks again. Want more.

 273. Immigration Attorney San Diego
  April 21, 2012 at 12:29 pm

  Im obliged for the post.Much thanks again. Fantastic.

 274. Trade Show Display
  April 21, 2012 at 12:55 pm

  Very neat blog post.Much thanks again.

 275. Trade Show Display Booth
  April 21, 2012 at 3:56 pm

  Really informative article post.Really thank you! Really Cool.

 276. Roman Floros
  April 21, 2012 at 3:57 pm

  Very good post.Thanks Again. Really Great.

 277. personal injury san diego
  April 21, 2012 at 11:36 pm

  I cannot thank you enough for the article post.Thanks Again.

 278. Portable Trade Show Display
  April 22, 2012 at 8:46 am

  Appreciate you sharing, great post.Much thanks again. Will read on…

 279. Cheapest International Insurance
  April 22, 2012 at 9:23 am

  Im grateful for the post.Really looking forward to read more. Much obliged.

 280. Food handling certificate
  April 22, 2012 at 5:44 pm

  I’m really enjoying the design and layout of your website. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Great work!

 281. Shamballa bracelet
  April 23, 2012 at 3:50 pm

  Hello there! Would you mind if I share your blog with my zynga group? There’s a lot of people that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thank you

 282. prestito casalinghe
  April 24, 2012 at 12:51 am

  I am impressed with this web site , real I am a fan .

 283. Jordan release dates
  April 24, 2012 at 9:22 am

  At this time it sounds like Expression Engine is the top blogging platform available right now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

 284. Jordan release dates
  April 24, 2012 at 9:50 am

  Please let me know if you’re looking for a writer for your blog. You have some really good posts and I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an e-mail if interested. Thanks!

 285. Tom Crowford
  April 25, 2012 at 9:21 am

  You got the right stuff! Also your website loads in no time! Who are you hosting with? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as quickly as yours. If you are possibly into green smoke, speed of my site.

 286. Arnold Chris
  April 26, 2012 at 9:52 am

  Muchos Gracias for your article post.Thanks Again. Cool.

 287. Arnold Chris
  April 26, 2012 at 12:59 pm

  Im thankful for the blog post.Much thanks again. Want more.

 288. Great site
  April 26, 2012 at 3:05 pm

  Major thankies for the post.Thanks Again. Fantastic.

 289. Take a look at this
  April 28, 2012 at 9:16 am

  I appreciate you sharing this article.Really looking forward to read more. Really Great.

 290. More info
  April 28, 2012 at 9:33 am

  Very good article post.Really thank you! Fantastic.

 291. San Diego skin care
  April 30, 2012 at 6:24 pm

  I truly appreciate this article.Thanks Again.

 292. San Diego skin care salon
  April 30, 2012 at 7:07 pm

  Fantastic article post.Really looking forward to read more. Awesome.

 293. ssi disability lawyer los angeles
  April 30, 2012 at 7:52 pm

  Thanks so much for the blog post.Really looking forward to read more. Want more.

 294. Reda Launer
  May 1, 2012 at 2:33 am

  Im grateful for the blog article. Great.

 295. Cheapest International Insurance
  May 1, 2012 at 2:35 am

  Great article post.Thanks Again. Keep writing.

 296. fsc recycled flooring
  May 1, 2012 at 3:04 am

  Great, thanks for sharing this post. Want more.

 297. San Diego skin care
  May 1, 2012 at 8:46 am

  Wow, great blog post.Really thank you!

 298. RSA Queensland
  May 1, 2012 at 3:15 pm

  Hi are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you require any coding expertise to make your own blog? Any help would be really appreciated!

 299. Photographers
  May 1, 2012 at 3:18 pm

  Im grateful for the blog.Thanks Again. Really Cool.

 300. RSA Online
  May 1, 2012 at 6:33 pm

  We stumbled over here different web page and thought I might as well check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to looking over your web page yet again.

 301. medical spa San Diego
  May 1, 2012 at 9:05 pm

  I appreciate you sharing this post.Much thanks again.

 302. HDMI Cable
  May 2, 2012 at 11:37 am

  Thanks for ones marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you will be a great author.I will make certain to bookmark your blog and will come back very soon. I want to encourage that you continue your great work, have a nice holiday weekend!

 303. Michael stevenson
  May 2, 2012 at 12:17 pm

  I definitely wanted to type a note to thank you for those awesome secrets you are giving out at this site. My time-consuming internet lookup has at the end been paid with reliable content to write about with my two friends. I ‘d tell you that many of us site visitors actually are unquestionably blessed to dwell in a superb place with very many wonderful professionals with valuable tactics. I feel rather privileged to have come across your entire website and look forward to plenty of more fabulous moments reading here. Thanks a lot again for all the details.

 304. Portable Trade Show Display
  May 2, 2012 at 2:35 pm

  Very good blog. Cool.

 305. Portable Trade Show Display
  May 2, 2012 at 3:40 pm

  Thanks a lot for the article. Really Cool.

 306. teak wood
  May 2, 2012 at 9:57 pm

  Thank you for your article post.Really thank you! Really Great.

 307. Vehicle camera recorder
  May 3, 2012 at 12:33 pm

  I’m not sure why but this website is loading extremely slow for me. Is anyone else having this problem or is it a problem on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 308. San Diego Immigration Lawyer
  May 3, 2012 at 9:03 pm

  Im obliged for the blog post.Thanks Again. Cool.

 309. Home Care Los Angeles
  May 3, 2012 at 9:30 pm

  Major thankies for the blog article.Really thank you! Keep writing.

 310. Homecare Providers Los Angeles
  May 3, 2012 at 10:18 pm

  Really informative article.Really looking forward to read more. Fantastic.

 311. personal injury attorney San Diego
  May 3, 2012 at 10:42 pm

  Fantastic post.Really looking forward to read more. Really Cool.

 312. Home Care Los Angeles
  May 4, 2012 at 12:16 am

  I really liked your post.Thanks Again. Cool.

 313. San Diego Photographer
  May 4, 2012 at 12:54 am

  Thanks for the blog post. Want more.

 314. Photographer San Diego
  May 4, 2012 at 2:05 am

  Im grateful for the blog.Thanks Again. Great.

 315. Amsoil Dealers
  May 4, 2012 at 7:09 am

  I appreciate you sharing this blog post. Much obliged.

 316. San Diego Painters
  May 4, 2012 at 8:16 am

  I think this is a real great article post.Thanks Again. Awesome.

