Home > Abuse of Process of Court, Art of Counter-CyberForensics, Blog, Breach of Expert Duties, Breach of Natural Justice, Breach of Prosecution's Duties, Case Law Studies, Chain of Custody, Chain of Evidence, Conspiracy Theory, Control, Credibility of Expert Witness, Criminal & Civil Liability of Expert Witness, Criminal Behavioral Studies, Criminal Justice, Criminal Procedures Code (Act 593) - Malayan Law, Criminology, Custody, Cyber Forensics & Investigations, Damages, Definition of Possession in Law, Domain Names, E-mail, Electronic Evidence, Evidence Act 1950 (Malayan Law), Expert At Crime Scene, Expert Evidence, Expert Witness, Federal Constitutions, First Information Report (FIR), Freedom and Privacy, Freedom of Thought, Fundamental Human Rights, Gazetted Expert Witness, Human Rights, Marriage & Privacy, Illegally Obtained Evidence, Information, Intellectual Properties & Copyrights, Invasion of Privacy, Knowledge, Law of Tort, Limitation of Immunity of Judge in Lower Court, Limitations to The Immunity Rule, Malicious Prosecution, Manner in which lack of competency may rise, Marriage Rights, Natural Justice, Networking and Internet, Penal Codes, Power and Privacy, Private Property, Private Spaces, Prosecution, Retrospective of Privacy, S 120 Parties to Civil Suits and Wives and Husbands, S1 Evidence Act 1950, S10 Evidence Act 1950, S11 Evidence Act 1950, S12 Evidence Act 1950, S122 Evidence Act (Communication During Marriage), S13 Evidence Act 1950, S14 Evidence Act 1950, S15 Evidence Act 1950, S16 Evidence Act 1950, S17 Evidence Act 1950, S2 Evidence Act 1950, S3 Evidence Act 1950, S4 Evidence Act 1950, S44 Fraud or Collusion in Obtaining Judgement or Incompetency of Court May Be Rise, S45 Evidence Act 1950, S5 Evidence Act 1950, S56 Fact Judicially Noticeable Need To Be Proved, S57 Facts of Which Court Must Take Judicial Notice, S6 Evidence Act 1950, S65 Evidence Act 1950, S65(1)(c) Evidence Act 1950, S7 Evidence Act 1950, S8 Evidence Act 1950, S9 Evidence Act 1950, S93 Exclusion of Evidence To Explain or Amend Ambigious Document, Scientific Evidence and Law, Secret of The Bodies, Territories of Selfness, The Theory of Pure Democracy, Trial Within Trial, True Definition of Natural Justice, Vicarious Liability, Websites, Without Search Warrant > First in the History of Malaysian Judiciary: Malicious Prosecution by Malaysian Deputy Public Prosecution and Misconduct (Tort) of a Malicious Magistrate Been Proved During Court Proceedings (The SuperSly of Malaysian Deputy Public Prosecutor and The First Magistrate To Be Called The Greatest Liar of All Time) – My Written Submission Against the Malicious Magistrate

First in the History of Malaysian Judiciary: Malicious Prosecution by Malaysian Deputy Public Prosecution and Misconduct (Tort) of a Malicious Magistrate Been Proved During Court Proceedings (The SuperSly of Malaysian Deputy Public Prosecutor and The First Magistrate To Be Called The Greatest Liar of All Time) – My Written Submission Against the Malicious Magistrate

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR

DALAM WILAYAH PERSEKUTUAN, MALAYSIA

RAYUAN JENAYAH NO:  41-147-2010

 

(Dalam perkara Mahkamah Majistret di Kuala Lumpur

Permohonan Jenayah No: 89-206-2010 pada 21.9.2010)

 

ANTARA

MOHAMAD IZAHAM BIN MOHAMED YATIM                            …PERAYU

DAN

PENDAKWA RAYA                                                                        …RESPONDEN

[berkenaan perkara Mahkamah Majistret di Kuala Lumpur

Kes Tangkap No:2-83-7119-2009]

HUJAHAN BERTULIS PIHAK PERAYU

Dengan izin Yang Arif Hakim,

1.                  Ini adalah hujahan bertulis pihak Perayu untuk rayuan terhadap keputusan Majistret, Mahkamah Majistret Jenayah 2, Kuala Lumpur yang menolak permohonan Perayu pada 21.9.2010 agar Majistret, Mahkamah Majistret Jenayah 2, Kuala Lumpur menarik diri daripada mendengar Kes Tangkap No:2-83-7119-2009.

LATARBELAKANG KES:

2.                  Perayu dihadapkan dengan pertuduhan seperti berikut:

Bahawa kamu pada 13/07/09 jam lebih kurang 6.00 petang di alamat 7-3-5 Jalan 2/38B, Taman SPPK Segambut, dalam Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, telah didapati memiliki sebanyak 106 klip video lucah yang disimpan di dalam Hard Disc jenis Hitachi Deskstar S/N R325559XK yang di bawah milikan kamu. Oleh yang demikian kamu telah melakukan suatu kesalahan di bawah seksyen 5(1)(a) Akta Penapisan Filem 2002 dan boleh dihukum di bawah seksyen 5(2) akta yang sama”.

3.                  Pihak Pendakwaan telah memanggil 7 orang saksi untuk membuktikan kes pendakwaan iaitu:

3.1             SP-1 iaitu Insp. Mohd Razif b. Mohd Zaid I/16542

3.2             SP-2 iaitu Zanariah binti Ibrahim

3.3             SP-3 iaitu Mohanaraj Naidi Subbiah

3.4             SP-4 iaitu Mohamad Zamri bin Roslan

3.5             SP-5 iaitu Insp. Mohd Shah Rizal bin Sahabudin Shah I/17525

3.6             SP-6 iaitu Ainy Suhailah binti Yunus

3.7             SP-7 iaitu Insp. Siti Mazira binti Zakaria

4.                  Ekshibit-ekshibit yang telah ditanda adalah seperti berikut:-

4.1             P-1 – Borang Serah Menyerah (Borang D6)

4.2             P2(a), (b), (c), (d) – (n) – 7 DVC, 3 VCD, 2 Cd, 1 thumb drive dan hard disc

4.3             P3(a – m) – 13 keping DVD

4.4             P9 – Copy SP2

4.5             P11 – Quotation Baru

4.6             P12 – Surat Lawyer 1 mohon tangguh tarikh perbicaraan

4.7             P13 – Surat Lawyer 3 mohon hak penjagaan anak

4.8             P14 – Surat Lawyer 7

4.9             P15 – Surat Lawyer 7A2 contoh isteri derhaka yang nyata

4.10         P16-(dalam softcopy)Surat lawyer 7A2 dokumen

4.11         P17-(softcopy) surat lawyer 8 dokumen

4.12         P18 – Surat Lawyer 8 mohon tangguh tarikh perbicaraan

4.13         P19 – yearfocal – terdapat nama Saliza binti Ramli

4.14         P20 – S6301428.jpg

4.15         P21-S6301429.jpg

4.16         P22-S6301430.jpg

4.17         P23-S6301431.jpg

4.18         P24-S6301432.jpg

4.19         P25-S6301433.jpg

4.20         P26-S6301434.jpg

4.21         P27-S6301435.jpg

4.22         P28-S6301436.jpg

4.23         P29-S6301437.jpg

4.24         P30-S6301438.jpg

4.25         P31- S6301439.jpg

4.26         P32- S6301440.jpg

4.27         P33- S6301441.jpg

4.28         P34 – Dang Wangi Report D29694/2009

4.29         P35 – Laporan Analisa

4.30         P36 – Copy SP2

4.31         P37-Borang Senarai Geledah

5.         Pihak Pembelaan telah memohon untuk memanggil 3 orang saksi untuk membangkitkan keraguan yang munasabah dan telah dibenarkan pada 24.11.2010. Perayu telah memberi keterangan secara bersumpah pada 13.12.2010. Pada 6.1.2011, Mahkamah Majistret Jenayah 2 telah menolak permohonan Perayu untuk memanggil 2 orang saksi lagi dan menetapkan tarikh untuk Hujahan pada 18.1.2011.

6.         Pihak Perayu juga pada tarikh Sambung Bicara 13.12.2010 semasa kes Pembelaan telah mengemukakan dokumen-dokumen untuk menunjukkan keraguan yang munasabah terhadap ekshibit-ekshibit “P-12” hingga “P-19”  kerana pembuat tidak dipanggil dan terdapat keterangan bercanggah di antara satu sama lain tetapi Mahkamah enggan menerima dan menanda dokumen-dokumen tersebut sebagai keterangan pihak pembelaan.

7.         Bagi permohonan Perayu agar Majistret, Mahkamah Majistret Jenayah 2, Kuala Lumpur menarik diri daripada mendengar Kes Tangkap No:2-83-7119-2009, afidavit-afidavit berikut telah difailkan dan Perayu memohon kepada Mahkamah yang Mulia ini agar afidavit-afidavit tersebut dirujuk bagi pendengaran rayuan ini:

6.1       Afidavit Sokongan Perayu yang diikrarkan pada 14.9.2010(kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Afidavit Sokongan Tersebut”); dan

6.2       Afidavit Jawapan Nurwahida Binti Mat Khairuddin yang diikrarkan pada 21.9.2010(kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Afidavit Jawapan Tersebut”).

8.         Perayu ingin menyatakan pada peringkat rayuan ini bahawa pada hari pendengaran permohonan agar Majistret, Mahkamah Majistret Jenayah 2, Kuala Lumpur menarik diri daripada mendengar Kes Tangkap No:2-83-7119-2009 pada 21.9.2010, Majistret telah menetapkan hujahan lisan pada jam 2.30 petang tetapi apabila prosiding dimulakan pada jam 2.30 petang pada hari yang sama, Majistret, Mahkamah Majistret Jenayah 2, Kuala Lumpur terus membuat keputusan menolak permohonan Perayu agar beliau menarik diri daripada mendengar  Kes Tangkap tersebut.

9.         Oleh yang demikian Perayu tidak berpeluang untuk membangkitkan bantahan terhadap Afidavit Jawapan Tersebut. Bantahan yang ingin dibangkitkan oleh Perayu terhadap Afidavit Jawapan Tersebut adalah deponen yang mengikrarkan afidavit adalah bukan Timbalan Pendakwaraya yang mengendalikan perbicaraan Kes Tangkap No:2-83-7119-2009.

10.       Di samping itu Perayu tidak berpeluang untuk membuat hujahan mengenai alasan-alasan yang telah dibangkitkan dan mengutarakan kes-kes yang menjadi asas bagi permohonan Perayu.

HUJAHAN PIHAK PERAYU

11.       Pihak Perayu dengan sesungguhnya ingin menyatakan di sini bahawa hanya pada 29.11.2010 Alasan Penghakiman bagi keputusan Majistret, Mahkamah Majistret Jenayah 2, Kuala Lumpur menolak permohonan Perayu agar Majistret, Mahkamah Majistret Jenayah 2 menarik diri daripada mendengar perbicaraan kes ini pada 21.9.2010 diperolehi dan  oleh yang demikian Perayu berhujah bahawa Perayu telah diprejudiskan oleh kelewatan tersebut sehingga Mahkamah yang Mulia ini terpaksa menangguhkan rayuan ini ke tarikh pendengaran pada 12.1.2011.

12.       Perayu ingin merujuk kepada kes Mahkamah Tinggi Voon Chin Fatt v. Public Prosecutor ACRJ(KL) Criminal Appeal No 3 1949 (di Tab A mukasurat 4Ikatan Otoriti Pihak Perayu) di mana Spenser Wilkinson J memutuskan bahawa kelewatan menyediakan Alasan Penghakiman yang menyebabkan pendengaran rayuan ditangguhkan adalah tidak boleh diterima:

“The delay in bringing the appellant to trial was regrettable. But the delay since the trial in the hearing of this appeal, which was due solely to the inability of the appellant to obtain the grounds of judgment of the learned District Judge was, in my opinion inexcusable.”

In view of the confusion between admissible and inadmissible evidence; of the fatc that admissible evidence does not appear to have been as unassailable as the learned District Judge appeared to have thought; and of the possibility of prejudice to the appellant through the long delay in writing the grounds of decision, it is impossible for this conviction to stand.”

13.       Walaubagaimanapun pihak Perayu turut berhujah mengenai alasan-alasan pihak Perayu di dalam permohonan agar Majistret, Mahkamah Majistret Jenayah 2, Kuala Lumpur menarik diri daripada mendengar perbicaraan Kes Tangkap No: 2-83-7119-2009 seperti di perenggan 3 Afidavit Sokongan Tersebut.

14.       Alasan di perenggan 3.4 Afidavit Sokongan Tersebut telah didengar dan keputusan telah dibuat pada 11.10.2010 oleh Mahkamah yang Mulia ini dan tidak lagi relevan kepada rayuan ini. Rayuan telah dibuat terhadap keputusan tersebut di Mahkamah Rayuan.

15.       Bagi alasan di perenggan 3.5 Afidavit Sokongan Tersebut, Nota-nota Keterangan bagi perbicaraan kes tangkap tersebut pada tarikh-tarikh 7.6.2010, 8.6.2010, 29.7.2010, 30.7.2010, 4.8.2010, 17.8.2010, 6.9.2010,20.9.2010, 21.9.2010 dan 30.9.2010 telah dibekalkan pada 5.10.2010 dan video rakaman perbicaraan pada 19.10.2010 yang dibekalkan TIDAK sepenuhnya dan terdapat percanggahan di dalam Nota-nota Keterangan tersebut sebagaimana yang telah dibangkitkan pada pendengaran permohonan di Mahkamah yang Mulia ini sebelum ini pada 11.10.2010.

16.       Terlebih dahulu Perayu ingin menyatakan bahawa Perayu membangkitkan bantahan terhadap Afidavit Jawapan Tersebut kerana deponen yang mengikrarkan afidavit adalah bukan Timbalan Pendakwaraya yang mengendalikan perbicaraan Kes Tangkap No:2-83-7119-2009.

17.       Mengikut perenggan pertama Afidavit Jawapan  Tersebut, deponen adalah Pembantu Undang-Undang yang lebih rendah grednya daripada Timbalan Pendakwaraya dan tidak mengendalikan perbicaraan Kes Tangkap tersebut kerana mengikut Nota-nota Keterangan, Timbalan Pendakwaraya adalah Nurul Ashiqin dan Siti Hajar.

18.       Oleh yang demikian Perayu berhujah bahawa Afidavit Jawapan Tersebut tidak boleh digunapakai untuk pendengaran permohonan agar Majistret, Mahkamah Majistret Jenayah 2, Kuala Lumpur menarik diri daripada mendengar perbicaraan Kes Tangkap No: 2-83-7119-2009 kerana  deponen tiada pengetahuan tentang prosiding perbicaraan Kes Tangkap Tersebut.