 317. Muay Thai Classes Chicago
  May 4, 2012 at 2:49 pm

  Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was curious about your situation; we have developed some nice practices and we are looking to trade strategies with others, why not shoot me an email if interested.

 318. Muay Thai Classes Chicago
  May 4, 2012 at 5:37 pm

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something enlightening to read?

 319. marysurgery
  May 5, 2012 at 5:45 am

  Nice post! good information.

 320. Painting Contractors San Diego
  May 6, 2012 at 12:25 am

  I really like and appreciate your article post.Really thank you!

 321. San Diego Amsoil Dealer
  May 6, 2012 at 12:47 am

  Thanks for the blog post.Thanks Again. Much obliged.

 322. teak wood flooring
  May 6, 2012 at 2:15 pm

  Really enjoyed this blog post.Thanks Again. Awesome.

 323. Land Surveying San Diego
  May 6, 2012 at 3:11 pm

  Thanks so much for the blog article.Much thanks again. Much obliged.

 324. Gail Fritzpatrick
  May 6, 2012 at 3:58 pm

  Very neat article.Thanks Again. Great.

 325. San Diego Land Surveying
  May 6, 2012 at 3:59 pm

  I really enjoy the blog post.Much thanks again. Cool.

 326. Office partitioning
  May 7, 2012 at 3:59 pm

  My partner and I stumbled over here from a different web page and thought I might check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to looking into your web page for a second time.

 327. Antonietta Vanhevel
  May 7, 2012 at 6:52 pm

  I am so grateful for your post.Really looking forward to read more. Really Cool.

 328. Longmont Landscapers
  May 7, 2012 at 8:15 pm

  Im obliged for the article post.Thanks Again. Will read on…

 329. Landscapers Boulder
  May 7, 2012 at 9:00 pm

  Very good blog. Much obliged.

 330. Trade Show Displays
  May 7, 2012 at 9:12 pm

  Thanks so much for the article.Much thanks again. Keep writing.

 331. Portable Displays
  May 7, 2012 at 11:02 pm

  Thanks so much for the article.Much thanks again. Keep writing.

 332. San Diego Hardwood Floors
  May 8, 2012 at 12:46 am

  I really like and appreciate your post.Really thank you! Want more.

 333. San Diego Painter
  May 8, 2012 at 2:58 am

  wow, awesome blog post.Thanks Again. Want more.

 334. los angeles dui defense attorney
  May 8, 2012 at 8:06 pm

  Im obliged for the article post. Cool.

 335. Home Care Santa Monica
  May 8, 2012 at 9:27 pm

  Really enjoyed this blog article.Much thanks again. Awesome.

 336. window cleaning san diego
  May 8, 2012 at 10:05 pm

  Thanks-a-mundo for the blog.Much thanks again. Cool.

 337. fotografo santiago de chile
  May 9, 2012 at 12:40 am

  Thanks so much for the blog article.Really looking forward to read more. Keep writing.

 338. Amsoil Dealer
  May 9, 2012 at 1:18 am

  A round of applause for your article post.Thanks Again. Awesome.

 339. Portable Displays
  May 9, 2012 at 2:45 am

  Thank you ever so for you blog.Really thank you! Want more.

 340. Trade Show Booths
  May 9, 2012 at 3:24 am

  Hey, thanks for the blog. Really Cool.

 341. HDMI Cable
  May 9, 2012 at 11:49 am

  Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is important and all. However imagine if you added some great photos or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and videos, this blog could undeniably be one of the very best in its field. Fantastic blog!

 342. HDMI Cable
  May 9, 2012 at 12:57 pm

  Hmm it appears like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything. Do you have any tips for inexperienced blog writers? I’d certainly appreciate it.

 343. HDMI Cable
  May 9, 2012 at 12:58 pm

  Does your site have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to shoot you an e-mail. I’ve got some ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it expand over time.

 344. HDMI Cable
  May 9, 2012 at 1:08 pm

  I’m not sure exactly why but this web site is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 345. San Diego auto repair
  May 9, 2012 at 4:39 pm

  Really enjoyed this blog.Really thank you! Awesome.

 346. Home Care Providers Los Angeles
  May 9, 2012 at 5:06 pm

  Wow, great blog post.Thanks Again. Will read on…

 347. Home Care Beverly Hills
  May 9, 2012 at 5:44 pm

  A big thank you for your post.Much thanks again. Want more.

 348. medical spa
  May 10, 2012 at 12:16 am

  Say, you got a nice article.Really looking forward to read more.

 349. teak wood floors
  May 10, 2012 at 1:31 am

  Thank you for your post.Really looking forward to read more. Awesome.

 350. Immigration Attorney San Diego
  May 10, 2012 at 5:24 am

  Appreciate you sharing, great blog post.Much thanks again. Keep writing.

 351. personal injury lawyers san diego
  May 10, 2012 at 6:47 am

  Really enjoyed this blog post.Much thanks again. Keep writing.

 352. Designer Jewelry
  May 10, 2012 at 7:41 am

  A big thank you for your blog.Really looking forward to read more. Fantastic.

 353. personal injury lawyers Oceanside
  May 10, 2012 at 7:43 am

  I am so grateful for your blog post.Really thank you! Fantastic.

 354. Shamballa bracelet
  May 10, 2012 at 12:09 pm

  Hey there! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely delighted I found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!

 355. Shamballa bracelet
  May 10, 2012 at 2:25 pm

  Have you ever considered publishing an ebook or guest authoring on other blogs? I have a blog centered on the same ideas you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my readers would value your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

 356. Shamballa bracelet
  May 10, 2012 at 4:31 pm

  Howdy just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be running off the screen in Chrome. I’m not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility but I figured I’d post to let you know. The design and style look great though! Hope you get the issue fixed soon. Thanks

 357. Jewelry Store San Diego
  May 10, 2012 at 7:27 pm

  Appreciate you sharing, great blog.Really looking forward to read more. Keep writing.

 358. White Card Training
  May 10, 2012 at 7:30 pm

  I’m curious to find out what blog platform you have been working with? I’m experiencing some minor security problems with my latest blog and I’d like to find something more safeguarded. Do you have any suggestions?

 359. White Card
  May 10, 2012 at 9:14 pm

  Good day! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be okay. I’m absolutely enjoying your blog and look forward to new updates.

 360. San Diego Painters
  May 10, 2012 at 10:34 pm

  I loved your article post. Will read on…

 361. los angeles dui attorneys
  May 11, 2012 at 1:33 am

  I cannot thank you enough for the blog post.Much thanks again. Cool.

 362. partner site
  May 11, 2012 at 9:19 am

  Real clean web site , regards for this post.

 363. the landscape architects phoenix
  May 11, 2012 at 3:57 pm

  Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just extremely excellent. I actually like what you have acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it wise. I can’t wait to read much more from you. This is actually a wonderful website.

 364. San Diego Pest Control
  May 11, 2012 at 4:13 pm

  I think this is a real great blog.Really thank you! Awesome.

 365. Click here
  May 11, 2012 at 5:48 pm

  Wow, great blog article.Really thank you! Cool.

 366. San Diego Pests
  May 11, 2012 at 8:21 pm

  I loved your blog post.Really thank you! Really Cool.

 367. Trade Show Booth
  May 11, 2012 at 11:53 pm

  Im thankful for the article.Thanks Again. Fantastic.

 368. San Diego Photographer
  May 12, 2012 at 12:28 am

  Hey, thanks for the blog article.Thanks Again. Much obliged.

 369. how to conceive twins
  May 12, 2012 at 2:22 pm

  so much great info on here, : D.

 370. political consulting firms
  May 12, 2012 at 11:23 pm

  Some times its a pain in the ass to read what blog owners wrote but this internet site is really user pleasant! .

 371. Benedict Quarles
  May 13, 2012 at 7:12 am

  It’s hard to find knowledgeable people on this topic, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 372. Keneth Brendal
  May 15, 2012 at 1:01 am

  You should take part in a contest for one of the best blogs on the web. I will recommend this site!

 373. disability lawyer los angeles
  May 17, 2012 at 12:04 am

  Wow, great blog post.Much thanks again. Much obliged.

 374. International Health Insurance
  May 18, 2012 at 5:28 am

  I really enjoy the blog post.Much thanks again. Want more.

 375. flu symptoms
  May 18, 2012 at 7:47 pm

  This post gives truly quality information. I’m definitely going to look into it. Really very useful tips are provided here. thank you so much.

 376. San Diego Painting Contractors
  May 18, 2012 at 9:45 pm

  Looking forward to reading more. Great article post.Thanks Again. Keep writing.

 377. Abby Dohrn
  May 21, 2012 at 3:15 pm

  Widzialem ten wortal jest super

 378. Home Care Providers Los Angeles
  May 21, 2012 at 8:57 pm

  Looking forward to reading more. Great post.Thanks Again.

 379. Family Counselor San Diego
  May 21, 2012 at 10:04 pm

  I really like and appreciate your blog post.Really looking forward to read more. Great.

 380. Archive storage
  May 22, 2012 at 6:11 pm

  Hey there! I’ve been following your weblog for a long time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Huffman Texas! Just wanted to say keep up the excellent work!

 381. MaryGomez
  May 23, 2012 at 1:43 am

  Hello this is good page. I much love this.

 382. Amsoil Dealers
  May 23, 2012 at 5:45 am

  Thanks for sharing, this is a fantastic blog.Much thanks again. Awesome.

 383. San Diego Painter
  May 23, 2012 at 5:58 am

  Im grateful for the article post.Much thanks again. Awesome.

 384. dui defense attorney los angeles
  May 23, 2012 at 6:14 am

  Appreciate you sharing, great blog post.Really looking forward to read more. Fantastic.

 385. ssi disability lawyer los angeles
  May 23, 2012 at 6:23 am

  Enjoyed every bit of your article post. Awesome.

 386. Portable Trade Show Display
  May 23, 2012 at 6:29 am

  Thanks a lot for the blog post.Thanks Again. Cool.

 387. SEO packages
  May 23, 2012 at 10:24 am

  Does your blog have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to shoot you an email. I’ve got some ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it improve over time.

 388. Utility warehouse
  May 23, 2012 at 8:56 pm

  Wonderful blog! Do you have any recommendations for aspiring writers? I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m totally overwhelmed .. Any recommendations? Thanks a lot!

 389. CCTV security
  May 24, 2012 at 1:17 pm

  I’m curious to find out what blog system you have been utilizing? I’m experiencing some small security issues with my latest website and I’d like to find something more safe. Do you have any suggestions?

 390. Golf Clothing
  May 24, 2012 at 4:40 pm

  Hey! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to take a look. I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers! Exceptional blog and great design.

 391. personal injury attorney Chula Vista
  May 25, 2012 at 6:24 am

  A round of applause for your post.Really looking forward to read more. Cool.

 392. Georgie Schwipps
  May 25, 2012 at 7:58 am

  I really enjoy the blog.Thanks Again. Awesome.

 393. Immigration Attorney San Diego
  May 25, 2012 at 7:58 am

  I am so grateful for your article.Really thank you! Awesome.

 394. Game online
  May 25, 2012 at 2:50 pm

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what all is needed to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web savvy so I’m not 100% positive. Any tips or advice would be greatly appreciated. Appreciate it

 395. Abogado de Inmigracion San Diego
  May 25, 2012 at 7:47 pm

  Enjoyed every bit of your blog article.Much thanks again. Fantastic.

 396. Jeanetta Consalvo
  May 25, 2012 at 8:16 pm

  I am so grateful for your article post.Really looking forward to read more. Will read on…

 397. Free MLB Picks
  May 25, 2012 at 10:41 pm

  Hey i found this blog while researching. Keep up the good work, I wish the best for your site.

 398. Damon Cons
  May 25, 2012 at 11:51 pm

  Im thankful for the blog post.Really thank you! Fantastic.

 399. personal injury lawyers san diego
  May 26, 2012 at 12:48 am

  I am so grateful for your blog article.Thanks Again. Keep writing.

 400. Wilburn Cardella
  May 26, 2012 at 3:17 am

  Oh my goodness! an amazing article dude. Thank you However I am experiencing issue with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting identical rss problem? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

 401. International Health Insurance
  May 26, 2012 at 5:09 am

  Very good post.Really looking forward to read more. Really Cool.

 402. social security disability lawyer los angeles
  May 26, 2012 at 5:39 am

  wow, awesome article.Really thank you! Great.

 403. Trade Show Booths
  May 26, 2012 at 8:22 am

  Great, thanks for sharing this blog post.Really looking forward to read more. Awesome.

 404. Painting Contractors San Diego
  May 26, 2012 at 8:51 pm

  Thanks so much for the blog article.Much thanks again. Really Cool.

 405. Pest Control San Diego
  May 26, 2012 at 9:22 pm

  Enjoyed every bit of your blog post. Want more.