19.       Pihak Perayu ingin merujuk kepada kes Mahkamah Agung (yang mengikat Mahkamah ini) Wee Choo Keong v MBf Holdings Berhad & Anor And Another Appeal [1995] 3 MLJ 549 (Tab B di mukasurat 26 Ikatan Otoriti Pihak Perayu) di mana Chong Siew Fai CJ (Sabah dan Sarawak) memutuskan bahawa afidavit tidak boleh digunakan apabila tidak dapat membuktikan fakta-fakta yang diikrarkan di dalam afidavit tersebut:

“It is incumbent upon the plaintiffs to prove beyond reasonable doubt not only that Wee at the material time on 10 February 1993 at about 4.25pm was in his office, but also that the alleged acts and/or omissions by Ivan Wong were done on the instructions of Wee and were sufficient to constitute evasion of service of the court order on the part of Wee. After careful deliberation of submissions by counsel for both sides and detailed examination and analysis of all relevant evidence adduced in the form of affidavits and exhibits, I was of the view that the evidence, taken in totality, was insufficient to prove or fell short of proving to the criminal standard, ie beyond reasonable doubt the charge of contempt by evasion of service of the court order dated 9 February 1993 as alleged.”

20.       Pihak Perayu juga turut merujuk kepada kes Zamrud Properties Sdn Bhd v Pang Mooi Gaid & Anor [1999] 5 MLJ 180 (Tab C di mukasurat 12 Ikatan Otoriti Pihak Perayu) Faiza Thamby Chik J telah memutuskan bahawa afidavit yang diikrarkan oleh deponen yang tiada pengetahuan tentang fakta-fakta yang dinyatakan di dalam afidavit berkenaan maka afidavit berkenaan tidak boleh digunapakai:

The deponent in encl 2 has clearly stated that he was informed by his counsel of the happenings at the full trial in the sessions court. The deponent clearly has no personal knowledge of the happenings or the course of the trial at the sessions court and therefore is unable on his own to prove the facts as alleged in his affidavit. This is clearly hearsay evidence.”

21.       Majistret Mahkamah Majistret Jenayah 2, Kuala Lumpur telah terkhilaf dari segi undang-undang apabila dinyatakan di perenggan 1 bahawa alasan Perayu di perenggan 3.1 Afidavit Sokongan Tersebut adalah satu alasan yang tidak munasabah.

22.       Adalah tidak dipertikaikan bahawa pertuduhan di bawah Akta Penapisan Filem 2002 berada di bawah bidangkuasa Mahkamah Majistret. Walaubagaimanapun tiada sebarang kes berkenaan ‘hard disk’ yang telah diputuskan oleh mana-mana mahkamah di Malaysia disandarkan oleh Majistret, Mahkamah Majistret Jenayah 2.

23.       Oleh yang demikian, pihak Perayu ingin sesungguhnya menegaskan alasan di perenggan 3.1 Afidavit Sokongan Tersebut amat perlu diambilkira kerana pertuduhan yang dihadapkan terhadap Perayu mengenai cakera keras (‘hard disk’) memang merupakan kes pertama seumpamanya di Malaysia.

24.       Perayu berhujah dengan lebih lanjut bahawa apabila pertuduhan terhadap Perayu merupakan kes pertama seumpamanya di Malaysia dan tiada kes-kes yang pernah diputuskan oleh mana-mana Mahkamah di Malaysia maka adalah lebih wajar Majistret yang lebih kanan dan berpengalaman mendengar kes ini kerana melibatkan isu-isu teknikal dan undang-undang yang lebih kompleks dan mencabar.

25.       Setakat ini kes yang telah diputuskan di mahkamah Negara-negara Komanwel yang melibatkan pertuduhan mengenai cakera keras (‘hard disk’) adalah kes R v. Trapp [2009] S.J. No. 64; 2009 SKPC 109; 2009SK.C. LEXIS 686 (Tab D di mukasurat 1-13  Ikatan Otoriti Pihak Perayu) di mana pakar telah menunjukkan kepada mahkamah penggunaan ‘hash function’ atau ‘hash algorithm’ dan ‘hash value’ merupakan proses yang sangat kritikal dan penting di samping pengimejan forensik cakera keras dilakukan sebelumnya. Di dalam kes tersebut, pakar forensik komputer telah menggunakan SHA-1 sebagai ‘hash function’, ‘hash value’ pengiraan ‘hash value’ ditunjukkan dan dibandingkan dengan salinan imej forensik bagi cakera keras semasa perbicaraan.

26.       Oleh itu jelas terdapat ‘lacunae’di dalam undang-undang di Malaysia berkenaan pembuktian kes melibatkan cakera keras dan Majistret Mahkamah Majistret Jenayah 2 seharusnya menggunapakai peruntukan Seksyen 5 Kanun Prosedur Jenayah di mana undang-undang di England digunapakai untuk prosedur pembuktian kes melibatkan cakera keras.

27.       Majistret, Mahkamah Majistret Jenayah 2 di dalam Alasan Penghakimannya di perenggan 2 ada menyatakan bahawa kes telah selesai di peringkat pendakwaan dan sudah ditetapkan untuk keputusan. Keputusan telah diberikan pada 4.12.2010 di mana terdapat kes prima facie dan Perayu dipanggil membela diri walaupun hujahan pihak Pendakwaan bersandarkan kepada keterangan Saksi Pendakwaan keenam yang diisytihar sebagai (dengan izin) ‘hostile witness’ oleh Majistret, Mahkamah Majistret Jenayah 2 dan otoriti-otoriti yang dikemukakan di dalam hujahan bertulis pihak Pendakwaan tidak lengkap dan konklusif mengenai terdapat satu kes prima facie yang memprejudiskan Perayu.

28.       Perayu ingin menarik perhatian Mahkamah yang Mulia ini bahawa Perayu telah memohon Alasan Penghakiman bahawa terdapat satu kes prima facie terhadap Perayu agar Perayu dapat menyediakan kes pembelaan dan juga memanggil saksi-saksi bagi pembelaan. Walaubagaimanapun sehingga ke hari ini Alasan Penghakiman tersebut tidak diperolehi.

29.       Pada 13.12.2010 apabila Perayu membuat permohonan agar kes ditangguhkan dengan mengemukakan otoriti bahawa rayuan ini perlu didengar terlebih dahulu, permohonan telah ditolak tanpa mengambilkira kes yang telah diputuskan dan dikemukakan kepada Mahkamah Majistret yang mengikat Mahkamah Majistret Jenayah 2.

30.       Perayu telah mengemukakan kes Mahkamah Rayuan (yang mengikat Mahkamah ini) kes Rowstead Systems Sdn Bhd v. Bumicrystal Technology (M) Sdn Bhd [2005] 2 CLJ 471 (Tab E di mukasurat 471 Ikatan Otoriti Pihak Perayu) di mana Mahkamah Rayuan memutuskan bahawa penangguhan prosiding perlu dibenarkan apabila terdapat rayuan berkenaan keputusan Hakim yang menolak permohonan daripada menarik diri daripada mendengar kes tersebut.

Di muka surat 471, Mahkamah Rayuan memutuskan seperti berikut:

“As mentioned above, this case comes under the category of non-automatic disqualification. Hence the need to prove whether the element of bias exists. It has to be objectively decided, based on all the facts and circumstances of the case. But more important question to be asked is whether it is proper for such decision to be made by presiding judge against whom bias has been alleged? In other words, when a party alleges that a presiding judge is biased, and if the presiding judge himself decides he is not, would such decision not infringe the rule of natural justice in that “one should not be a judge in one’s own cause”. This, we think, is the crux of the instant case, even more so when the learned JC would have to decide the degree of bias that would be sufficient to affect his impartiality. In our judgment, this situation would come within the meaning of special circumstances.

We have taken into consideration the fact that in the event that a stay a proceedings was not granted and the learned JC be allowed to proceed with the hearing of this case, it would result in a waste of time and effort by all persons involved since if the Court of Appeal allows the appeal the whole proceedings conducted by the learned JC would have to be completely expunged. In the circumstances it would be more expedient to allow a stay of the proceedings until the hearing of the appeal has been completed.”

31.       Pada 24.12.2010 apabila kes ditetapkan untuk sambung bicara bagi kes Pembelaan dan sepina kepada saksi turut dicatitkan tarikh yang sama, waran tangkap dikeluarkan oleh Mahkamah kerana dikatakan tarikh sambung bicara sebenarnya pada 23.12.2010.

32.       Pada 6.1.2011 tarikh yang ditetapkan untuk Sebutan waran tangkap, waran tangkap telah dibatalkan dan Majistret, Mahkamah Majistret Jenayah 2 telah menolak permohonan pihak Pembelaan untuk memanggil 2 orang saksi pembelaan dan menetapkan kes untuk hujahan bertulis pada 18.1.2011.

33.       Selanjutnya, Perayu berhujah bahawa Majistret Mahkamah Majistret Jenayah 2 telah terkhilaf dari segi undang-undang apabila mendapati bahawa tiada sebab-sebab yang kukuh yang dapat membuktikan bahawa akan ada ketidakadilan ataupun keputusan yang berat sebelah dibuat oleh Majistret, Mahkamah Majistret Jenayah 2 seperti di perenggan 3 Alasan penghakiman bertarikh 11.11.2010.

34.       Bagi membalas alasan ini Perayu dengan sesungguhnya memohon agar Mahkamah yang Mulia ini dapat melihat sendiri rakaman video sepanjang perbicaraan dari 7.6.2010 hingga 6.11.2011 supaya Mahkamah yang Mulia ini dapat menilai sendiri samada Perayu telah dibenarkan mengemukakan soalan-soalan dengan sepenuhnya semasa pemeriksaan balas.

35.       Bagi menjawab alasan di perenggan 3 Alasan Penghakiman tersebut, Perayu bersandarkan alasan di perenggan 3.2 Afidavit Sokongan Tersebut, di mana pihak Perayu berhujah bahawa cara Majistret, Mahkamah Majistret Jenayah 2 mendengar dan menjalankan perbicaraan Kes Tangkap tersebut tidak mengikut kaedah dan prosedur di bawah undang-undang. Majistret, Mahkamah Majistret Jenayah 2 seharusnya membuat arahan yang jelas.

36.       Pada 29.7.2010 sehingga 19.10.2010 Perayu tidak dapat mengutarakan soalan-soalan dengan sepenuhnya terhadap semua saksi-saksi pendakwaan semasa pemeriksaan balas kerana dihalang oleh Mahkamah.

37.       Selanjutnya, bagi alasan di perenggan 3.3 Afidavit Sokongan Tersebut,

pihak Perayu berhujah bahawa hak Perayu telah dinafikan untuk melantik peguambela dan mendapat satu perbicaraan yang adil dan telus menurut Artikel 5 Perlembagaan Persekutuan (Tab F di mukasurat 1 Ikatan Otoriti Pihak Perayu).

38.       Artikel 5 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan seperti berikut:

5. Liberty of the person.

(1) No person shall be deprived of his life or personal liberty save in accordance with law.

(2) Where complaint is made to a High Court or any judge thereof that a person is being unlawfully detained the court shall inquire into the complaint and, unless satisfied that the detention is lawful, shall order him to be produced before the court and release him.

(3) Where a person is arrested he shall be informed as soon as may be of the grounds of his arrest and shall be allowed to consult by a legal practitioner of his choice.

39.       Tiada direkodkan di dalam Nota Keterangan bagi sambung perbicaraan pada 29.7.2010 mengenai permohonan penangguhan untuk melantik peguambela.

40.       Oleh itu hak Perayu untuk mendapat satu perbicaraan yang adil mengikut prinsip , dengan izin, ‘natural justice’ yang merangkumi ‘right to a fair hearing’ telah dikompromi.

41.       Bagi menyokong alasan ini pihak Perayu bersandarkan kepada satu kes

Mahkamah Persekutuan (yang mengikat Mahkamah ini) di dalam kes Jaginder Singh & Ors v. Attorney-General [1983] 1 MLJ 71 (Tab G di mukasurat 7 Ikatan Otoriti Pihak Perayu) di mana Raja Azlan Shah AG LP, Abdul Hamid FJ dan AbdoolCader J membenarkan rayuan perayu di dalam kes tersebut dan memutuskan seperti berikut:

What also vitiated the committal for contempt of court in this case was the learned judge’s failure to make plain to the appellants the specific nature of the charges and the opportunity to give them a fair hearing.”

42.       Pihak Perayu juga turut merujuk kepada kes Kanda v Government of Malaya [1962] AC 322, PC, (Tab H di mukasurat 14 Ikatan Otoriti Pihak Perayu) Lord Denning telah memutuskan bahawa:

“… The rule against bias is one thing. The right to be heard is another. Those two rules are the essential characteristics of what is called natural justice. They are the twin pillars supporting it. The Romans put them in the two maxims: Nemo judex in causa sua, and Audi alteram partem. They have recently been put in the two words, Impartiality and Fairness. But they are separate concepts and are governed by separate considerations. In the present case inspector Kanda complained of a breach of the second. He said that his constitutional right had been infringed. He had been dismissed without being given a reasonable hearing”.

43.       Adalah dihujahkan oleh Perayu bahawa hak untuk mendapat perbicaraan yang adil bukan setakat Mahkamah menyediakan pen dan notepad untuk catat nota prosiding (mukasurat 12 Nota Keterangan) tetapi hak untuk mendapat satu perbicaraan yang adil merupakan salah satu prinsip asas (dengan izin) ‘natural justice’.

44.       Menurut Nota Keterangan, terdapat ruang (‘gap’) di antara ekshibit-ekshibit yang dikemukakan di mahkamah yang menyebabkan pihak Perayu tidak dapat berhujah sepenuhnya dan ini telah memprejudiskan Tertuduh. Pihak Perayu ingin menarik perhatian Mahkamah yang Mulia bahawa di dalam Nota Keterangan bagi perbicaraan dari 7.6.2010 hingga 17.8.2010 tiada keterangan mengenai ekshibit-ekshibit “P4” “P5”, “P6”, ”P7, “P8’ dan “P10”. Di sini pihak Perayu telah menunjukkan bahawa Nota-nota Keterangan yang dibekalkan oleh Majistret, Mahkamah Majistret Jenayah 2, Kuala Lumpur adalah tidak sempurna dan ini boleh memprejudiskan Kes Tangkap tersebut.

45.       Tiada senarai klip video yang disediakan oleh Saksi Pendakwaan ke-7 (SP7) selaku Pegawai Penyiasat dan setiap satu daripada 106 klip video yang menjadi asas pertuduhan tidak ditanda sebagai ekshibit. Ini dapat dibuktikan dengan tiada keterangan direkodkan di dalam Nota-nota Keterangan sehingga 6.1.2011.