 406. San Diego Land Surveyor
  May 28, 2012 at 1:23 pm

  Major thankies for the article post.Thanks Again. Really Cool.

 407. San Diego Photographers
  May 28, 2012 at 3:03 pm

  Very neat article post.Much thanks again. Really Great.

 408. Trade Show Booth
  May 28, 2012 at 3:06 pm

  Muchos Gracias for your blog post.Thanks Again. Will read on…

 409. Link building services
  May 28, 2012 at 5:05 pm

  Hey just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the same results.

 410. Cheapest International Insurance
  May 28, 2012 at 8:29 pm

  I truly appreciate this article.Much thanks again. Really Cool.

 411. fsc teak
  May 28, 2012 at 9:04 pm

  Appreciate you sharing, great post.Much thanks again. Awesome.

 412. personal injury lawyer San Diego
  May 28, 2012 at 10:54 pm

  Very informative article.Really looking forward to read more. Much obliged.

 413. Antonio Lalande
  May 29, 2012 at 2:23 am

  A big thank you for your blog article. Much obliged.

 414. psp demos
  May 29, 2012 at 4:03 am

  An impressive share, I just given this onto a colleague who was doing a little analysis on this. And he in fact bought me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If possible, as you become expertise, would you mind updating your blog with more details? It is highly helpful for me. Big thumb up for this blog post!

 415. Free Baseball Picks
  May 29, 2012 at 6:24 am

  It’s about time someone wrote a blog on this subject. I have thought about making a blog on this subject before, now I don’t need to. Thanks for the nice blog post.

 416. social security disability lawyer los angeles
  May 29, 2012 at 1:33 pm

  Looking forward to reading more. Great blog post. Cool.

 417. los angeles dui attorneys
  May 29, 2012 at 1:33 pm

  I truly appreciate this blog. Keep writing.

 418. teak wood
  May 29, 2012 at 3:08 pm

  Awesome article post.Really looking forward to read more. Much obliged.

 419. ssd disability lawyer los angeles
  May 29, 2012 at 5:43 pm

  Hey, thanks for the article.Thanks Again. Will read on…

 420. Matthew C. Kriner
  May 29, 2012 at 10:17 pm

  If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 421. social security disability lawyer los angeles
  May 30, 2012 at 3:08 am

  Thanks again for the post.Really thank you! Will read on…

 422. personal injury lawyers Chula Vista
  May 30, 2012 at 3:23 am

  Thanks again for the blog article.Much thanks again. Will read on…

 423. personal injury attorney Chula Vista
  May 30, 2012 at 4:07 am

  Thanks again for the article. Really Cool.

 424. personal injury lawyers Oceanside
  May 30, 2012 at 6:58 pm

  This is one awesome blog article.Much thanks again. Really Great.

 425. personal injury san diego
  May 30, 2012 at 7:23 pm

  http://www.fonec.info/?p=91002

 426. Paramotor training
  May 31, 2012 at 5:54 pm

  Greetings from Florida! I’m bored to death at work so I decided to check out your blog on my iphone during lunch break. I enjoy the knowledge you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m amazed at how quick your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, very good blog!

 427. Immigration Lawyer San Diego
  May 31, 2012 at 6:42 pm

  Great, thanks for sharing this blog post.Really looking forward to read more. Awesome.

 428. Lekisha Thommarson
  May 31, 2012 at 8:52 pm

  http://dailyproducts.mblogi.com/2012/01/think-about-a-healthy-and-balanced-dietary-regimen-to-deal-with-liver-cirrhosis/

 429. Joe Youell
  May 31, 2012 at 9:08 pm

  http://blog.myteabreak.com/2011/07/01/the-last-one/

 430. International Health Insurance
  June 1, 2012 at 2:55 am

  Im thankful for the article. Cool.

 431. Nathaniel Mccathern
  June 1, 2012 at 3:03 am

  http://vengopronto.tv/?p=736

 432. Yon Gallob
  June 1, 2012 at 4:14 am

  http://www.omuzgor-news.tj/eng/?p=127

 433. Rosenda Shivy
  June 1, 2012 at 4:56 am

  http://www.herodiet.com/dee-cee-labs-sublingual-unique-b-12-hcg-diet-support/

 434. Cheapest International Insurance
  June 1, 2012 at 6:03 am

  Wow, great article.

 435. fsc teak
  June 1, 2012 at 6:10 am

  Major thankies for the post.Really looking forward to read more. Want more.

 436. fsc recycled flooring
  June 1, 2012 at 6:39 am

  Appreciate you sharing, great blog article. Will read on…

 437. Tyson Jerrel
  June 1, 2012 at 7:42 am

  http://www.lvoutlet4gift.com/blog/the-latest-technology-spends-four-by-mm-beauty-in-rapid-freezing-ysl-massage-face-film.html

 438. San Diego Painter
  June 1, 2012 at 7:49 am

  http://gotoast.productioninternet.com/ou-est-passee-notre-essence/

 439. San Diego Land Surveyor
  June 1, 2012 at 1:26 pm

  Thanks for the blog. Will read on…

 440. disability lawyer los angeles
  June 1, 2012 at 2:56 pm

  http://siamboss.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%90%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b9%97-%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%a3/

 441. Painting Contractors San Diego
  June 2, 2012 at 1:17 am

  http://musicfashionland.com/?attachment_id=662

 442. San Diego Pest Control
  June 2, 2012 at 2:59 am

  Great, thanks for sharing this post.Much thanks again. Great.

 443. Auto Repair San Diego
  June 2, 2012 at 6:03 am

  Awesome article post.Thanks Again.

 444. San Diego Photographer
  June 2, 2012 at 1:12 pm

  http://painsmalins.com/about/

 445. Best SUV 2012
  June 2, 2012 at 4:10 pm

  Hello there, I discovered your website by way of Google at the same time as looking for a similar subject, your website came up, it appears great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 446. Para motor
  June 4, 2012 at 10:35 am

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was curious what all is needed to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet smart so I’m not 100% certain. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Kudos

 447. Homecare Providers Los Angeles
  June 4, 2012 at 6:46 pm

  http://www.elrossi.com.ar/elrossi/?page_id=257

 448. Inga Noia
  June 5, 2012 at 12:37 am

  http://jangpoint.com/amy-weber-hot-wallpapers/weber-3/

 449. Trade Show Display
  June 5, 2012 at 1:17 am

  http://1800cleanmyrug.com/blog/123

 450. los angeles dui defense attorneys
  June 5, 2012 at 2:13 am

  http://www.lavorazione-ferro-alluminio.it/ferro/ringhiere/attachment/100_0020

 451. Buy Diablo 3
  June 6, 2012 at 10:54 am

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something informative to read?

 452. los angeles dui defense attorney
  June 6, 2012 at 10:25 pm

  Great blog article.

 453. ssd disability lawyer los angeles
  June 6, 2012 at 10:45 pm

  Thanks again for the blog post.Much thanks again. Awesome.

 454. personal injury attorneys San Diego
  June 6, 2012 at 10:57 pm

  Thanks so much for the blog article.Thanks Again.

 455. dui attorneys los angeles
  June 6, 2012 at 10:57 pm

  Wow, great post.Thanks Again. Will read on…

 456. San Diego Photography
  June 7, 2012 at 2:05 am

  I value the article post.Really thank you! Great.

 457. San Diego skin care salon
  June 7, 2012 at 7:04 am

  Appreciate you sharing, great blog. Keep writing.

 458. Home Care Santa Monica
  June 7, 2012 at 4:41 pm

  Thanks for the blog. Will read on…

 459. skin care San Diego
  June 7, 2012 at 8:02 pm

  I loved your blog.Really looking forward to read more. Much obliged.

 460. Caprice Willes
  June 8, 2012 at 2:32 am

  Great blog article.Much thanks again. Great.

 461. Gaynelle Burkland
  June 8, 2012 at 4:54 am

  Enjoyed every bit of your blog article.Thanks Again. Great.

 462. San Diego Amsoil Dealer
  June 8, 2012 at 3:32 pm

  I really enjoy the blog.Really thank you! Much obliged.

 463. La Jolla Water Damage
  June 8, 2012 at 6:04 pm

  Im thankful for the post.Much thanks again.

 464. social security disability lawyer los angeles
  June 8, 2012 at 10:03 pm

  I think this is a real great article post. Much obliged.

 465. Pest Control San Diego
  June 8, 2012 at 10:52 pm

  I am so grateful for your blog. Awesome.

 466. San Diego Photographer
  June 9, 2012 at 1:17 am

  Enjoyed every bit of your blog article.Really looking forward to read more. Great.

 467. Pest Control
  June 9, 2012 at 1:19 am

  A round of applause for your post.Thanks Again. Much obliged.

 468. fotografo santiago chile
  June 9, 2012 at 1:49 am

  Im thankful for the article post.Really thank you! Awesome.

 469. Therapist San Diego
  June 9, 2012 at 4:28 am

  I value the blog post.Much thanks again. Will read on…

 470. Free Baseball Picks
  June 9, 2012 at 8:10 am

  Hi webmaster, commenters and everybody else !!! The blog was absolutely fantastic! Lots of great information and inspiration, both of which we all need!b Keep ’em coming… you all do such a great job at such Concepts… can’t tell you how much I, for one appreciate all you do!

 471. Free Baseball Picks
  June 9, 2012 at 9:45 am

  After reading this I thought it was very informative. I appreciate you taking the time to put this blog piece together. I once again find myself spending way to much time both reading and commenting. What ever, it was still worth it 🙂

 472. Free Baseball Picks
  June 9, 2012 at 10:00 am

  Great read here! I appreciate you making this nice blog.

 473. Free MLB Picks
  June 9, 2012 at 2:47 pm

  Keep the good work on these blogs. I know it must take a lot of time to put together. However, it’s worth it.

 474. MLB Picks
  June 9, 2012 at 5:48 pm

  Well… I was very intrigued by this blog. I found this very informative. I look forward to hearing your opinions soon.

 475. Baseball Picks
  June 9, 2012 at 5:51 pm

  I just added this blog site to my bookmarks. I look forward to more insightful posts.

 476. MLB Picks
  June 9, 2012 at 6:14 pm

  I guess I’m with you on this one! Nice read!

 477. Baseball Picks
  June 10, 2012 at 12:09 am

  Does writing these blogs make you any money? It seems like it would take a long time to write these. I hope all the hard work pays off for you.

 478. MLB Picks
  June 10, 2012 at 2:51 am

  I have no idea why I read so many blogs, but I’m glad I do so. I always come out learning at least one thing every day.

 479. Free Baseball Picks
  June 10, 2012 at 6:16 am

  Here we go again… I’m spending an extremely long time reading these blogs. Oh Well! It was worth it.

 480. Baseball Picks
  June 10, 2012 at 9:06 am

  I seen this blog when I was doing a Google search. Thanks for the good read, I look forward to reading more in the future.

 481. Free MLB Picks
  June 10, 2012 at 9:40 am

  I found this blog on Yahoo. Thanks for taking the time to write this. Good stuff here!

 482. Free MLB Picks
  June 10, 2012 at 12:45 pm

  Once again I enjoyed this blog. I appreciate you taking the time to write this.

 483. Baseball Picks
  June 10, 2012 at 12:49 pm

  I guess I’m with you on this one! Nice read!

 484. MLB Picks
  June 10, 2012 at 1:08 pm

  I appreciate you taking the time to write this blog, it was very interesting.

 485. Free MLB Picks
  June 10, 2012 at 8:30 pm

  Sometimes I think I read too many blogs. This was a great read.

 486. Free Baseball Picks
  June 11, 2012 at 3:53 am

  Good Stuff! Very nice piece here. I just added this blog post to my favorites.

 487. MLB Picks
  June 11, 2012 at 4:24 am

  I found this blog on Yahoo. Thanks for taking the time to write this. Good stuff here!

 488. MLB Picks
  June 11, 2012 at 7:13 am

  Do you guys read as many blogs as I do? I think I’m spending way to much time doing so!

 489. Free Baseball Picks
  June 11, 2012 at 7:16 am

  I seen this blog when I was doing a Google search. Thanks for the good read, I look forward to reading more in the future.

 490. Baseball Picks
  June 11, 2012 at 7:36 am

  It rained here all day, so I decided to read some blog posts. Very nice write up here!

 491. Lauri Vosmus
  June 12, 2012 at 12:20 am

  Im thankful for the article post.Thanks Again.

 492. Trade Show Display Booth
  June 12, 2012 at 1:11 am

  I think this is a real great article.Really looking forward to read more. Great.

 493. san diego trailer rentals
  June 12, 2012 at 1:46 am

  A round of applause for your article.Really thank you! Awesome.

 494. campland on the bay rv rentals
  June 12, 2012 at 4:31 am

  Major thanks for the blog post.Really thank you! Want more.

 495. Home Care Providers Los Angeles
  June 14, 2012 at 10:57 pm

  Appreciate you sharing, great article post. Really Great.