46.       Selain daripada itu, setelah meneliti Nota Keterangan tersebut, banyak tokok tambah, percanggahan keterangan yang direkodkan dan juga fakta-fakta penting tidak direkodkan oleh Majistret, Mahkamah Majistret Jenayah 2, Kuala Lumpur. Di antara percanggahan keterangan tersebut SP1 telah menyatakan bahawa beliau tiada sijil ENCase tetapi mengikut Nota Keterangan tersebut SP1 menyatakan bahawa beliau ada sijil dari satu syarikat dan identiti syarikat tersebut tidak dinyatakan (mukasurat 22 Nota Keterangan tersebut).

47.       Pihak Perayu juga berhujah bahawa terdapat tokok tambah di dalam Nota Keterangan pada 20.9.2010 apabila Kes Tangkap tersebut ditetapkan untuk Sebutan waran tangkap kerana Perayu tiada memaklumkan kepada Majistret, Mahkamah Majistret Jenayah 2, Kuala Lumpur bahawa Perayu dilepaskan pada waktu pagi 6.9.2010 tetapi ianya direkodkan di dalam Nota Keterangan (mukasurat 58 Nota Keterangan). Ini amat memprejudiskan Perayu kerana lain alasan diberikan lain yang direkodkan oleh Mahkamah Majistret Jenayah 2.

48.       Perayu juga turut menyatakan bahawa Perayu tidak berpeluang untuk mengemukakan laporan polis Pengadu asal semasa pemeriksaan balas saksi pendakwaan kelima dan semasa Perayu memberi keterangan (rakaman video perbicaraan pada tarikh 13.12.2010) kerana Mahkamah sendiri tidak membenarkannya walaupun laporan polis Pengadu asal amat material di dalam Kes Tangkap tersebut (mukasurat 47 dan 48 Nota Keterangan).

49.       Tambahan lagi di dalam Kes Tangkap tersebut, Mahkamah Majistret Jenayah 2, Kuala Lumpur telah menerima sebagai bukti setiap dokumen lain yang dikatakan diekstrak oleh SP1 dan dalam bentuk ‘softcopy’ (Ekshibit-ekshibit “P-11”, P-12”, “P-13”, “P-14, “P-15”, “P-16”, “P-17”, “P-18”, “P-19”, “P-20”, “P-21”, “P-22, “ P-23”, “P-24” P-25”, “P-26”, “P-27”, “P-28”, “P-29”, “P-30”, “P-31”, “P-32” dan “P-33” mukasurat 16,17 Nota Keterangan) yang tiada kaitan langsung dengan pertuduhan dan tidak termasuk di dalam lingkungan definisi “filem” sebagaimana yang diperuntukkan oleh Seksyen 3 Akta Penapisan Filem 2002. Walaubagaimanapun bantahan telah dibangkitkan oleh Perayu.

50.       Pihak Perayu juga ingin menyatakan bahawa pengemukaan dokumen cetakan komputer berupa gambar-gambar tersebut yang telah ditanda sebagai ekshibit “P21” hingga “P33” adalah tanpa sebarang kebenaran daripada pembuat dokumen-dokumen tersebut, memprejudiskan Perayu dan tidak relevan kepada pertuduhan terhadap Perayu.

51.       Pihak Pendakwaan turut memanggil SP6 untuk memberi keterangan mengenai ekshibit “P21” hingga “P33” yang kononnya mengikut pihak Pendakwaan diekstrak dari cakera keras tersebut. Walaubagaimanapun SP6 menggunapakai peruntukan undang-undang Seksyen 122 Akta Keterangan 1950 kerana beliau mempunyai ‘privilege’ ke atas gambar-gambar berbentuk perlakuan tersebut yang merupakan satu bentuk komunikasi di antara Perayu dan SP6. Mahkamah sendiri telah turut memutuskan bahawa ekshibit “P-20” hingga “P-33” adalah dokumen-dokumen yang dilindungi di bawah privilege di bawah Seksyen 122 Akta Keterangan 1950 dan juga telah membuat keputusan bahawa SP6 adalah (dengan izin) ‘hostile witness’.

52.       Pihak Perayu ingin menarik perhatian Mahkamah kepada satu kes yang diputuskan oleh VT Singham J di dalam kes Ah Poon & Ors v Public Prosecutor [2006] 5 CLJ 521 (Tab I di mukasurat 10 Ikatan Otoriti Pihak Perayu) di mana VT Sigham J menyatakan seperti berikut:

“Irrelevant and Prejudicial Facts Or Evidence

[17] As for the police report which contains serious allegation that the accuseds are suspected to be involved in the activity of prostitution, it cannot be denied that this is highly prejudicial, inadmissible or is otherwise objectionable and the accuseds have every right to know and understand the contents and they should be given the opportunity of raising any objection to the contents of the police report which is against them. In the instant case, there is nothing in the record to show whether the contents of the police report which has been marked as exh. P 3 was read and explained to the accuseds and what was their response.

[18] It is paramount importance that all documentary evidence which are tendered as evidence by the prosecution and marked as exhibits in proceedings where the accused has pleaded guilty to a charge if possible should be shown, read and explained to the accuseds and understood by him or her so that in the event the contents of the documents which contains some incriminating facts which implicates the accuseds are disputed or not admitted, the document will have to be rejected without having it marked as an exhibit…..Be that as it may, a document or an exhibit is not to be admitted unless it is relevant to the charge.”

53.       Adalah dihujahkan bahawa Majistret, Mahkamah Majistret Jenayah 2, Kuala Lumpur seharusnya memastikan Mahkamah berlaku adil kepada Perayu tambahan pula Perayu tidak diwakili peguam dan perlu mengemukakan soalan-soalan semasa pemeriksaan balas setiap saksi pendakwaan sendiri.

54.       Perayu ingin merujuk kepada satu kes Mahkamah Rayuan Hock Hua Bank (Sabah) Bhd v Yong Liuk Thin & Ors [1995] 2 MLJ 213 (Tab J di mukasurat 17 Ikatan Otoriti Pihak Perayu) (yang mengikat Mahkamah ini) di mana Mahkamah Rayuan memutuskan seperti berikut:

“To disqualify a judge, there must be circumstances or facts which have
been shown to exist which would lead a reasonable and fair-minded
onlooker or which would have given reasonable ground for him to suspect that the case would not be decided according to the evidence.”

55.       Perayu berhujah bahawa Perayu telah berjaya menunjukkan fakta-fakta dari Nota Keterangan dan rakaman video perbicaraan Kes Tangkap tersebut yang boleh menjurus kepada keadaan yang munasabah bahawa Kes Tangkap tersebut diputuskan berdasarkan bukti-bukti yang tidak kukuh.

56.       SP5 iaitu pegawai yang terlibat semasa geledah dan SP7 iaitu Pegawai Penyiasat sendiri mengesahkan Tertuduh tiada di tempat kejadian pada 13.7.2009. Oleh yang demikian milikan secara fizikal tidak dibuktikan langsung (rakaman video prosiding perbicaraan pada 19.10.2010).

57.       Pihak Perayu seterusnya berhujah bahawa prinsip undang-undang yang digunapakai oleh Majistret, Mahkamah Majistret Jenayah 2 adalah bukan prinsip undang-undang yang terpakai untuk penentuan samada permohonan untuk seseorang Hakim menarik diri daripada mendengar kes di hadapan beliau.

58.       Majistret, Mahkamah Majistret Jenayah 2 merujuk kepada kes Mohamed Ezam Mohd Nor & Ors v Inspector General of Police [2001] 2 MLJ 481 (Tab K di mukasurat 21 dan 22 Ikatan Otoriti Pihak Perayu) di mana Augustine Paul J memutuskan seperti berikut:

“Any attempt made to hold a judgment against the decider whether directly or indirectly, explicitly or implicitly or even dressed and fashioned as a perception will strike at the very core of the administration of justice and lead to the destruction of the independence of the judiciary. A criticism can be said to be fair, even when wrong, if it is based on a legal analysis of the issues decided in a case. A criticism cannot be fair when it is built upon facts which are not truly stated and also when it is based mostly on surmises or unauthorized versions furnished by interested parties. On
the facts, the application made to recuse the judge was frivolous, vexatious and an abuse of the process of the court. Just as it is
improper for a judge to hear a case when there may be a reasonable perception of bias if he hears the case, it is equally wrong for him to disqualify himself from hearing a case when there are no grounds to do so”

59.       Oleh yang demikian otoriti yang digunapakai untuk Alasan Penghakiman

bertarikh 11.11.2010 adalah tidak relevan.

60.       Adalah dihujahkan bahawa prinsip undang-undang yang terpakai bagi menentukan isu seseorang Hakim perlu menarik diri daripada mendengar kes di hadapan beliau adalah undang-undang yang mantap seperti mana prinsip undang-undang yang telah diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan (yang mengikat Mahkamah ini) di dalam kes Mohamed Ezam Mohd Nor & Ors v Ketua Polis Negara [2002] 1 MLJ 321 (Tab L di mukasurat 5 Ikatan Otoriti Pihak Perayu) di mana Mahkamah Persekutuan memutuskan seperti berikut:

“The test to be applied in the present case was the ‘real danger of bias’
test. Hence, the question here was whether having regard to the facts
and circumstances, was there a real danger of bias on the part of the
learned trial judge when he heard the habeas corpus application“

Mahkamah Persekutuan di dalam kes tersebut merujuk kepada undang-undang yang diputuskan di England berkaitan ‘bias’ seperti di dalam kes R v Gough [1993] AC 646 seperti berikut:

“[7] In England, the courts applied the ‘real danger’ of bias test in a criminal case. In R v Gough [1993] AC 646, the House of Lords rejected the reasonable suspicion test. Lord Goff, after examining the authorities in detail, reformulated the real danger test as follows (at p 670):

[Having] ascertained the relevant circumstances, the court should ask
itself whether, having regard to those circumstances, there was a
real danger of bias on the part of the relevant member of the
tribunal in question, in the sense that he might unfairly regard (or
have unfairly regarded) with favour, or disfavour, the case of a party
to the issue under consideration
(Emphasis added.)

[8] His Lordship also made it clear that this was the test to apply in all cases of apparent bias, whether concerned with justices or other members of inferior tribunals, or with jurors (like Webb) or with arbitrators.”

61.       Perayu berhujah bahawa berdasarkan kes Mahkamah Persekutuan tersebut, (dengan izin) ‘the real danger of bias’ boleh dibuktikan daripada Nota Keterangan dan rakaman video perbicaraan Kes Tangkap tersebut seperti mana hujahan-hujahan lanjut di perenggan-perenggan 26 hinga 49 di atas.

62.       Di dalam kes Metropolitan Properties Co (FGC) Ltd v Lannon [1969] 1 QB 577 (Tab M di mukasurat 8 Ikatan Otoriti Pihak Perayu) Lord Denning memutuskan bahawa Mahkamah perlu mengelak unsur-unsur ‘bias’ seperti berikut:

“A man may be disqualified from sitting in a judicial capacity on one of two grounds. First, a “direct pecuniary interest” in the subject-matter. Second, “bias” in favour of one side or against the other.

So far as “percuniary interest” is concerned, I agree with the Divisional Court that there is no evidence that Mr John Lannon had any direct pecuniary interest in the suit.

So far as bias is concerned, it was acknowledged that there was no actual bias on the part of Mr Lannon, and no want of good faith. But it was said that there was, albeit unconscious, a real likelihood of bias. This is a matter on which the law is not altogether clear: but 1 start with the oft-repeated saying of Lord Hewart CJ in R v Sussex Justices, ex parte McCarthy [1924] 1 KB 256: “It is not merely of some importance, but is of fundamental importance that justice should not only be done, but should manifestly and undoubtedly be seen to be done.”

In R v Barnsley Licensing Justices, ex parte Barnsley and District Licensed Victuallers’ Association [1960] 2 QB 167, Devlin] appears to have limited that principle considerably, but I would stand by it. It brings home this point: in considering whether there was a real likelihood of bias, the court does not look at the mind of the justice himself or at the mind of the chairman of the tribunal, or whoever it may be, who sits in a judicial capacity. Tt does not look to see if there was a real likelihood that he would, or did, in fact favour one side at the expense of the other. The court looks at the impression which would be given to other people. Even if he was as impartial as could be, nevertheless if right-minded persons would think that, in the circumstances, there was a real likelihood of bias on his part, then he should not sit. And if he does sit, his decision cannot stand: Nevertheless there must appear to be a real likelihood of bias. Surmise or conjecture is not enough. There must be circumstances from which a reasonable man would think it likely or probable that the justice, or chairman, as the case may be, would, or did, favour one side unfairly at the expense of the other. The court will not inquire whether he did, in fact, favour one side unfairly. Suffice it that reasonable people might think he did. The reason is plain enough. Justice must be rooted in confidence: and confidence is destroyed when right-minded people go away thinking: “The judge was biased.”

63.       Pihak Perayu turut berhujah bahawa adalah menjadi tanggungjawab Majistret, Mahkamah Majistret Jenayah 2, Kuala Lumpur pada setiap masa untuk bersifat adil, ‘impartial’ dan membantu Perayu di dalam perbicaraan Kes Tangkap tersebut yang tidak diwakili peguambela sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Kanun Prosedur Jenayah.

64.       Perayu ingin mengemukakan pandangan berkenaan ‘impartiality of judges’ di mana NH Chan di dalam bukunya “How To Judge The Judges” di mukasurat 17 (Tab N mukasurat 17 Ikatan Otoriti Pihak Perayu) merujuk kepada David Pannick, di dalam buku Judges, pada mukasurat 39-40, yang mencatatkan seperti berikut:

“Few judges could hope to emulate the impartiality of Chief Justice Mansfield: he presided, fairly, at the trial of Lord George Gordon in 1781 for alleged treason despite the fact that his own house had been burnt down in the riots provoked by Gordon. The trial resulted in Gordon’s acquittal (see Lord Campbell, The Lives of the Chief Justices of England, 3rd edn, 1874, Vol 3, pp 128-129). But all judges would now decline to sit in judgment on a case where their personal feelings or interests made it impossible for them to act in an impartial manner.

For an account of what caused the Gordon Riots, see Lord Denning What Next in the Law, pp 23, 24:

The greatest tragedy that befell Lord Mansfield was in the Gordon Riots of 1780.

One of the subjects on which he had always shown his enlightened views was that of religious toleration…. But he was in advance of his time. On one occasion the City of London elected a man as sheriff. They knew he was a dissenter and would not serve. They imposed a fine on him for not serving. Lord Mansfield held that the fine was invalid. It was a piece of persecution. He said:

“Temporal punishment ought not to be inflicted for mere opinions with respect to particular modes of worship.”

The City was so upset that many regarded Lord Mansfield as “little better than an infidel”.

On another occasion a Roman Catholic priest had said mass contrary to the law of the land. He was tried before Lord Mansfield and a jury. He was undoubtedly guilty as the law then stood. But Lord Mansfield summed up for an acquittal. His final words to the jury were:

“Take notice, if you bring him in guilty the punishment is very severe; a dreadful punishment indeed! Nothing less than perpetual imprisonment!”

The jury found a verdict of “Not Guilty”: but many zealous Protestants were candalized. Rumours were spread abroad that the Lord Chief Justice was not only a Jacobite but a Papist, and some even asserted that he was a Jesuit in disguise.

Lord George Gordon then led the cry of “No Popery” and stirred up the people to violence. The great object of vengeance was Lord Mansfield. The mob marched on his house in Bloomsbury Square. The magistrates wished him to call in the soldiers to defend him. But he refused. The multitude came on, carrying torches and combustibles. They began to batter his front door. He then escaped with his wife through the back door. They burnt his house and all that was in it. His precious library went up in flames.

At p 25:

The insurrection was quelled. Lord George Gordon was tried for high treason. Lord Mansfield presided at the trial with a jury. Nowadays we should have considered it undesirable, lest he be thought to be prejudiced against Gordon. But Lord Mansfield tried the case with perfect propriety. Erskine defended Gordon. The defence was that Gordon himself had no hand in the violence. It was the “lawless herd, with fury blind” who did it. The jury acquitted Gordon. It was the best thing that could happen.

According to Lord Bingham (see The Sultan Azlan Shah Law Lectures, Lord Bingham: The Law as the Handmaid of Commerce, p 367):

… although Mansfield has left a generally golden reputation behind him, he was in his day the subject of sustained personal vilification perhaps never suffered by any other judge in any place at any time. I refer to the anonymous Letters ofjunius, some of which were addressed to him personally and attacked in the strongest terms his partial and pro-government approach in particular to libel trials. During the Gordon riots of June 1780 his carriage windows were smashed by the mob, he was hustled as he left the House of Lords, his house in Bloomsbury Square was burned and his library destroyed. In comparison with penalties such as these the strictures of the press to which the modern judge is exposed may seem a somewhat moderate affliction.

He served as Chief Justice for 32 years.”

65. Daripada keterangan saksi-saksi pendakwaan sebagaimana yang direkodkan di dalam Nota Keterangan bagi Kes Tangkap tersebut, amat jelas terdapat unsur-unsur pendakwaan bersifat mala fide (“Malicious Prosecution”) di dalam Kes Tangkap tersebut dan faktor ini perlu diambilkira oleh Mahkamah yang mulia ini.

66. Kesimpulannya berdasarkan hujahan-hujahan yang dikemukakan di atas, Perayu memohon agar rayuan ini dibenarkan kerana pihak Perayu telah berjaya menunjukkan terdapat ‘real danger of bias’ di pihak Majistret di dalam mendengar dan membuat keputusan bagi Kes Tangkap tersebut. Oleh yang demikian, Perayu dengan sesungguhnya memohon agar satu perintah penggantungan prosiding dibuat berdasarkan kes Rowstead Systems Sdn Bhd v. Bumicrystal Technology (M) Sdn Bhd [2005] 2 CLJ 465 yang mengikat Mahkamah ini di mana sekiranya satu pengantungan prosiding tidak dibenarkan akan membuang masa dan merugikan usaha setiap pihak sekiranya rayuan ini dibenarkan oleh Mahkamah ini. Oleh itu, Perayu memohon agar perintah dibuat agar kes terhadap Perayu didengar oleh Majistret lain demi keadilan bagi Perayu di dalam kes ini.

……………………………..

Mohamad Izaham bin Mohamed Yatim

Perayu

12hb Januari 2011Advertisements
Categories: Abuse of Process of Court, Art of Counter-CyberForensics, Blog, Breach of Expert Duties, Breach of Natural Justice, Breach of Prosecution's Duties, Case Law Studies, Chain of Custody, Chain of Evidence, Conspiracy Theory, Control, Credibility of Expert Witness, Criminal & Civil Liability of Expert Witness, Criminal Behavioral Studies, Criminal Justice, Criminal Procedures Code (Act 593) - Malayan Law, Criminology, Custody, Cyber Forensics & Investigations, Damages, Definition of Possession in Law, Domain Names, E-mail, Electronic Evidence, Evidence Act 1950 (Malayan Law), Expert At Crime Scene, Expert Evidence, Expert Witness, Federal Constitutions, First Information Report (FIR), Freedom and Privacy, Freedom of Thought, Fundamental Human Rights, Gazetted Expert Witness, Human Rights, Marriage & Privacy, Illegally Obtained Evidence, Information, Intellectual Properties & Copyrights, Invasion of Privacy, Knowledge, Law of Tort, Limitation of Immunity of Judge in Lower Court, Limitations to The Immunity Rule, Malicious Prosecution, Manner in which lack of competency may rise, Marriage Rights, Natural Justice, Networking and Internet, Penal Codes, Power and Privacy, Private Property, Private Spaces, Prosecution, Retrospective of Privacy, S 120 Parties to Civil Suits and Wives and Husbands, S1 Evidence Act 1950, S10 Evidence Act 1950, S11 Evidence Act 1950, S12 Evidence Act 1950, S122 Evidence Act (Communication During Marriage), S13 Evidence Act 1950, S14 Evidence Act 1950, S15 Evidence Act 1950, S16 Evidence Act 1950, S17 Evidence Act 1950, S2 Evidence Act 1950, S3 Evidence Act 1950, S4 Evidence Act 1950, S44 Fraud or Collusion in Obtaining Judgement or Incompetency of Court May Be Rise, S45 Evidence Act 1950, S5 Evidence Act 1950, S56 Fact Judicially Noticeable Need To Be Proved, S57 Facts of Which Court Must Take Judicial Notice, S6 Evidence Act 1950, S65 Evidence Act 1950, S65(1)(c) Evidence Act 1950, S7 Evidence Act 1950, S8 Evidence Act 1950, S9 Evidence Act 1950, S93 Exclusion of Evidence To Explain or Amend Ambigious Document, Scientific Evidence and Law, Secret of The Bodies, Territories of Selfness, The Theory of Pure Democracy, Trial Within Trial, True Definition of Natural Justice, Vicarious Liability, Websites, Without Search Warrant
 1. Stephanie Carlisle
  January 17, 2011 at 10:19 am

  Good morning Encik Izaham.My name is Stephanie and i’m the group leader for our group research.First of all,I would like to apologise because we missed your result of your case that day.Anyway,we want to ask you a favor.We want to know more about your case for our project(Malaysian Legal System).I heard from a friend of mine that today you will to go court.So can we know what is the judgement?I hope you can inform me as soon as possible because we will present our research next month.Thank you.

 2. Rapidshare Search
  January 20, 2011 at 2:31 am

  Interesting and useful information. I just wanna tell U “Thanks”. Thanks!
  Im glad to see this informative article. Thanks for such helpful and useful post.
  That is f*ckin’ awesome Anti Cyber Forensics – Art of Counter-Cyber Forensics . Very good and interesting article. Thanks for helpful and useful information.
  I enjoyed to find this article. I like your point of view. Thanks a lot. Cheers
  Im glad that I found it, Very well post here.
  Good for U. I think its one of the most informative post in this theme. Lookin’ forward.
  I enjoyed to c that thinks. Great informative and helpful article.
  Awesome informative post. Thanks for helpful article.
  So helpful and so useful post. Thanks for such informative post. Good job.
  Im happy U did it. Thanks for writing so informative post. Im lookin’ forward to c and read ur next post. Cheers
  I found here something new and interesting. Thanks
  I have many question about your post. I think u should write lot of more details. But Thanks anymore
  Today I read some very interesting article. Its Ur article. Thanks
  I impressed reading your article. Keep the good job but Ill be in touch. Lookin’ forward
  I’m glad it was useful to me. Thanks for your work. Ill be in touch
  First of all I care for the quality of your post. That was interesting to read and helpful article. And Im lookin’ forward to see your next thinks.
  Important information for me. Thanks for really competent informative article. Ill be in touch with U
  Really helpful information for me. Thnak U much times as think as possible. Luv U
  I think this is one of the most important information for me. And im glad reading your article. Good job, cheers

 3. strange news
  March 22, 2012 at 3:07 am

  I always was interested in this subject and stock still am, thankyou for putting up.

 4. ftp sites
  March 22, 2012 at 10:31 am

  You are my inhalation , I possess few web logs and often run out from to brand : (.

 5. TUV Rheinland Safety Gal
  March 22, 2012 at 12:46 pm

  Oh my goodness! an amazing article dude. Thank you However I am experiencing issue with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting identical rss problem? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

 6. colour contact lenses
  March 22, 2012 at 5:33 pm

  I really like your writing style, fantastic info , thanks for posting : D.

 7. louisiana golf
  March 23, 2012 at 7:47 am

  Only wanna input on few general things, The website style is perfect, the articles is rattling great : D.

 8. omron elite 7300w
  March 23, 2012 at 8:30 am

  I always was concerned in this subject and still am, thanks for posting .

 9. omron hem 780 review
  March 23, 2012 at 7:21 pm

  Some truly nice stuff on this internet site , I love it.

 10. pension loans
  March 23, 2012 at 7:26 pm

  Excellent post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Very useful information specially the last part 🙂 I care for such information much. I was seeking this particular information for a very long time. Thank you and best of luck.

 11. water ionizers
  March 23, 2012 at 10:33 pm

  Thankyou for helping out, great information.

 12. melbourne strip clubs
  March 23, 2012 at 11:42 pm

  I think this is among the most significant info for me. And i’m glad reading your article. But want to remark on some general things, The site style is perfect, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 13. more information
  March 24, 2012 at 2:37 am

  I don’t normally comment but I gotta say regards for the post on this amazing one : D.

 14. payroll service
  March 24, 2012 at 1:48 pm

  I love your writing style truly enjoying this internet site .

 15. photon plus
  March 24, 2012 at 10:14 pm

  I went over this internet site and I think you have a lot of fantastic information, bookmarked (:.

 16. san diego bed and breakfast discussions
  March 25, 2012 at 4:23 am

  Only wanna tell that this is very useful , Thanks for taking your time to write this.

 17. fast payday loans
  March 25, 2012 at 8:17 am

  Thankyou for all your efforts that you have put in this. very interesting information.

 18. learn about cash loan online
  March 26, 2012 at 5:34 am

  Just what I was searching for, regards for putting up.

 19. payroll service
  March 26, 2012 at 5:58 am

  Unquestionably believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the web the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people think about worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 20. look into consolidate payday loans
  March 26, 2012 at 7:20 am

  Some truly quality articles on this web site , saved to bookmarks .

 21. Guadalupe Niksich
  March 26, 2012 at 1:17 pm

  Hi there! I could have sworn I’ve visited your blog before but after looking at many of the articles I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m certainly happy I stumbled upon it and I’ll be bookmarking it and checking back often!

 22. free clubs in vegas
  March 26, 2012 at 6:16 pm

  Loving the information on this website , you have done outstanding job on the articles .

 23. worth reading
  March 26, 2012 at 7:51 pm

  As I website possessor I think the content material here is rattling excellent , regards for your efforts.

 24. accident at work compensation
  March 26, 2012 at 11:43 pm

  But a smiling visitor here to share the love (:, btw great style and design .

 25. evaporative cooling perth
  March 27, 2012 at 11:37 am

  Really clear site, thankyou for this post.

 26. havanese training
  March 27, 2012 at 3:40 pm

  I gotta bookmark this web site it seems very beneficial very useful

 27. debt consolidation program on-line
  March 27, 2012 at 5:29 pm

  excellent post.Never knew this, regards for letting me know.

 28. makita ls1216l
  March 27, 2012 at 7:47 pm

  hey there and thank you for your information ¡V I have certainly picked up something new from right here. I did however expertise a few technical issues using this web site, since I experienced to reload the website many times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and can damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I¡¦m adding this RSS to my email and can look out for much more of your respective fascinating content. Make sure you update this again very soon..

 29. pots and pans reviews
  March 27, 2012 at 9:46 pm

  Very interesting information!Perfect just what I was searching for!

 30. business vehicle insurance group
  March 27, 2012 at 11:24 pm

  As soon as I discovered this internet site I went on reddit to share some of the love with them.

 31. melbourne strippers
  March 28, 2012 at 1:36 am

  I dugg some of you post as I thought they were extremely helpful very useful

 32. Worms in Dogs Symptoms
  March 28, 2012 at 6:21 am

  Very interesting subject , thankyou for putting up. “The great leaders have always stage-managed their effects.” by Charles De Gaulle.

 33. vaporizers
  March 28, 2012 at 11:31 am

  Just wanna say that this is very useful , Thanks for taking your time to write this.

 34. diy roof repair
  March 28, 2012 at 1:01 pm

  Very interesting points you have observed , appreciate it for putting up.

 35. lentillas gato
  March 28, 2012 at 3:40 pm

  I like your writing style truly enjoying this internet site .

 36. palm desert plumber
  March 28, 2012 at 9:29 pm

  Simply wanna remark on few general things, The website pattern is perfect, the content material is rattling wonderful : D.

 37. airel tv
  March 28, 2012 at 11:45 pm

  wonderful post. Ne’er knew this, appreciate it for letting me know.

 38. body opponent bag
  March 29, 2012 at 1:15 am

  You are my inspiration , I have few web logs and very sporadically run out from to brand : (.

 39. team
  March 29, 2012 at 2:28 am

  I admire your piece of work, appreciate it for all the interesting articles .

 40. try wartrol ingredient
  March 29, 2012 at 6:23 am

  Loving the info on this site, you have done great job on the content .

 41. research credit counseling corp
  March 29, 2012 at 1:47 pm

  I like this blog so much, saved to favorites .

 42. read this
  March 30, 2012 at 2:00 am

  Appreciate it for this howling post, I am glad I noticed this site on yahoo.

 43. click for snore guard review
  March 30, 2012 at 5:57 am

  I like this post, enjoyed this one thankyou for posting .

 44. christian debt consolidation
  March 30, 2012 at 6:18 am

  Yeah bookmaking this wasn’t a risky determination great post! .

 45. debt management solutions
  March 30, 2012 at 8:05 am

  I think this internet site contains some very excellent info for everyone : D.

 46. research hr outsourcing
  March 30, 2012 at 1:38 pm

  Some genuinely choice articles on this internet site , saved to favorites .

 47. click on over here
  March 30, 2012 at 6:13 pm

  This site is mostly a stroll-via for all the info you wanted about this and didn’t know who to ask. Glimpse right here, and also you’ll undoubtedly uncover it.