 496. Baseball Picks
  June 15, 2012 at 6:17 am

  I found this blog on Yahoo. Thanks for taking the time to write this. Good stuff here!

 497. Free MLB Picks
  June 15, 2012 at 10:05 am

  Resources like the one you mentioned here will be very useful to me! I will post a link to this page on my blog. I am sure my visitors will find that very useful.

 498. Baseball Picks
  June 15, 2012 at 3:30 pm

  Do you guys read as many blogs as I do? I think I’m spending way to much time doing so!

 499. Free Baseball Picks
  June 15, 2012 at 5:52 pm

  I never realized how much work it takes to start a blog. I just tried making one myself, not very easy! Keep up the good work.

 500. MLB Picks
  June 15, 2012 at 10:26 pm

  Have you considered adding video to your blog posts to keep the readers more entertained? I recently read through the post and its quite good…thanks for the share

 501. MLB Picks
  June 15, 2012 at 10:30 pm

  Keep the good work on these blogs. I know it must take a lot of time to put together. However, it’s worth it.

 502. personal injury attorneys San Diego
  June 15, 2012 at 11:52 pm

  Thanks so much for the blog post.Really thank you! Want more.

 503. MLB Picks
  June 18, 2012 at 12:05 am

  I never realized how much work it takes to start a blog. I just tried making one myself, not very easy! Keep up the good work.

 504. Baseball Picks
  June 18, 2012 at 2:53 am

  Great read here! I appreciate you making this nice blog.

 505. MLB Picks
  June 18, 2012 at 8:33 am

  I’ve been reading along for a while now. I just wanted to drop you a comment to say keep up the good work.

 506. MLB Picks
  June 18, 2012 at 9:28 am

  Hmmmmm that was weird, my comment got eaten. Anyway I wanted to say that it’s nice to know that someone else also mentioned this as I had trouble finding the same info elsewhere. This was the first place that told me the answer. Thanks.

 507. Free MLB Picks
  June 18, 2012 at 6:40 pm

  I just added this blog to my Fav’s. Very well written blog piece!

 508. Free MLB Picks
  June 18, 2012 at 6:46 pm

  Have you considered adding video to your blog posts to keep the readers more entertained? I recently read through the post and its quite good…thanks for the share

 509. Baseball Picks
  June 18, 2012 at 6:51 pm

  Once again another fine blog piece, it’s going right in my favorite’s folder.

 510. Tour packages to China
  June 19, 2012 at 5:08 pm

  Hey! I could have sworn I’ve been to this website before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

 511. Home Care Santa Monica
  June 20, 2012 at 7:06 pm

  Wow, great article.Thanks Again. Really Great.

 512. viagra
  June 22, 2012 at 9:19 pm

  Hello are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you require any coding knowledge to make your own blog? Any help would be really appreciated!

 513. viagra
  June 24, 2012 at 10:52 pm

  It is appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or suggestions. Maybe you can write next articles referring to this article. I wish to read more things about it!

 514. ssi disability lawyer los angeles
  June 25, 2012 at 7:09 am

  wow, awesome blog.Thanks Again. Cool.

 515. viagra
  June 25, 2012 at 3:27 pm

  This website can be a walk-by for all the data you wanted about this and didn’t know who to ask. Glimpse here, and you’ll positively uncover it.

 516. ssi disability lawyer los angeles
  June 25, 2012 at 4:39 pm

  Major thanks for the blog post.Thanks Again. Much obliged.

 517. viagra
  June 26, 2012 at 6:14 am

  Whoa! This blog looks just like my old one! It’s on a completely different topic but it has pretty much the same layout and design. Excellent choice of colors!

 518. Lower back pain relief
  June 26, 2012 at 2:19 pm

  I was wondering if you ever thought of changing the structure of your blog? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 images. Maybe you could space it out better?

 519. Top nail polish
  June 27, 2012 at 2:22 pm

  Hello would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m looking to start my own blog soon but I’m having a hard time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!

 520. Cheapest International Insurance
  June 30, 2012 at 4:16 am

  Say, you got a nice article post.Much thanks again.

 521. Trade Show Displays
  June 30, 2012 at 4:26 am

  Hey, thanks for the article.Really looking forward to read more. Really Cool.

 522. powered para gliders
  July 3, 2012 at 12:22 pm

  Hey! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok. I’m absolutely enjoying your blog and look forward to new posts.

 523. paramotor
  July 4, 2012 at 9:20 am

  Have you ever thought about writing an e-book or guest authoring on other blogs? I have a blog centered on the same subjects you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my readers would appreciate your work. If you’re even remotely interested, feel free to shoot me an e mail.

 524. back pain relief
  July 4, 2012 at 2:51 pm

  Hello, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam remarks? If so how do you stop it, any plugin or anything you can recommend? I get so much lately it’s driving me insane so any assistance is very much appreciated.

 525. Home Care Providers Los Angeles
  July 8, 2012 at 7:32 pm

  I truly appreciate this blog post.Really thank you! Really Cool.

 526. Portable Trade Show Display
  July 8, 2012 at 8:19 pm

  Really informative article post. Great.

 527. Trade Show Displays
  July 8, 2012 at 8:43 pm

  Thanks for the blog article.Thanks Again. Keep writing.

 528. Cheapest International Insurance
  July 12, 2012 at 1:54 am

  Im thankful for the post.Much thanks again. Great.

 529. high school diploma online
  July 13, 2012 at 8:03 am

  Hmm is anyone else encountering problems with the pictures on this blog loading? I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any suggestions would be greatly appreciated.

 530. Amsoil Dealer
  July 14, 2012 at 4:28 am

  Thanks for sharing, this is a fantastic blog post.Thanks Again. Will read on…

 531. Robot Forex Gratis
  July 16, 2012 at 10:29 am

  sekarang sudah jamannya cari uang dengan mudah, mencari peluang dari forex trading

 532. high school diploma online
  July 20, 2012 at 8:06 am

  Hello! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks weird when browsing from my iphone. I’m trying to find a template or plugin that might be able to fix this issue. If you have any suggestions, please share. Cheers!

 533. discount money safe
  July 20, 2012 at 10:10 pm

  Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve truly enjoyed browsing your blog posts. In any case I¡¦ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 534. century wavemaster
  July 20, 2012 at 11:09 pm

  I believe this internet site holds some really superb information for everyone : D.

 535. buy here
  July 20, 2012 at 11:14 pm

  I believe this site has got very wonderful composed subject material content .