 48. denver attorneys
  April 1, 2012 at 2:00 am

  Real nice style and good subject matter, nothing at all else we require : D.

 49. individual tax services information
  April 1, 2012 at 9:34 am

  I am pleased that I noticed this website , exactly the right information that I was searching for! .

 50. e cigarette importer in south america
  April 1, 2012 at 6:23 pm

  Sorry for the huge review, but I’m really loving the new Zune, and hope this, as well as the excellent reviews some other people have written, will help you decide if it’s the right choice for you.

 51. crossfit shoes for men
  April 2, 2012 at 3:22 pm

  This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 52. associates degree in business administration
  April 2, 2012 at 11:54 pm

  If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 53. ssi lawyer oregon
  April 3, 2012 at 9:57 pm

  Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 54. chicago air conditioning installation
  April 4, 2012 at 7:39 pm

  Hello. Neat post. There is an issue with your site in internet explorer, and you may want to test this… The browser is the market leader and a huge component to people will pass over your fantastic writing because of this problem.

 55. taking surveys for money
  April 4, 2012 at 9:38 pm

  The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 56. snore guard reviews
  April 7, 2012 at 4:16 pm

  Outstanding post, I think blog owners should larn a lot from this site its very user genial .

 57. snoreguard
  April 8, 2012 at 2:07 am

  I always was interested in this topic and still am, appreciate it for posting .

 58. low cost life insurance online
  April 8, 2012 at 7:13 am

  Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it is truly informative. I¡¦m gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!

 59. free checking accounts
  April 11, 2012 at 4:40 pm

  Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 60. hydroxypropyl guar gum viscosity behaviour
  April 11, 2012 at 10:22 pm

  This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 61. sviluppo software b2b poker
  April 12, 2012 at 1:37 am

  As a web site owner I believe the subject matter here is reallyfantastic. I appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Best of luck..

 62. visit instant personal loans
  April 12, 2012 at 3:32 pm

  I always was concerned in this topic and still am, regards for putting up.

 63. creating a resume free online
  April 12, 2012 at 9:38 pm

  Hey. Neat article. There is a problem with the website in chrome, and you may want to test this… The browser is the market chief and a huge portion of people will omit your fantastic writing due to this problem.

 64. stock video footage library
  April 13, 2012 at 3:46 pm

  This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 65. cystic acne treatment
  April 15, 2012 at 5:01 am

  Excellent blog here! Also your site loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol

 66. penny stock advice picks
  April 15, 2012 at 2:22 pm

  Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 67. hcg wholesale san jose calif
  April 16, 2012 at 1:54 pm

  Sorry for the huge review, but I’m really loving the new Zune, and hope this, as well as the excellent reviews some other people have written, will help you decide if it’s the right choice for you.

 68. Home Care Santa Monica
  April 16, 2012 at 2:46 pm

  Great, thanks for sharing this article post.Thanks Again. Great.

 69. Pre walker baby shoes
  April 16, 2012 at 3:05 pm

  Hey are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you require any coding expertise to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

 70. Back pain relief
  April 16, 2012 at 9:01 pm

  The other day, while I was at work, my sister stole my iphone and tested to see if it can survive a 25 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone!

 71. compare auto insurance companies
  April 16, 2012 at 10:15 pm

  Real clean site, appreciate it for this post.

 72. pozycjonowanie stron
  April 17, 2012 at 7:27 pm

  Ok, thx. waiting for your next post

 73. prawnik kraków
  April 18, 2012 at 7:53 am

  *I’d have to check with you here. Which is not something I usually do! I enjoy reading a post that will make people think. Also, thanks for allowing me to comment!

 74. personal injury lawyers san diego
  April 18, 2012 at 11:36 am

  Thanks so much for the blog.Really thank you! Want more.

 75. RSA certificate
  April 18, 2012 at 5:59 pm

  Hi there! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a extraordinary job!

 76. fotografia ślubna rzeszów
  April 18, 2012 at 11:10 pm

  WONDERFUL Post.thanks for share..extra wait .. …

 77. San Diego Painting Contractors
  April 19, 2012 at 5:34 pm

  Im obliged for the blog.Really thank you! Will read on…

 78. San Diego Photography
  April 20, 2012 at 8:49 pm

  Im grateful for the post. Will read on…

 79. San Diego Photographer
  April 21, 2012 at 9:25 am

  Great blog.Really looking forward to read more. Really Cool.

 80. pozycjonowanie stron
  April 21, 2012 at 1:33 pm

  thats very nice of you, thanks and waitin for your next post

 81. SEO packages
  April 25, 2012 at 9:55 am

  Does your blog have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to shoot you an email. I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it expand over time.

 82. Red card training
  April 25, 2012 at 4:05 pm

  Hey! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa? My blog goes over a lot of the same topics as yours and I feel we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to shoot me an e-mail. I look forward to hearing from you! Great blog by the way!

 83. Employee engagement
  April 25, 2012 at 6:28 pm

  Have you ever considered publishing an e-book or guest authoring on other blogs? I have a blog centered on the same information you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my viewers would appreciate your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e mail.

 84. Click Here
  April 26, 2012 at 1:00 pm

  I really liked your blog article. Will read on…

 85. Cheapest International Insurance
  May 1, 2012 at 1:49 am

  wow, awesome blog article.Much thanks again. Really Cool.

 86. Pest Control San Diego
  May 1, 2012 at 8:29 pm

  Really appreciate you sharing this article post.Really thank you! Cool.

 87. HDMI Cable
  May 2, 2012 at 11:39 am

  Hello there! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog. Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to start. Do you have any ideas or suggestions? With thanks

 88. Cheapest International Insurance
  May 2, 2012 at 2:01 pm

  I loved your blog article.Much thanks again. Really Cool.

 89. Trade Show Displays
  May 2, 2012 at 3:42 pm

  I cannot thank you enough for the blog. Want more.

 90. dui defense attorney los angeles
  May 2, 2012 at 9:57 pm

  Fantastic article post.Thanks Again. Fantastic.

 91. Immigration Lawyer San Diego
  May 3, 2012 at 9:55 pm

  Very good blog article. Will read on…

 92. San Diego Painting
  May 5, 2012 at 9:59 pm

  Say, you got a nice blog post.Much thanks again. Really Cool.

 93. dui attorney los angeles
  May 6, 2012 at 9:35 am

  I think this is a real great blog post.Really looking forward to read more. Fantastic.

 94. Amsoil Dealers
  May 6, 2012 at 10:02 am

  I really like and appreciate your article post.Much thanks again. Fantastic.

 95. International Health Insurance
  May 8, 2012 at 12:55 am

  Thanks for the article.Really thank you! Awesome.

 96. Amsoil Dealer
  May 8, 2012 at 1:51 am

  Very neat article.

 97. carlsbad window cleaning
  May 8, 2012 at 11:32 pm

  Im grateful for the article.Really thank you! Really Great.

 98. Click here
  May 9, 2012 at 1:18 am

  Hey, thanks for the blog.Much thanks again. Want more.

 99. San Diego auto repair
  May 9, 2012 at 3:10 am

  wow, awesome blog post. Will read on…

 100. reclaimed teak
  May 10, 2012 at 3:04 am

  I loved your blog post.Thanks Again. Great.

 101. fotografia chile
  May 10, 2012 at 5:54 am

  Say, you got a nice post.Much thanks again. Really Great.

 102. Cheapest International Insurance
  May 10, 2012 at 7:03 am

  Im obliged for the article post.Really thank you! Awesome.

 103. Shamballa bracelet
  May 10, 2012 at 11:28 am

  Woah! I’m really enjoying the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that “perfect balance” between usability and appearance. I must say that you’ve done a excellent job with this. In addition, the blog loads super quick for me on Chrome. Superb Blog!

 104. Matthew C. Kriner
  May 10, 2012 at 11:36 am

  Many thanks you drastically for this fantastic and truly instructive subject material. Every person may perhaps get superb details from this text.fantastic do the work retain it up. I am likely to bookmark this website web site for arrived once again in prospective.

 105. Jewelry Store
  May 10, 2012 at 7:07 pm

  Great post.Much thanks again. Much obliged.

 106. dui defense attorney los angeles
  May 11, 2012 at 1:09 am

  Im obliged for the article.Thanks Again. Much obliged.

 107. los angeles dui defense attorneys
  May 11, 2012 at 1:49 am

  I cannot thank you enough for the article post.Really thank you!

 108. get costa mesa chiropractor
  May 11, 2012 at 8:18 am

  I went over this web site and I conceive you have a lot of good information, saved to my bookmarks (:.

 109. wholesale water ionizers
  May 11, 2012 at 10:13 am

  You have brought up a very fantastic points , thankyou for the post.

 110. Pest Control San Diego
  May 11, 2012 at 6:56 pm

  Thanks again for the blog article.Much thanks again.

 111. click here
  May 13, 2012 at 10:19 am

  I’d always want to be update on new posts on this internet site , saved to my bookmarks ! .

 112. piercing
  May 13, 2012 at 11:58 am

  Lovely just what I was searching for.Thanks to the author for taking his time on this one.

 113. san antonio suite hotels
  May 14, 2012 at 12:59 am

  Would love to constantly get updated great blog ! .

 114. San Diego Photography
  May 18, 2012 at 2:06 pm

  Im grateful for the blog post.Thanks Again. Want more.

 115. Roofing Contractor San Diego
  May 21, 2012 at 3:07 pm

  I value the article.Thanks Again. Will read on…

 116. Baseball Picks
  May 23, 2012 at 5:06 am

  I appreciate you taking the time to write this blog, it was very interesting.

 117. SEO services
  May 23, 2012 at 10:30 am

  Hello there! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept chatting about this. I will forward this page to him. Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing!

 118. Free MLB Picks
  May 24, 2012 at 1:19 am

  I have no idea why I read so many blogs, but I’m glad I do so. I always come out learning at least one thing every day.

 119. Free Baseball Picks
  May 24, 2012 at 5:35 am

  Hi webmaster, commenters and everybody else !!! The blog was absolutely fantastic! Lots of great information and inspiration, both of which we all need!b Keep ’em coming… you all do such a great job at such Concepts… can’t tell you how much I, for one appreciate all you do!

 120. Golf Clothes
  May 24, 2012 at 3:41 pm

  Appreciating the time and energy you put into your site and in depth information you provide. It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed material. Wonderful read! I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 121. MLB Picks
  May 25, 2012 at 12:55 pm

  It’s about time someone wrote a blog on this subject. I have thought about making a blog on this subject before, now I don’t need to. Thanks for the nice blog post.

 122. 9ame.co.uk
  May 25, 2012 at 1:52 pm

  Hey would you mind letting me know which webhost you’re utilizing? I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good internet hosting provider at a reasonable price? Many thanks, I appreciate it!

 123. personal injury lawyers Chula Vista
  May 25, 2012 at 5:14 pm

  Appreciate you sharing, great blog.Much thanks again. Much obliged.

 124. San Diego Photography
  May 26, 2012 at 1:48 am

  Thank you ever so for you blog article.Thanks Again. Fantastic.

 125. Baseball Picks
  May 26, 2012 at 4:09 am

  I never realized how much work it takes to start a blog. I just tried making one myself, not very easy! Keep up the good work.

 126. Trade Show Display
  May 26, 2012 at 5:27 am

  Looking forward to reading more. Great blog.Really looking forward to read more. Want more.

 127. Pest Control San Diego
  May 26, 2012 at 8:13 pm

  Enjoyed every bit of your blog article. Will read on…

 128. San Diego Residential Painting
  May 26, 2012 at 11:47 pm

  A big thank you for your post. Keep writing.

 129. Trade Show Display Booth
  May 28, 2012 at 7:03 pm

  Im thankful for the blog.Thanks Again. Cool.

 130. reclaimed teak
  May 28, 2012 at 9:57 pm

  Great, thanks for sharing this blog.Thanks Again. Really Cool.

 131. san diego window washing
  May 28, 2012 at 11:58 pm

  Thanks-a-mundo for the post.Really looking forward to read more.

 132. Clark Galluccio
  May 29, 2012 at 3:11 am

  I really enjoy the blog post.Much thanks again. Will read on…

 133. social security lawyer los angeles
  May 29, 2012 at 3:07 pm

  Very good post.Really thank you! Keep writing.

 134. MLB Picks
  May 30, 2012 at 12:00 am

  Well… I was very intrigued by this blog. I found this very informative. I look forward to hearing your opinions soon.

 135. personal injury lawyers Oceanside
  May 30, 2012 at 5:48 am

  Thank you for your blog.Really thank you! Keep writing.

 136. Amsoil Dealers
  May 31, 2012 at 7:49 am

  Looking forward to reading more. Great article post.Really thank you! Cool.

 137. Home Care Providers Los Angeles
  May 31, 2012 at 7:46 pm

  Thanks again for the post. Want more.

 138. Photographer San Diego
  May 31, 2012 at 11:47 pm

  Awesome article post.Thanks Again. Really Great.

 139. San Diego Painting Contractors
  June 1, 2012 at 1:23 pm

  http://aviewfromthenosebleedseats.com/2012/02/19/peyton-manning-will-he-play-again/?share=email

 140. San Diego Pests
  June 2, 2012 at 1:15 am

  A big thank you for your blog.Really thank you! Fantastic.

 141. P90X Worksheets
  June 2, 2012 at 11:20 am

  Unquestionably believe that which you said. Your favorite justification seemed to be on the internet the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people consider worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 142. Trade Show Display Booth
  June 5, 2012 at 1:30 am

  http://www.mommy-got-boobs-milf.com/prime-advantages-of-enjoying-euro-hundreds-of-thousands

 143. personal injury attorney Chula Vista
  June 6, 2012 at 11:48 pm

  Thanks for the blog.Thanks Again. Awesome.

 144. los angeles dui defense attorney
  June 7, 2012 at 12:14 am

  I really like and appreciate your blog article.Really looking forward to read more. Keep writing.

 145. San Diego Pest Control
  June 7, 2012 at 1:52 am

  Hey, thanks for the article. Fantastic.

 146. medical spa
  June 7, 2012 at 9:08 pm

  Thanks for the blog post.

 147. Paramotor training
  June 7, 2012 at 10:53 pm

  It’s a pity you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this excellent blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will share this blog with my Facebook group. Talk soon!

 148. Jeanetta Consalvo
  June 8, 2012 at 2:46 am

  A big thank you for your blog post.Really looking forward to read more. Fantastic.

 149. Matthew C. Kriner
  June 8, 2012 at 5:04 am

  Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 150. chile photographer
  June 9, 2012 at 3:06 am

  I loved your blog.

 151. San Diego Roofing Contractor
  June 9, 2012 at 3:24 am

  Im thankful for the blog article.Really looking forward to read more. Will read on…

 152. Baseball Picks
  June 9, 2012 at 4:41 am

  I guess I’m with you on this one! Nice read!

 153. Free Baseball Picks
  June 9, 2012 at 4:57 pm

  I seen this blog when I was doing a Google search. Thanks for the good read, I look forward to reading more in the future.

 154. Free Baseball Picks
  June 9, 2012 at 11:21 pm

  Resources like the one you mentioned here will be very useful to me! I will post a link to this page on my blog. I am sure my visitors will find that very useful.

 155. Baseball Picks
  June 10, 2012 at 11:47 am

  I look forward to reading more of these interesting blogs from you. Thanks for taking the time.

 156. Free MLB Picks
  June 10, 2012 at 6:48 pm

  Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch because I found it for him smile So let me rephrase that: Thanks for lunch!

 157. Baseball Picks
  June 11, 2012 at 6:24 am

  Hey i found this blog while researching. Keep up the good work, I wish the best for your site.

 158. chula vista travel trailer rentals
  June 12, 2012 at 2:22 am

  A big thank you for your post.Really thank you! Cool.

 159. Free MLB Picks
  June 15, 2012 at 3:11 am

  I found this blog on Yahoo. Thanks for taking the time to write this. Good stuff here!

 160. Baseball Picks
  June 15, 2012 at 12:16 pm

  It’s about time someone wrote a blog on this subject. I have thought about making a blog on this subject before, now I don’t need to. Thanks for the nice blog post.

 161. Free Baseball Picks
  June 15, 2012 at 6:42 pm

  I have no idea why I read so many blogs, but I’m glad I do so. I always come out learning at least one thing every day.

 162. Free MLB Picks
  June 15, 2012 at 11:37 pm

  I appreciate you taking the time to write this blog, it was very interesting.

 163. MLB Picks
  June 18, 2012 at 12:38 am

  I have no idea why I read so many blogs, but I’m glad I do so. I always come out learning at least one thing every day.

 164. MLB Picks
  June 18, 2012 at 3:21 am

  Good Stuff! Very nice piece here. I just added this blog post to my favorites.

 165. Free Baseball Picks
  June 18, 2012 at 8:08 am

  This article gives the light in which we can observe the reality. this is very nice one and gives indepth information. thanks for this nice article

 166. Free MLB Picks
  June 18, 2012 at 11:07 am

  Blogs are a great way to further educate your self. This blog was no exception.

 167. Baseball Picks
  June 18, 2012 at 8:22 pm

  Great Blog I love the lay out and the color scheme is it possible to get a copy of your theme? Please send me an email at john.beano@yahoo.com

 168. skin care San Diego
  June 20, 2012 at 2:42 am

  Thank you ever so for you article post.Really thank you!

 169. viagra
  June 26, 2012 at 5:41 am

  My brother recommended I may like this web site. He used to be entirely right. This post truly made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 170. Top nail polish
  June 27, 2012 at 1:35 pm

  Hi there! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Many thanks!

 171. Self Storage
  June 28, 2012 at 2:22 pm

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is required to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web smart so I’m not 100% sure. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Many thanks

 172. San Diego Photographer
  June 28, 2012 at 9:03 pm

  Thanks again for the article post.Thanks Again. Awesome.

 173. Love psychic
  June 29, 2012 at 11:42 am

  Thanks on your marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you could be a great author.I will be sure to bookmark your blog and will come back in the future. I want to encourage you to ultimately continue your great posts, have a nice holiday weekend!

 174. Lending company
  June 29, 2012 at 12:47 pm

  Fantastic blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers? I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused .. Any tips? Bless you!

 175. back pain relief
  July 4, 2012 at 2:41 pm

  I’m curious to find out what blog platform you’re using? I’m experiencing some minor security problems with my latest website and I’d like to find something more safeguarded. Do you have any solutions?

 176. fotografo santiago chile
  July 8, 2012 at 2:39 pm

  Im obliged for the post. Really Great.

 177. buy here
  July 20, 2012 at 11:16 pm

  I believe this web site has very superb written articles blog posts.

 178. rent sell jewelry
  July 21, 2012 at 1:04 am

  I like the helpful info you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here regularly. I’m quite sure I will learn a lot of new stuff right here! Best of luck for the next!

 179. your jeux gratuits casino machine a sous
  July 21, 2012 at 4:23 am

  Keep up the fantastic piece of work, I read few articles on this web site and I believe that your site is real interesting and holds circles of superb information.

 180. seo bakersfield
  July 21, 2012 at 7:19 am

  I dugg some of you post as I cogitated they were very beneficial handy

 181. commercial ebook
  July 21, 2012 at 10:09 am

  Definitely believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be on the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people think about worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 182. Blinds Adelaide
  July 21, 2012 at 10:26 am

  Have you ever thought about publishing an e-book or guest authoring on other blogs? I have a blog based upon on the same ideas you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my visitors would value your work. If you’re even remotely interested, feel free to shoot me an email.

 183. hawaiian leis
  July 21, 2012 at 11:06 am

  Woh I your blog posts, bookmarked ! .

 184. comprar bicicleta plegable
  July 22, 2012 at 9:38 am

  Regards for this rattling post, I am glad I observed this web site on yahoo.

 185. find out more
  July 22, 2012 at 12:39 pm

  I got what you intend,bookmarked , very decent internet site .

 186. retail design
  July 22, 2012 at 1:47 pm

  I like the efforts you have put in this, thankyou for all the great posts .

 187. varicose veins spider veins
  July 23, 2012 at 10:46 am

  I got what you mean , saved to bookmarks , very nice website .

 188. per your request
  July 23, 2012 at 5:04 pm

  I got what you mean , thanks for posting .Woh I am lucky to find this website through google.

 189. seo outsourcing
  July 25, 2012 at 12:46 am

  Absolutely written written content , Really enjoyed studying.

 190. brookfield wi fireplace store
  July 25, 2012 at 4:47 am

  Thankyou for helping out, excellent information.

 191. milwaukee siding contractor
  July 25, 2012 at 8:16 am

  I rattling glad to find this website on bing, just what I was searching for : D likewise saved to favorites .

 192. facebook marketing
  July 25, 2012 at 9:32 am

  I like this post, enjoyed this one regards for putting up.

 193. 24 hour plumber
  July 25, 2012 at 10:27 am

  Only wanna admit that this is very beneficial , Thanks for taking your time to write this.

 194. web design LA
  July 25, 2012 at 1:50 pm

  Hello! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no data backup. Do you have any methods to stop hackers?

 195. seo company los angeles
  July 25, 2012 at 9:03 pm

  It is the best time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I wish to read even more things about it!

 196. web best link building services
  July 26, 2012 at 1:36 am

  Absolutely composed content material , regards for information .

 197. banabge googe
  July 26, 2012 at 10:54 am

  I gotta favorite this web site it seems extremely helpful extremely helpful

 198. job interview follow up email
  July 26, 2012 at 6:03 pm

  Thank you for sharing with us, I conceive this website truly stands out : D.

 199. inside work from home
  July 27, 2012 at 12:22 am

  I regard something genuinely special in this internet site .

 200. eg-forex
  July 27, 2012 at 5:30 am

  I am not really good with English but I come up this very easygoing to read .

 201. Amsoil Dealers
  July 27, 2012 at 10:44 am

  This is one awesome blog article.Much thanks again. Fantastic.

 202. Amsoil Dealer
  July 28, 2012 at 12:26 am

  Say, you got a nice post.Much thanks again. Great.

 203. club world casino no deposit codes 2011 website
  July 28, 2012 at 12:33 am

  Wohh exactly what I was looking for, appreciate it for posting .

 204. interior architecture
  July 28, 2012 at 1:19 am

  Merely wanna input on few general things, The website style and design is perfect, the content material is really excellent : D.

 205. forex en ligne
  July 28, 2012 at 1:38 am

  I always was concerned in this subject and stock still am, thankyou for posting .

 206. trader forex
  July 28, 2012 at 2:07 am

  I’d forever want to be update on new blog posts on this internet site , bookmarked ! .

 207. life coaches
  July 28, 2012 at 9:33 am

  Loving the information on this web site , you have done outstanding job on the blog posts.

 208. the best
  July 28, 2012 at 9:57 am

  I like this post, enjoyed this one thanks for posting .

 209. cliquez ici
  July 28, 2012 at 5:31 pm

  I dugg some of you post as I thought they were very helpful very beneficial

 210. anti bullying
  July 28, 2012 at 10:45 pm

  hello there and thank you for your information ¡V I have definitely picked up anything new from right here. I did however expertise several technical points using this web site, as I experienced to reload the website lots of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I¡¦m adding this RSS to my e-mail and could look out for much more of your respective intriguing content. Ensure that you update this again soon..

 211. ufc gloves
  July 29, 2012 at 8:28 am

  Very interesting points you have remarked, appreciate it for posting .

 212. affiliates make money
  July 29, 2012 at 10:55 am

  Lovely just what I was searching for.Thanks to the author for taking his time on this one.

 213. charms
  July 29, 2012 at 3:44 pm

  so much excellent information on here, : D.

 214. visit our site
  July 30, 2012 at 7:11 am

  I always was interested in this subject and still am, thanks for putting up.

 215. advertisers
  July 30, 2012 at 8:33 am

  superb post. Ne’er knew this, appreciate it for letting me know.

 216. the infographic
  July 31, 2012 at 1:11 am

  Very interesting topic , appreciate it for putting up.

 217. alkaline water
  July 31, 2012 at 4:01 am

  I like this post, enjoyed this one appreciate it for posting .

 218. inside company formation
  July 31, 2012 at 5:48 am

  Very interesting subject , thankyou for posting .

 219. ivf in czech republic
  July 31, 2012 at 6:47 am

  I like your writing style really loving this web site .

 220. in english
  July 31, 2012 at 7:30 am

  As soon as I noticed this website I went on reddit to share some of the love with them.

 221. weber gas grill reviews
  July 31, 2012 at 8:14 am

  Sweet internet site , super design and style , rattling clean and use genial .

 222. document storage
  July 31, 2012 at 12:48 pm

  Hey would you mind letting me know which hosting company you’re working with? I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good web hosting provider at a reasonable price? Many thanks, I appreciate it!

 223. team
  July 31, 2012 at 7:48 pm

  I am not rattling great with English but I get hold this real easygoing to interpret .

 224. culver city caregiver
  July 31, 2012 at 10:49 pm

  I really enjoy looking at on this web site , it has got excellent blog posts.

 225. ibs syndrome
  August 1, 2012 at 2:39 am

  Some genuinely interesting points you have written. Aided me a lot, just what I was searching for : D.

 226. medical fraud
  August 1, 2012 at 12:44 pm

  Only wanna tell that this is extremely helpful, Thanks for taking your time to write this.

 227. types of fraud
  August 2, 2012 at 4:58 am

  I dugg some of you post as I thought they were very beneficial handy

 228. how to report medicare fraud
  August 2, 2012 at 5:25 am

  I like this website because so much utile stuff on here : D.

 229. warehouse space
  August 2, 2012 at 1:54 pm

  As I website possessor I believe the content material here is really superb , thanks for your efforts.

 230. long tail keyword research
  August 2, 2012 at 4:24 pm

  Perfectly composed subject matter, Really enjoyed looking through .

 231. brisbane painter
  August 2, 2012 at 4:31 pm

  Some genuinely nice and useful info on this web site , likewise I believe the design has got fantastic features.

 232. rate us online
  August 5, 2012 at 12:20 am

  You have mentioned very interesting details ! ps decent site.

 233. click here
  August 5, 2012 at 1:43 am

  Loving the info on this internet site , you have done great job on the blog posts.

 234. how to make out with a girl
  August 5, 2012 at 2:55 am

  Deference to author , some superb entropy.

 235. atlanta dj
  August 5, 2012 at 11:51 am

  Real nice pattern and superb subject matter, practically nothing else we need : D.

 236. dewalt compound miter saw
  August 5, 2012 at 2:52 pm

  Thank you for sharing with us, I think this website genuinely stands out : D.

 237. life coaches
  August 5, 2012 at 11:22 pm

  Just what I was looking for, regards for posting .

 238. play and freeze ice cream maker
  August 6, 2012 at 12:54 pm

  I’d forever want to be update on new blog posts on this site, saved to bookmarks ! .

 239. a guide to gold wedding rings
  August 6, 2012 at 2:43 pm

  I truly enjoy studying on this web site , it contains superb posts .

 240. company web site
  August 6, 2012 at 7:14 pm

  I like this web blog very much so much superb info .

 241. money safe critique
  August 6, 2012 at 8:19 pm

  Some really prime content on this site, saved to my bookmarks .

 242. mcgraw realtors
  August 6, 2012 at 9:33 pm

  Some really interesting info , well written and broadly user friendly .

 243. official site
  August 6, 2012 at 10:54 pm

  I dugg some of you post as I thought they were extremely helpful very useful

 244. campbell hausfeld pressure washer
  August 7, 2012 at 7:03 am

  Just a smiling visitant here to share the love (:, btw outstanding style and design .

 245. thai love links
  August 7, 2012 at 7:30 am

  I appreciate your piece of work, appreciate it for all the interesting articles .

 246. try how to achieve goals
  August 8, 2012 at 6:19 am

  Rattling instructive and good bodily structure of articles , now that’s user genial (:.

 247. sleeveless hoodie men info
  August 8, 2012 at 9:08 am

  Sweet web site , super design and style , very clean and use genial .

 248. relevant webpage
  August 8, 2012 at 7:18 pm

  You have brought up a very wonderful details , regards for the post.

 249. Cheapest International Insurance
  August 8, 2012 at 8:15 pm

  Very good blog.Much thanks again. Keep writing.

 250. follow us on twitter
  August 9, 2012 at 12:45 am

  Outstanding post, I conceive people should learn a lot from this web blog its really user friendly .

 251. electric mower
  August 9, 2012 at 1:56 am

  Some really good info , Gladiola I found this.

 252. chimney cleaning companies
  August 9, 2012 at 12:33 pm

  Regards for this wonderful post, I am glad I observed this web site on yahoo.

 253. ford focus side mirror
  August 9, 2012 at 10:36 pm

  You have noted very interesting points ! ps decent site.

 254. no deposit casino
  August 10, 2012 at 7:08 am

  I always was concerned in this subject and still am, regards for putting up.

 255. arizona auto insurance
  August 10, 2012 at 11:01 am

  Nice post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Extremely helpful information specially the last part 🙂 I care for such information much. I was looking for this certain info for a long time. Thank you and good luck.

 256. rent appstar complaint
  August 11, 2012 at 9:26 am

  I like reading and I conceive this website got some really utilitarian stuff on it! .