 536. loan green online
  July 20, 2012 at 11:29 pm

  I consider something genuinely special in this website .

 537. bonus casino wagering
  July 21, 2012 at 12:11 am

  I am not very fantastic with English but I line up this real leisurely to translate.

 538. rent sell jewelry
  July 21, 2012 at 1:05 am

  Exactly what I was looking for, thanks for posting .

 539. orange county truck accident lawyer
  July 21, 2012 at 1:06 am

  Only a smiling visitor here to share the love (:, btw outstanding layout.

 540. antibullying
  July 21, 2012 at 1:30 am

  I really like your writing style, wonderful info , thanks for posting : D.

 541. scissor lift hire
  July 21, 2012 at 1:50 am

  Glad to be one of the visitors on this awesome website : D.

 542. cakes
  July 21, 2012 at 2:25 am

  I the efforts you have put in this, thankyou for all the great blog posts.

 543. cakes
  July 21, 2012 at 3:09 am

  Absolutely indited subject material , Really enjoyed looking through .

 544. 18k gold jewelry
  July 21, 2012 at 4:03 am

  Merely a smiling visitor here to share the love (:, btw outstanding style and design .

 545. coloration naturelle cheveux critique
  July 21, 2012 at 4:17 am

  Perfect piece of work you have done, this web site is really cool with good info .

 546. costa mesa yoga
  July 21, 2012 at 5:32 am

  You have brought up a very superb details , thankyou for the post.

 547. make life easier talk
  July 21, 2012 at 5:50 am

  Thankyou for this wondrous post, I am glad I noticed this web site on yahoo.

 548. xs nightclub las vegas
  July 21, 2012 at 5:59 am

  Respect to website author , some excellent entropy.

 549. seo irvine
  July 21, 2012 at 7:04 am

  Some genuinely excellent info , Gladiolus I noticed this.

 550. commercial gas
  July 21, 2012 at 8:39 am

  Keep up the good work , I read few blog posts on this web site and I think that your web site is rattling interesting and has got circles of great information.

 551. backyard chicken coop
  July 21, 2012 at 9:15 am

  I don’t unremarkably comment but I gotta admit thanks for the post on this amazing one : D.

 552. kitchen island lights
  July 21, 2012 at 9:38 am

  Some truly good info , Sword lily I noticed this.

 553. your scrape yellow pages
  July 21, 2012 at 9:49 am

  Very interesting points you have noted , thanks for posting .

 554. north texas homes
  July 21, 2012 at 10:50 am

  I am incessantly thought about this, thanks for posting .

 555. discount beutiful people
  July 21, 2012 at 11:28 am

  I genuinely enjoy reading through on this website , it has got superb articles .

 556. ricks cabaret
  July 22, 2012 at 6:09 am

  Precisely what I was looking for, thankyou for posting .

 557. wisconsin web design
  July 22, 2012 at 7:30 am

  This website is my intake , real wonderful pattern and perfect content .

 558. milwaukee web design
  July 22, 2012 at 7:37 am

  You are my breathing in, I possess few web logs and infrequently run out from to brand : (.

 559. ppi claim letter
  July 22, 2012 at 11:27 am

  I was examining some of your content on this internet site and I conceive this web site is real instructive! Retain posting .

 560. skate ski
  July 22, 2012 at 12:35 pm

  Wohh precisely what I was searching for, appreciate it for posting .

 561. interior decorators
  July 22, 2012 at 2:07 pm

  I reckon something genuinely interesting about your web blog so I saved to favorites .

 562. company formation
  July 22, 2012 at 3:02 pm

  I believe this website has very excellent composed content material articles .

 563. jeux gratuits casino machine a sous
  July 22, 2012 at 4:05 pm

  I like this post, enjoyed this one appreciate it for posting .

 564. how to treat mono
  July 22, 2012 at 5:04 pm

  I got what you intend, appreciate it for posting .Woh I am glad to find this website through google.

 565. contractor tax website
  July 22, 2012 at 6:15 pm

  I like this site because so much useful stuff on here : D.

 566. premiere personal injury law firm
  July 22, 2012 at 6:56 pm

  Enjoyed reading this, very good stuff, regards .

 567. grocery store layout
  July 22, 2012 at 8:57 pm

  Real informative and good body structure of written content , now that’s user pleasant (:.

 568. chair mats for carpet
  July 22, 2012 at 9:12 pm

  I consider something genuinely special in this web site .

 569. orthodox cross article
  July 22, 2012 at 11:13 pm

  You have brought up a very great points , thankyou for the post.

 570. thai ladies
  July 22, 2012 at 11:51 pm

  I dugg some of you post as I cogitated they were very helpful invaluable

 571. executive book summary
  July 23, 2012 at 1:28 am

  I think this is among the most significant info for me. And i am glad reading your article. But should remark on some general things, The site style is great, the articles is really nice : D. Good job, cheers

 572. code signing
  July 23, 2012 at 2:34 am

  fantastic post. Ne’er knew this, thanks for letting me know.

 573. how to beat a red light camera ticket
  July 23, 2012 at 3:23 am

  I like this post, enjoyed this one thanks for posting .

 574. voice over ip services
  July 23, 2012 at 4:22 am

  I really like assembling utile info, this post has got me even more info! .

 575. predictive dialler
  July 23, 2012 at 6:26 am

  I am impressed with this internet site , real I am a big fan .

 576. bad credit home loans
  July 23, 2012 at 7:10 am

  Lovely just what I was searching for.Thanks to the author for taking his time on this one.

 577. external menu display
  July 23, 2012 at 7:52 am

  Keep up the great work , I read few posts on this internet site and I think that your web blog is rattling interesting and has bands of excellent information.

 578. web design classes
  July 23, 2012 at 8:50 am

  hello there and thank you for your info ¡V I have certainly picked up something new from right here. I did however expertise several technical points using this web site, since I experienced to reload the web site a lot of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my e-mail and can look out for much more of your respective exciting content. Ensure that you update this again soon..

 579. city garage
  July 23, 2012 at 11:40 am

  I gotta favorite this site it seems very useful handy

 580. plano tire
  July 23, 2012 at 12:25 pm

  I like this web site very much, Its a real nice position to read and find info .

 581. the honeymoon vacation specials
  July 23, 2012 at 2:00 pm

  I am thankful that I observed this weblog , exactly the right info that I was looking for! .

 582. quality meisner acting
  July 23, 2012 at 3:20 pm

  Yeah bookmaking this wasn’t a bad decision outstanding post! .

 583. commercial treasure island las vegas
  July 23, 2012 at 4:11 pm

  I really like your writing style, good information, appreciate it for putting up : D.

 584. cleaning limestone
  July 23, 2012 at 4:29 pm

  Definitely believe that which you said. Your favorite justification seemed to be on the internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 585. tour cross country ski boots
  July 23, 2012 at 6:49 pm

  Merely wanna input that you have a very nice site, I enjoy the style and design it actually stands out.

 586. stash safes
  July 23, 2012 at 7:54 pm

  Very interesting information!Perfect just what I was looking for!

 587. jenesismindandbody.com.au
  July 23, 2012 at 10:11 pm

  Only wanna remark that you have a very nice internet site , I the layout it really stands out.

 588. internet sailing holiday
  July 24, 2012 at 12:07 am

  Unquestionably believe that which you said. Your favorite justification seemed to be on the internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 589. winter haven medicaid attorneys chat
  July 24, 2012 at 2:09 am

  Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I’ve really enjoyed surfing around your blog posts. After all I¡¦ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 590. cliquez ici
  July 24, 2012 at 5:14 am

  I like this blog its a master peace ! Glad I noticed this on google .

 591. consumers
  July 24, 2012 at 5:27 am

  I visited a lot of website but I conceive this one has something special in it in it

 592. ayurveda san diego
  July 24, 2012 at 5:59 am

  I like this internet site because so much utile stuff on here : D.

 593. medical alerts
  July 24, 2012 at 8:25 am

  Magnificent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just too wonderful. I actually like what you have acquired here, really like what you are saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it sensible. I cant wait to read far more from you. This is actually a tremendous website.

 594. appstar scam
  July 24, 2012 at 9:20 am

  Enjoyed looking at this, very good stuff, appreciate it.

 595. kailua kona hawaii
  July 24, 2012 at 11:33 am

  I also believe thence , perfectly written post! .

 596. home workout program
  July 24, 2012 at 11:54 am

  Some truly nice and useful information on this internet site , besides I believe the layout has fantastic features.

 597. cardio exercise video
  July 24, 2012 at 12:11 pm

  Yeah bookmaking this wasn’t a risky determination great post! .

 598. shirts
  July 24, 2012 at 1:10 pm

  Some really nice stuff on this internet site , I it.

 599. site preview
  July 24, 2012 at 2:34 pm

  I the efforts you have put in this, thankyou for all the great blog posts.

 600. tumbshots
  July 24, 2012 at 3:04 pm

  You have brought up a very superb details , thankyou for the post.

 601. tumbshots
  July 24, 2012 at 3:23 pm

  Some genuinely terrific work on behalf of the owner of this internet site , absolutely outstanding subject matter.

 602. learn about sedation dentist
  July 24, 2012 at 5:51 pm

  I am impressed with this internet site , real I am a big fan .

 603. study bonding teeth
  July 24, 2012 at 6:10 pm

  I like reading through and I think this website got some really utilitarian stuff on it! .

 604. task chairs
  July 24, 2012 at 8:06 pm

  I am impressed with this internet site , very I am a fan .

 605. guitar stands
  July 24, 2012 at 8:52 pm

  Would love to always get updated great blog ! .

 606. forex markets
  July 24, 2012 at 9:47 pm

  I like the valuable information you provide in your articles. I¡¦ll bookmark your blog and check again here frequently. I am quite sure I will learn many new stuff right here! Best of luck for the next!

 607. wholesale vitamix review
  July 25, 2012 at 1:40 am

  But wanna input on few general things, The website design and style is perfect, the subject material is real wonderful : D.

 608. garage door repair milwaukee
  July 25, 2012 at 2:33 am

  I dugg some of you post as I cogitated they were extremely helpful invaluable

 609. click
  July 25, 2012 at 4:07 am

  Very interesting information!Perfect just what I was searching for!

 610. tell us what you think
  July 25, 2012 at 8:29 am

  I am glad that I detected this weblog , just the right information that I was looking for! .

 611. search engine optimisation services
  July 25, 2012 at 9:40 am

  You have brought up a very excellent points , thankyou for the post.

 612. page one
  July 25, 2012 at 9:45 am

  I went over this website and I think you have a lot of good info , saved to fav (:.

 613. water heater installation
  July 25, 2012 at 10:50 am

  You have brought up a very fantastic points , thankyou for the post.

 614. commercial bathtub plumbing
  July 25, 2012 at 11:17 am

  You are my intake , I own few blogs and rarely run out from to brand : (.

 615. rate us
  July 25, 2012 at 1:08 pm

  I like the helpful information you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here frequently. I am quite sure I will learn many new stuff right here! Good luck for the next!

 616. costa mesa physical therapy
  July 25, 2012 at 1:32 pm

  I like this post, enjoyed this one regards for putting up.

 617. pool service orange county
  July 25, 2012 at 2:11 pm

  I like this weblog very much, Its a real nice situation to read and receive information.

 618. article
  July 25, 2012 at 2:44 pm

  I like this web site very much so much excellent info .

 619. internet marketing company discussions
  July 25, 2012 at 3:44 pm

  Some genuinely interesting points you have written. Aided me a lot, just what I was looking for : D.

 620. erotic toys talk
  July 25, 2012 at 4:38 pm

  I don’t ordinarily comment but I gotta tell appreciate it for the post on this special one : D.

 621. mis sold ppi claims
  July 25, 2012 at 6:18 pm

  I am not very wonderful with English but I come up this really leisurely to interpret .

 622. mis sold ppi claims
  July 25, 2012 at 6:21 pm

  I regard something truly special in this site.

 623. a guide to aumento de senos
  July 25, 2012 at 6:44 pm

  I was reading through some of your articles on this internet site and I believe this website is very informative ! Keep posting .

 624. no deposit bonus
  July 25, 2012 at 8:58 pm

  I dugg some of you post as I thought they were handy invaluable

 625. image
  July 25, 2012 at 10:01 pm

  I real delighted to find this internet site on bing, just what I was looking for : D besides bookmarked .

 626. faucet filter website
  July 26, 2012 at 2:09 am

  You have brought up a very wonderful details , thankyou for the post.

 627. design crafters
  July 26, 2012 at 5:29 am

  I’d perpetually want to be update on new posts on this site, saved to fav! .

 628. http://www.firearms-training.info
  July 26, 2012 at 5:51 am

  I really like your writing style, superb info , regards for posting : D.

 629. www.firearms-training.info
  July 26, 2012 at 5:54 am

  Very interestin