 257. 2012 adidas oly
  August 11, 2012 at 1:59 pm

  You have noted very interesting points ! ps nice web site .

 258. division
  August 11, 2012 at 7:38 pm

  hey there and thank you for your info ¡V I have definitely picked up something new from right here. I did however expertise several technical issues using this website, since I experienced to reload the website many times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and could damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I¡¦m adding this RSS to my e-mail and can look out for much more of your respective intriguing content. Ensure that you update this again soon..

 259. car loans for bad credit
  August 11, 2012 at 9:11 pm

  Some truly wonderful content on this internet site , regards for contribution.

 260. this page is not affiliated
  August 11, 2012 at 10:52 pm

  I’d incessantly want to be update on new articles on this website , saved to favorites ! .

 261. check out sailing holiday
  August 12, 2012 at 7:30 am

  Yeah bookmaking this wasn’t a risky decision outstanding post! .

 262. Great Amazon Kindle Book
  August 13, 2012 at 1:30 pm

  I went over this internet site and I believe you have a lot of fantastic info , saved to favorites (:.

 263. std testing phoenix
  August 14, 2012 at 1:15 am

  This internet site is my breathing in, really excellent pattern and perfect written content .

 264. dating tips for men
  August 14, 2012 at 4:37 am

  I got what you mean ,bookmarked , very decent website .

 265. discount e cigarette starter kits
  August 14, 2012 at 8:58 am

  You got a very fantastic website, Gladiolus I discovered it through yahoo.

 266. medical fraud
  August 14, 2012 at 10:57 am

  I view something truly interesting about your website so I saved to favorites .

 267. ppi claims letter
  August 14, 2012 at 9:17 pm

  You have observed very interesting points ! ps nice internet site .

 268. the infographic
  August 15, 2012 at 12:53 pm

  You have noted very interesting points ! ps decent website .

 269. chickens coop
  August 15, 2012 at 8:57 pm

  I like this weblog very much so much superb information.

 270. jump button
  August 15, 2012 at 9:28 pm

  This web site is my inhalation , very excellent pattern and perfect articles .

 271. buyer fashion
  August 16, 2012 at 10:54 am

  You have remarked very interesting points ! ps decent site.

 272. las vegas short sale
  August 16, 2012 at 9:37 pm

  I like this weblog very much, Its a rattling nice office to read and find info .

 273. renovations brentwood
  August 17, 2012 at 1:49 am

  Just wanna input on few general things, The website design is perfect, the articles is real great : D.

 274. mcgraw realtors
  August 17, 2012 at 3:11 am

  Respect to post author, some good information .

 275. Amsoil Dealer
  August 25, 2012 at 12:14 am

  Thanks a lot for the blog.Much thanks again. Really Cool.

 276. San Diego medical spa
  August 27, 2012 at 7:58 pm

  I really enjoy the article post.Thanks Again.

 277. fotografia santiago chile
  August 27, 2012 at 9:38 pm

  Thank you for your article.Much thanks again. Want more.

 278. San Diego medical spa
  August 29, 2012 at 5:02 am

  Very neat post.Much thanks again. Cool.

 279. Amsoil Dealer
  September 1, 2012 at 12:31 am

  Say, you got a nice blog article.Much thanks again. Fantastic.

 280. shoebaby
  September 2, 2012 at 9:40 am

  Have you ever thought about writing an e-book or guest authoring on other blogs? I have a blog centered on the same subjects you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my audience would appreciate your work. If you’re even remotely interested, feel free to send me an e mail.

 281. Home Care Santa Monica
  September 3, 2012 at 1:39 pm

  Thanks for sharing, this is a fantastic blog article. Awesome.

 282. Xanax
  September 5, 2012 at 7:39 pm

  I happen to be commenting to make you know of the helpful encounter my cousin’s princess enjoyed using your webblog. She came to understand several things, with the inclusion of how it is like to possess an excellent helping mood to make men and women completely fully understand various specialized subject matter. You really exceeded my expectations. I appreciate you for producing the necessary, dependable, educational and in addition easy tips on that topic to Ethel.

 283. Cheapest International Insurance
  September 6, 2012 at 1:51 am

  I cannot thank you enough for the post.Thanks Again. Great.

 284. Home Care Santa Monica
  September 8, 2012 at 12:46 pm

  Very neat blog.Thanks Again. Will read on…

 285. David Courtnage
  September 8, 2012 at 7:41 pm

  A big thank you for your article post.Really thank you! Great.

 286. San Diego Amsoil Dealers
  September 10, 2012 at 8:39 pm

  Very informative article. Much obliged.

 287. Amsoil Dealers
  September 13, 2012 at 5:15 pm

  Enjoyed every bit of your article post.Really thank you! Really Cool.

 288. Home Care Los Angeles
  September 15, 2012 at 7:00 am

  A round of applause for your blog article.

 289. Amsoil Dealer
  September 15, 2012 at 7:23 am

  Thanks for sharing, this is a fantastic blog article.Thanks Again. Cool.

 290. Kai Boreen
  September 16, 2012 at 11:43 pm

  Im obliged for the blog.Really looking forward to read more. Cool.

 291. International Health Insurance
  September 17, 2012 at 8:56 am

  Very neat article. Awesome.

 292. wonga discount code
  September 20, 2012 at 4:36 am

  nice post

 293. Roofing Contractor San Diego
  September 21, 2012 at 6:00 pm

  Really enjoyed this article.Really looking forward to read more. Keep writing.

 294. San Diego Hardwood Flooring
  September 23, 2012 at 12:24 am

  Fantastic article post. Really Great.

 295. San Diego skin care
  September 23, 2012 at 9:23 pm

  Very informative blog.Really looking forward to read more. Cool.

 296. International Health Insurance
  September 23, 2012 at 9:23 pm

  Very neat article.Really thank you! Much obliged.

 297. Cheapest International Insurance
  September 24, 2012 at 6:08 pm

  Very good blog.Thanks Again. Will read on…

 298. chile photography
  September 24, 2012 at 11:38 pm

  Great post.Really looking forward to read more. Awesome.

 299. Homecare Providers Los Angeles
  September 25, 2012 at 11:30 pm

  Thanks for the article. Cool.

 300. skin care salon San Diego
  September 26, 2012 at 2:44 am

  I am so grateful for your blog.Really thank you! Cool.

 301. Cheapest International Insurance
  September 27, 2012 at 1:13 am

  Very good blog.Thanks Again. Cool.

 302. San Diego Therapist
  September 28, 2012 at 2:48 am

  This is one awesome article.Really looking forward to read more. Fantastic.

 303. San Diego medical spa
  September 30, 2012 at 10:06 am

  I am so grateful for your blog.Thanks Again. Great.

 304. San Diego Painting
  September 30, 2012 at 5:28 pm

  Looking forward to reading more. Great blog. Want more.

 305. reclaimed teak
  October 1, 2012 at 12:05 am

  Great post.Thanks Again. Awesome.

 306. International Health Insurance
  October 1, 2012 at 1:28 pm

  Thank you for your blog article.Really thank you! Really Great.

 307. Cheapest International Insurance
  October 1, 2012 at 2:51 pm

  This is one awesome article post.Really thank you!

 308. Amsoil Dealer
  October 3, 2012 at 4:35 pm

  Thank you ever so for you blog post.Thanks Again. Great.

 309. fotografo chile
  October 3, 2012 at 11:16 pm

  Major thanks for the blog article.Really looking forward to read more. Keep writing.

 310. International Health Insurance
  October 5, 2012 at 9:28 am

  Appreciate you sharing, great post.Thanks Again. Keep writing.

 311. Shaquana Rainville
  October 6, 2012 at 9:36 pm

  Thanks-a-mundo for the article post.Much thanks again.

 312. San Diego Photographer
  October 8, 2012 at 1:46 am

  I truly appreciate this article.Really thank you! Really Great.

 313. skin care
  October 9, 2012 at 2:54 am

  Thanks-a-mundo for the blog. Really Cool.

 314. skin care
  October 10, 2012 at 9:34 am

  Major thankies for the blog post.Really looking forward to read more. Keep writing.

 315. fotografo santiago chile
  October 12, 2012 at 8:57 pm

  Thanks for sharing, this is a fantastic blog post.Much thanks again. Great.

 316. Gordon Ear
  October 15, 2012 at 12:55 am

  Major thanks for the blog article.Much thanks again. Great.

 317. Derrick Tomassi
  October 15, 2012 at 10:25 am

  Im obliged for the blog article.Really looking forward to read more. Awesome.

 318. Tree Trimmers
  October 17, 2012 at 6:30 am

  Thanks so much for the post.Really looking forward to read more. Really Great.

 319. Gordon Ear
  October 18, 2012 at 12:10 am

  Thanks a lot for the article post. Will read on…

 320. San Diego Photography
  October 20, 2012 at 6:16 am

  I value the article post. Much obliged.

 321. San Diego Therapist
  October 21, 2012 at 4:18 am

  Im obliged for the blog.Really looking forward to read more. Cool.

 322. viagra
  October 21, 2012 at 5:21 pm

  My wife and i were so comfortable Ervin could deal with his basic research via the precious recommendations he gained through the web site. It’s not at all simplistic to just find yourself handing out solutions which often people today might have been making money from. And now we keep in mind we need the writer to thank for this. These explanations you’ve made, the straightforward web site menu, the relationships you make it possible to engender – it’s many impressive, and it is helping our son in addition to the family feel that the concept is awesome, which is seriously important. Many thanks for all the pieces!

 323. Travis
  October 22, 2012 at 9:24 am

  Awesome blog.Really looking forward to read more. Really Great.

 324. Home Care Santa Monica
  October 23, 2012 at 10:03 am

  Major thankies for the blog.Really thank you! Fantastic.

 325. Painting Contractors San Diego
  October 24, 2012 at 7:03 am

  Hey, thanks for the blog post.Really thank you!

 326. San Diego Amsoil Dealers
  October 27, 2012 at 11:47 am

  Im grateful for the article.Really looking forward to read more. Want more.

 327. skin care salon
  October 28, 2012 at 7:02 am

  I really enjoy the blog post. Fantastic.

 328. Photography
  October 31, 2012 at 7:39 pm

  I loved your article post.Really looking forward to read more. Really Great.

 329. Homecare Providers Los Angeles
  November 2, 2012 at 6:27 am

  Looking forward to reading more. Great blog.Really thank you! Cool.

 330. San Diego Painting
  November 3, 2012 at 4:13 am

  Thanks for sharing, this is a fantastic blog.Really looking forward to read more. Cool.

 331. San Diego Roofer
  November 6, 2012 at 10:39 pm

  Great blog post.Thanks Again. Keep writing.

 332. viagra
  November 7, 2012 at 6:29 pm

  There are certainly a lot of details like that to take into consideration. That is a great point to bring up. I offer the thoughts above as general inspiration but clearly there are questions like the one you bring up where the most important thing will be working in honest good faith. I don?t know if best practices have emerged around things like that, but I am sure that your job is clearly identified as a fair game. Both boys and girls feel the impact of just a moment’s pleasure, for the rest of their lives.

 333. San Diego Floors
  November 11, 2012 at 5:04 am

  Major thanks for the blog article.Really looking forward to read more. Great.

 334. Photographer San Diego
  November 11, 2012 at 9:37 pm

  Thank you for your article.Thanks Again. Fantastic.

 335. cialis
  November 12, 2012 at 4:53 am

  Oh my goodness! an amazing article dude. Thank you However I am experiencing issue with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting identical rss problem? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

 336. Home Care Santa Monica
  November 14, 2012 at 5:24 am

  Im obliged for the blog post.Much thanks again. Fantastic.

 337. Emerita Warde
  November 14, 2012 at 6:48 am

  I really enjoy the article.Much thanks again. Great.

 338. fotografo chile
  November 14, 2012 at 8:01 am

  Great article.Much thanks again. Cool.

 339. Painting Contractors San Diego
  November 16, 2012 at 7:50 am

  Im grateful for the article post.Really looking forward to read more. Much obliged.

 340. Tyson Jerrel
  November 18, 2012 at 5:31 pm

  Very neat blog post.

 341. Home Care Los Angeles
  November 19, 2012 at 12:23 pm

  Fantastic article post.Really thank you! Awesome.

 342. fotografo santiago de chile
  November 20, 2012 at 10:51 am

  I think this is a real great blog post.Much thanks again. Great.

 343. Manual Monsivais
  November 20, 2012 at 11:24 am

  Im obliged for the blog.Much thanks again. Really Great.

 344. Tree Trimmers
  November 21, 2012 at 1:48 am

  Say, you got a nice article post.Much thanks again. Awesome.

 345. skin care salon
  November 22, 2012 at 2:32 am

  Major thankies for the article. Awesome.

 346. San Diego Painting Contractors
  November 23, 2012 at 1:03 pm

  Thanks for the blog article.Really looking forward to read more.

 347. Joie Haigwood
  November 24, 2012 at 10:23 pm

  Hey, thanks for the post. Keep writing.

 348. Home Care Santa Monica
  November 25, 2012 at 12:04 pm

  wow, awesome blog.Really looking forward to read more. Fantastic.

 349. Arborists Boulder
  November 30, 2012 at 12:53 am

  Fantastic article.Thanks Again. Want more.

 350. Boulder Tree Service
  December 1, 2012 at 4:59 am

  Very informative article post.Thanks Again. Keep writing.

 351. teak wood flooring
  December 1, 2012 at 5:35 am

  I cannot thank you enough for the blog post.Really thank you! Fantastic.

 352. San Diego Photography
  December 1, 2012 at 9:06 am

  A big thank you for your blog.Much thanks again. Awesome.

 353. Pest Control San Diego
  December 2, 2012 at 2:06 am

  I think this is a real great blog article. Want more.

 354. San Diego Painter
  December 2, 2012 at 4:26 am

  Im grateful for the blog article.Really looking forward to read more.

 355. Jeanetta Consalvo
  December 4, 2012 at 3:36 am

  I value the post.Much thanks again. Really Cool.

 356. Photographer San Diego
  December 5, 2012 at 2:09 am

  Thanks so much for the blog post. Cool.

 357. Cheapest International Insurance
  December 6, 2012 at 8:28 am

  Very informative blog article. Fantastic.

 358. fotografia santiago de chile
  December 7, 2012 at 5:55 am

  Looking forward to reading more. Great post.Much thanks again. Awesome.

 359. skin care salon
  December 7, 2012 at 6:27 am

  Major thankies for the blog.Thanks Again. Much obliged.

 360. Antonio Lalande
  December 8, 2012 at 1:01 am

  Thank you ever so for you blog post.Thanks Again. Will read on…

 361. Cheapest International Insurance
  December 8, 2012 at 2:24 am

  I truly appreciate this blog article.Thanks Again. Much obliged.

 362. Roofer San Diego
  December 8, 2012 at 3:29 am

  A round of applause for your blog article.Really thank you! Really Great.

 363. San Diego Photographer
  December 12, 2012 at 2:21 am

  Im grateful for the blog article.Much thanks again. Cool.

 364. Home Care Beverly Hills
  December 12, 2012 at 8:08 pm

  Say, you got a nice blog post.Much thanks again. Cool.

 365. San Diego Pest Control
  December 13, 2012 at 10:54 am

  Great, thanks for sharing this blog post.Really looking forward to read more. Really Cool.

 366. San Diego Painters
  December 15, 2012 at 2:36 am

  Major thankies for the blog article.Really thank you! Cool.

 367. Land Surveying San Diego
  December 15, 2012 at 3:35 am

  I really liked your article post. Much obliged.

 368. San Diego Hardwood Flooring
  December 16, 2012 at 1:33 am

  I loved your blog.Really looking forward to read more. Fantastic.

 369. San Diego Photographer
  December 22, 2012 at 4:24 pm

  Appreciate you sharing, great blog post.Really looking forward to read more. Want more.

 370. teak wood flooring
  January 3, 2013 at 12:56 am

  Thanks so much for the blog article. Really Great.

 371. San Diego Hardwood Installation
  January 3, 2013 at 3:58 am

  Really informative article.Really thank you! Want more.

 372. Arborists Boulder
  January 4, 2013 at 5:21 am

  Thanks for the blog article. Want more.

 373. medical spa San Diego
  January 5, 2013 at 10:06 am

  Wow, great article.Really looking forward to read more. Really Cool.

 374. San Diego Pests
  January 5, 2013 at 3:33 pm

  Really enjoyed this post.Really thank you! Great.

 375. San Diego Roofing Contractor
  January 6, 2013 at 10:29 pm

  Major thankies for the post. Cool.

 376. Pest Control San Diego
  January 8, 2013 at 10:33 pm

  I appreciate you sharing this article post.Much thanks again. Cool.

 377. Health Insurance Abroad
  January 9, 2013 at 6:00 am

  Very informative post.Much thanks again. Want more.

 378. San Diego skin care
  January 10, 2013 at 4:14 am

  Hey, thanks for the blog post. Cool.

 379. Home Care Los Angeles
  January 10, 2013 at 6:22 am

  I really like and appreciate your blog.

 380. Mauricio Dewing
  January 11, 2013 at 4:33 am

  Im grateful for the blog post.Thanks Again. Awesome.

 381. Dewayne Donado
  January 12, 2013 at 4:14 am

  Really appreciate you sharing this post.Thanks Again.

 382. Clair Donnellon
  January 13, 2013 at 2:33 am

  Hey, thanks for the blog.Thanks Again. Great.

 383. San Diego auto repair
  January 13, 2013 at 3:12 am

  Very informative post.Really thank you! Much obliged.

 384. San Diego Hardwood Installation
  January 14, 2013 at 4:59 pm

  Appreciate you sharing, great article post.Really thank you! Awesome.

 385. Sindy Aikman
  January 15, 2013 at 12:30 am

  Very informative article post.Thanks Again. Fantastic.

 386. Hardwood Flooring San Diego
  January 16, 2013 at 2:38 am

  I really liked your article post.Much thanks again. Fantastic.

 387. Carlo Oleveda
  January 18, 2013 at 1:33 am

  Great, thanks for sharing this blog. Want more.

 388. Home Care Beverly Hills
  January 18, 2013 at 4:49 am

  Major thanks for the blog post.Really thank you! Much obliged.

 389. Home Care Santa Monica
  January 23, 2013 at 2:37 am

  Awesome blog post. Really Cool.

 390. San Diego Painter
  January 25, 2013 at 7:47 am

  Muchos Gracias for your article.Really thank you! Really Great.

 391. San Diego Pest Control
  January 25, 2013 at 11:06 pm

  Major thanks for the blog.Really thank you! Cool.

 392. teak wood floors
  January 26, 2013 at 1:34 am

  Appreciate you sharing, great blog article.Really thank you! Cool.

 393. Painting Contractors San Diego
  January 29, 2013 at 2:14 am

  Looking forward to reading more. Great article.Really thank you! Really Great.

 394. San Diego skin care salon
  January 30, 2013 at 6:18 am

  Thank you for your post.Really looking forward to read more. Fantastic.

 395. Gladys Poat
  February 1, 2013 at 1:17 am

  Major thanks for the article post. Awesome.

 396. Home Care Santa Monica
  February 1, 2013 at 1:57 am

  Awesome post.Really looking forward to read more. Fantastic.

 397. Clair Donnellon
  February 2, 2013 at 2:32 am

  I truly appreciate this blog post.Thanks Again. Great.

 398. e-ticaret
  July 13, 2013 at 9:17 pm

  I can not subscribe to your channel

 399. e-ticaret
  July 16, 2013 at 10:33 pm

  I have a few question to you, create to those I do not e-mail

 400. facebook dating
  February 23, 2014 at 10:45 pm

  My developer is trying to persuade me to move to .net from
  PHP. I have always disliked the idea because of the expenses.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress
  on several websites for about a year and am nervous about switching to
  another platform. I have heard great things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wordpress posts
  into it? Any kind of help would be greatly appreciated!

 401. xdnbfmim@gmail.com
  June 20, 2014 at 3:29 pm

  One other thing I would like to say is that rather than trying to suit all your online degree programs on days and nights that you end work (as most people are drained when they come home), try to find most of your classes on the week-ends and only a couple of courses for weekdays, even if it means a little time away from your weekend. This is really good because on the saturdays and sundays, you will be extra rested plus concentrated for school work. Thanks a bunch for the different suggestions I have learned from your weblog.
  firefall crystite http://www.power-leveling-service.org/firefall/gold

 402. flrtrkokp@gmail.com
  June 22, 2014 at 12:29 pm

  It’s really a cool and useful piece of info. I am glad that you shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.
  FFXIV Gil PS3 http://www.power-leveling-service.org/ffxiv-final-fantasy-xiv/character-ps3

 403. awesome seo
  July 4, 2014 at 8:13 pm

  XXOae1 Fantastic article post.Much thanks again. Really Cool.

 404. qarronxOSS
  December 2, 2014 at 10:54 am

  SEPANDAI2 TUPAI MELOMPAT JATUH KE TANAH JUA AKHIRNYA

  BRO YOU MISSED THE WORD TANAH AS A COMPLETOON OF THE EPISOCE. IN THIS METAPHOR THE WORD TANAH CARRIED A FINAL BEHAVIOR OF THE MALICE DOERS. AS COMPARED TO THE OTHER ELEMENTS OF FIRE WIND,AND ,WATER , EARTH OR TANAH IS MORE STABLE AND RESPONSIBLE AND MOTIONLESS SHOULD BE THE FINAL DESTINATION OF BEHAVIOR FOR THOSE WHO STUDY THE INSIGHT MEANING OF ELEMENTS.
  AND TANAH IS ALSO THE FINAL DIMENSION IN THIS LIFE AS AGREED IN MANY CULTURES.
  WE HOPED THAH THE MALICE DOERS WILL RETURN TO THE SOCIETY WITH DEEP INSIGHT MEANING OF THEIR CRIMES AND WILL BE SOMEONE USEFUL FOR THE FUTURE DEVELOPMENT OF THE CIVILISATION .

  HUKUM2 MENGHUKUM ADALAH URUSAN ALLAH TAALA DAN JANGANLAH KJAMU MELAMPAUI BATAS

  AMMA BA’DDU

 1. March 27, 2014 at 9:45 am
  ford ranger truck
 2. April 2, 2014 at 7:21 am
  Google
 3. April 6, 2014 at 8:48 am
  dog arthritis
 4. May 6, 2014 at 11:28 pm
  posicionar un sitio
 5. May 6, 2014 at 11:47 pm
  a forever recovery rehab facility
 6. May 7, 2014 at 12:51 am
  what can i give my dog for arthritis
 7. May 7, 2014 at 2:01 am
  no exam life insurance
 8. May 7, 2014 at 3:05 am
  round table companies
 9. May 7, 2014 at 3:15 am
  seo españa
 10. May 7, 2014 at 3:55 am
  2013 ford transit connect
 11. May 7, 2014 at 4:10 am
  experto seo
 12. May 7, 2014 at 7:08 am
  forever recovery
 13. May 7, 2014 at 7:58 am
  hummingbirdseo
 14. May 7, 2014 at 11:15 am
  experto en seo
 15. May 7, 2014 at 11:41 am
  prices
 16. May 7, 2014 at 12:23 pm
  a forever recovery methods
 17. May 7, 2014 at 2:12 pm
  mortgage life insurance rates
 18. May 7, 2014 at 4:28 pm
  christopher pruijsen
 19. May 7, 2014 at 8:22 pm
  website
 20. May 7, 2014 at 10:15 pm
  addiction by forever recovery
 21. May 7, 2014 at 11:53 pm
  round table companies
 22. May 8, 2014 at 12:14 am
  term life insurance
 23. May 8, 2014 at 1:36 am
  best home-based business ideas
 24. May 8, 2014 at 2:51 am
  charlotte.forddeal.net/
 25. May 8, 2014 at 5:15 am
  creator a forever recovery
 26. May 8, 2014 at 6:20 am
  what can you give a dog for arthritis pain
 27. May 8, 2014 at 8:11 am
  perthseod.com
 28. May 8, 2014 at 10:16 am
  alcohol
 29. May 8, 2014 at 11:02 am
  posicionamiento web en buscadores
 30. May 8, 2014 at 1:28 pm
  Rosland Capital ripoff
 31. May 8, 2014 at 1:54 pm
  alcoholism causes
 32. May 8, 2014 at 4:52 pm
  addiction by forever recovery
 33. May 8, 2014 at 7:00 pm
  drive site traffic
 34. May 9, 2014 at 3:28 am
  Capital Gold Group ira
 35. May 9, 2014 at 6:33 am
  dogs
 36. May 9, 2014 at 7:39 pm
  Rosland Capital advisors
 37. May 10, 2014 at 12:05 am
  search engine optimisation companies
 38. May 10, 2014 at 2:06 am
  posicionamiento web en google en chile
 39. May 10, 2014 at 7:08 am
  treatment for arthritis
 40. May 10, 2014 at 8:32 am
  forever recovery alcoholism detox
 41. May 10, 2014 at 9:30 am
  play with your dog again
 42. May 10, 2014 at 2:59 pm
  motor de busqueda google
 43. May 10, 2014 at 3:00 pm
  internet marketing 101 exactly what search engine
 44. May 10, 2014 at 4:22 pm
  marketing en internet
 45. May 10, 2014 at 5:36 pm
  posicionamiento en buscadores
 46. May 10, 2014 at 7:56 pm
  ?? - [???? ?? ?????] ?? ?? ????
 47. May 10, 2014 at 8:05 pm
  Goldline trustlink
 48. May 11, 2014 at 12:17 am
  seo company -
 49. May 11, 2014 at 2:52 am
  north american life insurance
 50. May 11, 2014 at 5:36 am
  affordable life insurance
 51. May 11, 2014 at 8:02 pm
  drugs and alcohol
 52. May 11, 2014 at 9:36 pm
  posicinamiento paginas web
 53. May 12, 2014 at 4:14 am
  perth search engine optimisation expert
 54. May 12, 2014 at 5:49 am
  website design
 55. May 12, 2014 at 7:45 am
  online life insurance
 56. May 12, 2014 at 4:23 pm
  professional seo solutions usa
 57. May 12, 2014 at 9:40 pm
  seo in perth
 58. May 13, 2014 at 5:48 pm
  mortgage life insurance
 59. May 13, 2014 at 9:28 pm
  seo solutions
 60. May 14, 2014 at 12:32 am
  agencia marketing
 61. May 14, 2014 at 7:24 am
  senior life insurance company
 62. May 14, 2014 at 8:07 am
  corporate search engine optimisation
 63. May 14, 2014 at 11:47 am
  grow traffic
 64. May 14, 2014 at 1:49 pm
  servicio de posicionamiento
 65. May 14, 2014 at 6:21 pm
  4searchengineoptimization.com/
 66. May 14, 2014 at 9:17 pm
  website submission
 67. May 15, 2014 at 6:20 am
  https://www.youtube.com/watch?v=-58o9E507M8
 68. May 15, 2014 at 10:41 am
  Ron Novin Quirk VW
 69. May 15, 2014 at 6:06 pm
  publicidad en internet
 70. May 15, 2014 at 7:43 pm
  seo australia
 71. May 15, 2014 at 8:56 pm
  seo Sydney
 72. May 16, 2014 at 1:53 am
  Paul Jim Glover Chevrolet
 73. May 16, 2014 at 2:55 am
  http://www.youtube.com/watch?v=-_B2kSrrY0E
 74. May 16, 2014 at 7:38 am
  http://www.youtube.com
 75. May 16, 2014 at 9:40 am
  www.youtube.com/
 76. May 16, 2014 at 6:52 pm
  Paul Cerame Florissant Kia
 77. May 17, 2014 at 7:41 am
  http://www.youtube.com/
 78. May 22, 2014 at 1:01 am
  overtime pay in california
 79. May 22, 2014 at 4:23 am
  Wage and Hour Lawyer San Francisco
 80. May 24, 2014 at 12:22 pm
  employment discrimination attorney
 81. May 24, 2014 at 3:38 pm
  meal periods
 82. July 14, 2014 at 12:49 am
  www.idesignac.com
 83. July 14, 2014 at 7:27 am
  certified Property Inspection Services
 84. July 14, 2014 at 10:43 am
  http://www.idesignac.com/
 85. July 16, 2014 at 1:48 am
  Certified Home Inspector MD
 86. September 7, 2014 at 2:11 pm
  hummer h3 chrome
 87. November 4, 2014 at 6:07 pm
  call of duty advanced warfare
 88. December 18, 2014 at 1:52 am
  Buy bitcoin With paypal uk
 89. December 18, 2014 at 11:07 am
  Buying bitcoins in Paypal
 90. December 19, 2014 at 1:00 am
  buy bitcoins with Paypal online
 91. December 20, 2014 at 11:22 pm
  How To Buy Litecoins With Credit Card Anonymously
 92. December 21, 2014 at 12:12 am
  Buy Bitcoins Europe Paypal
 93. December 22, 2014 at 8:00 pm
  buy Bitcoins with paypal Practical Guide
 94. December 23, 2014 at 10:13 pm
  Suggested Website
 95. December 24, 2014 at 10:47 pm
  https://www.rebelmouse.com/judsonn75Rohux/the-basic-facts-of-buy-bitcoin-893847036.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: